Ellenőrzőpont lekéréseGet Checkpoint

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

Az ellenőrzőpont beolvasása tevékenység a virtuális gép ellenőrzőpontjának lekérésére szolgál a megadott szűrők alapján, így a virtuális gép korábbi állapotba állítható vissza.The Get Checkpoint activity is used to retrieve a virtual machine checkpoint based on the filters you specify so that it can be used to restore the virtual machine to a previous state.

A tevékenység közzéteszi a szükséges és a nem kötelező tulajdonságok összes adatait a közzétett adatok között.The activity publishes all of the data from the required and optional properties into published data. A következő táblázatok felsorolják a tevékenység kötelező és választható tulajdonságait, valamint a közzétett adatkészleteket.The following tables list the required and optional properties and published data for this activity.

Ellenőrzőpont-szűrők beolvasásaGet Checkpoint Filters

ElemElement LeírásDescription
AkadálymentességAccessibility Nyilvános vagy belsőPublic or Internal
Hozzáadás időpontjaAdded Time Az ellenőrzőpont hozzáadásának dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe date and time that the checkpoint was added, in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
Ellenőrzőpont-azonosítóCheckpoint ID Az ellenőrzőpont egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the checkpoint
Ellenőrzőpont neveCheckpoint Name Az ellenőrzőpont neveThe name of the checkpoint
IDID A platformon belüli ellenőrzőpont egyedi azonosítója (GUID); például: Hyper-V, VMWare vagy Virtual ServerThe unique identifier (GUID) of the checkpoint inside the platform; for example, Hyper-V, VMWare, or Virtual Server
LeírásDescription Az ellenőrzőpont alfanumerikus leírásaAn alphanumeric description of the checkpoint
Lemez I/O (IOPS)Disk I/O (IOPS) A lemez I/O-teljesítménye, amelyet a másodpercenkénti I/O műveletek (IOPS) száma határozhat meg, amelyek elfogadható késéssel végezhetők el.The disk I/O performance, measured by the number of I/O operations per second (IOPS) that can be performed with acceptable latency
EngedélyezveEnabled Igaz vagy hamis?True or False. Hamis érték esetén a virtuális gép nem indítható el.If False, the virtual machine cannot be started.
Módosítás időpontjaModified Time Az ellenőrzőpont módosításának dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe date and time that the checkpoint was modified in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
LegfrissebbMost Recent Igaz vagy hamisTrue or False
Szülő ellenőrzőpont azonosítójaParent Checkpoint ID Az ellenőrzőpont szülőjének egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the parent of the checkpoint
A virtuális gép azonosítójaVM ID Annak a virtuális gépnek az egyedi azonosítója (GUID), amelyhez az ellenőrzőpont létrejöttThe unique identifier (GUID) of the virtual machine for which the checkpoint was created

Ellenőrzőponttal közzétett adatlekérdezésGet Checkpoint Published Data

ElemElement LeírásDescription
AkadálymentességAccessibility Nyilvános vagy belsőPublic or Internal
Hozzáadás időpontjaAdded Time Az ellenőrzőpont hozzáadásának dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe date and time that the checkpoint was added, in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
Ellenőrzőpont-azonosítóCheckpoint ID Az ellenőrzőpont egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the checkpoint
Ellenőrzőpont neveCheckpoint Name Az ellenőrzőpont neveThe name of the checkpoint
IDID A platformon belüli ellenőrzőpont egyedi azonosítója (GUID); például: Hyper-V, VMWare vagy Virtual ServerThe unique identifier (GUID) of the checkpoint inside the platform; for example, Hyper-V, VMWare, or Virtual Server
LeírásDescription Az ellenőrzőpont alfanumerikus leírásaAn alphanumeric description of the checkpoint
Lemez I/O (IOPS)Disk I/O (IOPS) A lemez I/O-teljesítménye, amelyet a másodpercenkénti I/O műveletek (IOPS) száma határozhat meg, amelyek elfogadható késéssel végezhetők el.The disk I/O performance, measured by the number of I/O operations per second (IOPS) that can be performed with acceptable latency
EngedélyezveEnabled Igaz vagy hamis?True or False. Hamis érték esetén a virtuális gép nem indítható el.If False, the virtual machine cannot be started.
Módosítás időpontjaModified Time Az ellenőrzőpont módosításának dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe date and time that the checkpoint was modified in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
LegfrissebbMost Recent Igaz vagy hamisTrue or False
Legutóbbi feladatMost Recent Task Az ellenőrzőpont utolsó rögzített feladata, például a virtuális gép elindításaThe last recorded task for the checkpoint, for example, Start virtual machine
Szülő ellenőrzőpont azonosítójaParent Checkpoint ID Az ellenőrzőpont szülőjének egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the parent of the checkpoint
Virtuális gép neveVM Name Annak a virtuális gépnek a neve, amelyhez az ellenőrzőpont létrejöttThe name of the virtual machine for which the checkpoint was created
A virtuális gép azonosítójaVM ID Annak a virtuális gépnek az egyedi azonosítója (GUID), amelyhez az ellenőrzőpont létrejöttThe unique identifier (GUID) of the virtual machine for which the checkpoint was created
Virtuális lemezmeghajtókVirtual Disk Drives Az ellenőrzőponthoz rögzített virtuális lemezmeghajtók neveinek listájaThe list of virtual disk drive names recorded for the checkpoint