A szoftverfrissítési pont helyrendszerszerepkörének eltávolításaRemove the software update point site system role

Vonatkozik: A System Center Configuration Manager (aktuális ág)Applies to: System Center Configuration Manager (Current Branch)

Eltávolíthatja a szoftverfrissítési frissítési pont helyrendszerszerepkört egy helyen a Configuration Manager konzolról.You can remove the software update point site system role at a site from the Configuration Manager console. Frissítse az ügyfélházirendet, ha el szeretné távolítani a szoftverfrissítési pontot a listáról.The client policy is updated to remove the software update point from the list. Miután az utolsó szoftverfrissítési pontot is eltávolította a helyen, a szoftverfrissítési pontok listája kiürül, és a szoftverfrissítések gyakorlatilag le lesznek tiltva a helyen.When you remove the last software update point at the site, the software update point list will contain no software update points, and software updates is essentially disabled at the site. Új szoftverfrissítési pontot kell beállítani a helyen szinkronizációs forrásként, ha egynél több szoftverfrissítési pont található egy elsődleges helyen, és eltávolította a szinkronizációs forrásként beállított szoftverfrissítési pontot.When you have more than one software update point at a primary site and you remove the software update point that is configured as the synchronization source, you must choose another software update point at the site to be the new synchronization source.

Megjegyzés

Miután eltávolította a szoftverfrissítési pont helyszerepkörét egy helyrendszerből, várjon legalább 15 percet, mielőtt újratelepíti a szoftverfrissítési pont helyszerepkörét.When you remove the software update point site role from a site system, wait at least 15 minutes before you reinstall the software update point site role.

A szoftverfrissítési pontok eltávolításához kövesse az alábbi eljárást.Use the following procedure to remove a software update point.

Szoftverfrissítési pont eltávolításaTo remove the software update point

  1. A Configuration Manager -konzolon kattintson az Adminisztrációelemre.In the Configuration Manager console, click Administration.

  2. Az Adminisztráció munkaterületen bontsa ki a Helykonfigurációcsomópontot, majd kattintson a Kiszolgálók és helyrendszerszerepköröklehetőségre.In the Administration workspace, expand Site Configuration, and then click Servers and Site System Roles.

  3. Jelölje ki az eltávolítani kívánt szoftverfrissítési pontot tartalmazó helyrendszer-kiszolgálót, majd a Helyrendszerszerepkörökterületen válassza a Szoftverfrissítési pontlehetőséget.Select the site system server with the software update point to remove, and then in Site System Roles, select Software update point.

  4. A Helyszerepkör lap Helyszerepkör csoportjában kattintson a Szerepkör eltávolításaelemre.On the Site Role tab, in the Site Role group, click Remove Role. Erősítse meg, hogy szeretné távolítani a szoftverfrissítési pontot, vagy a többi szoftverfrissítési pont számára a helyen új szinkronizációs forrást választ.Confirm that you want to remove the software update point or select a new synchronization source for the other software update points at the site.