Dokumentum letöltéseDownload Document

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A dokumentum letöltése tevékenység egy runbook használható egy dokumentum letöltéséhez egy Microsoft SharePoint-dokumentumtárból.The Download Document activity is used in a runbook to download a document from a Microsoft SharePoint document library.

A következő táblázatok felsorolják a tevékenység szükséges tulajdonságait és közzétett értékeit.The following tables list the required properties and Published Data for this activity.

Dokumentumhoz szükséges tulajdonságok letöltéseDownload Document Required Properties

ElemElement LeírásDescription Érvényes értékekValid values
Művelet, ha létezikAction if Exists Az a művelet, amely akkor szükséges, ha a fájl már létezik a helyi számítógépen.The action to take if the file already exists on the local computer. FelülírásOverwrite
ÁtnevezésRename
KihagyásSkip
CélmappaDestination Folder Annak a mappának az abszolút elérési útja a helyi számítógépen, ahová a fájlt le szeretné tölteni.The absolute path of the folder on the local computer where the file is to be downloaded. SztringString
DokumentumtárDocument Library A letölteni kívánt dokumentumot tartalmazó dokumentumtár neve.The name of the document library that contains the document to be downloaded. SztringString
IDID A letölteni kívánt dokumentum azonosítója.The ID of the document to be downloaded. Egész számInteger

Dokumentum letöltése – opcionális tulajdonságokDownload Document Optional Properties

Nincsenek nem kötelező tulajdonságok ehhez a runbook-tevékenységhez.There are no optional properties for this runbook activity.

Dokumentum közzétett adatfájljának letöltéseDownload Document Published Data

ElemElement LeírásDescription Érték típusaValue type
Célfájl neveDestination File Name A letöltött fájl fájlneve a helyi számítógépen.The file name of the downloaded file on the local computer. A letöltött fájl neve különbözhet a melléklet nevétől, ha az átnevezési beállítás alkalmazva lett a műveletben, ha létezik tulajdonság.The name of the downloaded file can be different from the name of the attachment if the Rename option was applied in the Action if Exists property. SztringString
CélmappaDestination Folder Annak a mappának az abszolút elérési útja a helyi számítógépen, ahová a fájl le lett töltve.The absolute path of the folder on the local computer where the file was downloaded. SztringString
Cél elérési útjaDestination Path A letöltött fájl abszolút elérési útja a helyi számítógépen.The absolute path of the downloaded file on the local computer. SztringString
Dokumentum azonosítójaDocument ID A letöltött dokumentum azonosítója.The ID of the document that was downloaded. Egész számInteger
DokumentumtárDocument Library A letöltött dokumentumot tartalmazó dokumentumtár neve.The name of the document library that contained the document that was downloaded. SztringString
SharePoint-webhelySharePoint Site A SharePoint-webhely URL-címe.The URL of the SharePoint site. SztringString