Virtuális gép állapotának lekérése tevékenységGet VM Status Activity

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A VM-állapot beolvasása tevékenység egy runbook található, amely lekéri az állapotot és a virtuális gépekkel kapcsolatos egyéb kapcsolódó információkat.The Get VM Status activity is used in a runbook to retrieve the state and other related information about a virtual machine. Ez például lehetővé teszi, hogy a runbook beolvassa egy virtuális gép aktuális állapotát, hogy a biztonsági mentés végrehajtása előtt megfelelően le legyen állítva.This, for example, enables the runbook to retrieve the current status of a virtual machine to ensure that is has been properly shut down before performing a backup.

A következő táblázatok felsorolják a tevékenység kötelező és választható tulajdonságait, valamint a közzétett adatkészleteket.The following tables list the required and optional properties and published data for this activity.

A tevékenység közzéteszi a szükséges és a nem kötelező tulajdonságok összes adatait a közzétett adatok között.The activity publishes all of the data from the required and optional properties into published data. A további közzétett információk a tevékenység meghatározásakor kiválasztott osztály alapján jönnek létre.Additional published data is generated based on the class that you select when you define the activity.

Virtuális gép állapotának lekérése tevékenység szükséges tulajdonságaiGet VM Status Activity Required Properties

ElemElement LeírásDescription Érvényes értékekValid Values KeresésLook up
Virtuális gép elérési útjaVM Path A virtuális gép elérési útja, amely beolvassa az állapotát.The path of the virtual machine to retrieve the status for. SztringString IgenYes

A virtuális gép állapotának lekérése tevékenység választható tulajdonságaiGet VM Status Activity Optional Properties

Ehhez a tevékenységhez nem biztosítunk opcionális tulajdonságokat.No optional properties are provided for this activity.

Virtuális gép állapotával kapcsolatos közzétett adatlekérdezésGet VM Status Activity Published Data

NévName LeírásDescription Érték típusaValue Type
CPU-használatCPU Usage A virtuális gép jelenlegi CPU-használataThe current CPU usage of the virtual machine Egész számInteger
SzámítógépnévComputer Name A vendég operációs rendszerhez rendelt számítógépnév.The computer name assigned to the guest operating system. SztringString
Lemez kapacitása (MB)Disk Capacity(MB) A virtuális lemez mérete megabájtban.The size of the virtual disk in megabytes. Egész számInteger
IP-címIP Address A virtuális gép elsődleges IP-címe.The primary IP address of the virtual machine. SztringString
Memória mérete (MB)Memory Size (MB) A virtuális géphez hozzárendelt memória mérete (MB).The amount of memory assigned to the virtual machine in megabytes. Egész számInteger
NévName A virtuális gép neve.The name of the virtual machine. SztringString
Hálózati listaNetwork List Azon hálózatok listája, amelyekhez a virtuális gép csatlakoztatva van.The list of networks that this virtual machine is connected to. SztringString
PROCESSZORok számaNumber of CPU A virtuális géphez hozzárendelt processzorok száma.The number of CPUs that are assigned to this virtual machine. Egész számInteger
Fizikai elérési útPhysical Path Annak a fájlrendszernek az elérési útja, ahol a virtuális gép konfigurációs fájlja található.The path on the file system where the virtual machine configuration file can be found. SztringString
EnergiaállapotPower State A virtuális gép aktuális energiaellátási állapota.The current power state of the virtual machine. SztringString
VM-mappaVM Folder A virtuális gépet tartalmazó vCenter felügyelt mappa.The vCenter managed folder containing this virtual machine. SztringString
Virtuális gép operációs rendszerének teljes neveVM OS Full Name A vendég operációs rendszer teljes neve.The full name of the guest operating system. SztringString
Virtuális gép elérési útjaVM Path A virtuális gép teljes elérési útja a vCenter-kiszolgálón.The full path of the virtual machine on the vCenter server. SztringString
VM UUIDVM UUID A virtuális gép vCenter-kiszolgáló által hozzárendelt UUID azonosítója.The UUID of the virtual machine as assigned by the vCenter server. SztringString

A VM-állapot beolvasása tevékenység konfigurálásaConfiguring the Get VM Status Activity

Az alábbi eljárás ismerteti a virtuális gépek állapotának lekérése tevékenység konfigurálásához szükséges lépéseket.The following procedure describes the steps required to configure a Get VM Status activity.

A VM-állapot beolvasása tevékenység konfigurálásaTo configure the Get VM Status Activity

  1. A tevékenységek ablaktáblán húzzon egy virtuális gép állapotának lekérése tevékenységet az aktív runbook.From the Activities pane, drag a Get VM Status activity to the active runbook.

  2. Kattintson duplán a virtuális gép állapotának beolvasása tevékenység ikonra.Double-click the Get VM Status activity icon. Megnyílik a Tulajdonságok párbeszédpanel.The Properties dialog box opens.

  3. Konfigurálja a beállításokat a Tulajdonságok lapon a következők szerint:Configure the settings in the Properties tab as follows:

    1. A konfiguráció szakaszban kattintson a három pontot ábrázoló gombra (...), majd válassza ki a tevékenységhez használni kívánt VMware vSphere-kiszolgálói kapcsolódást.In the Configuration section, click the ellipsis button (...), and then select the VMware vSphere server connection that you want to use for this activity. Kattintson az OK gombra.Click OK.
    2. A Properties (Tulajdonságok ) szakaszban adja meg az egyes szükséges tulajdonságok értékét és a vonatkozó opcionális tulajdonságokat.In the Properties section, enter a value for each of the required properties and the applicable optional properties. Ha a tulajdonság keresési funkcióval van elválasztva, a szövegmező melletti három pont (...) gombra kattintva megkeresheti az értéket.If the property is Lookup-enabled, you can click the ellipsis (...) button next to the text box to browse for a value. A közzétett adatok használatával automatikusan feltöltheti a tulajdonság értékét az adatkimenetből a munkafolyamat egy korábbi tevékenysége alapján.You can also use published data to automatically populate the value of the property from the data output by a previous activity in the workflow.
  4. Kattintson a Befejezés gombra.Click Finish.