VM-lekérdezésGet VM

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A virtuális gép lekérése tevékenységgel egy meglévő virtuális gépet lehet lekérni a megadott szűrők alapján.The Get VM activity is used to retrieve an existing VM based on the filters you specify.

A tevékenység közzéteszi a szükséges és a nem kötelező tulajdonságok összes adatait a közzétett adatok között.The activity publishes all of the data from the required and optional properties into published data. A következő táblázatok felsorolják a tevékenység kötelező és választható tulajdonságait, valamint a közzétett adatkészleteket.The following tables list the required and optional properties and published data for this activity.

VM-szűrők beolvasásaGet VM Filters

ElemElement LeírásDescription
AkadálymentességAccessibility Nyilvános vagy belsőPublic or Internal
Hozzáadás időpontjaAdded Time Válasszon ki egy dátumot a naptárból.Select a date from the calendar. Az idő kiválasztásához használja a fel és a le nyilakat.Use the up and down arrows to select a time.
Biztonsági mentés engedélyezveBackup Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Rendszerindítási sorrendBoot Order A Hyper-V-gazdagépen a virtuális gép által az indításhoz használt eszközök sorrendje.The order of devices that the virtual machine on a Hyper-V host uses to start up. Az érvényes értékek: CD, IDE merevlemez, PXE-rendszerindítás vagy hajlékonylemezThe valid values are: CD, IDE Hard Drive, PXE Boot, or Floppy
SzámítógépnévComputer Name A virtuális gép neveThe name of the virtual machine
Cost CenterCost Center A Önkiszolgáló portál alfanumerikus értékeAn alphanumeric value for the Self-Service Portal
Processzorok számaCPU Count A virtuális gépen található processzorok számaThe number of CPUs on the virtual machine
CPU maximum (%)CPU Max (%) Kétszámjegyű százalékos érték, amely a CPU-használat felső határát jelöli a virtuális gép futása közbenA two-digit percent value that represents the upper bound for CPU usage while the virtual machine is running
CPU-tartalék (%)CPU Reserve (%) A gazdagép operációs rendszere általi használatra elkülönített CPU-erőforrások kétszámjegyű százalékos értékeA two-digit percent value of CPU resources that are set aside for the host operating system to use
CPU-típusCPU Type A virtuális gép PROCESSZORának típusaThe type of CPU for the virtual machine
CPU-kihasználtság (%)CPU Utilization (%) Kétszámjegyű százalékos érték, amely a virtuális gép figyelőjét kiváltó CPU-kihasználtsági küszöbértéket jelöli.A two-digit percent value that represents the CPU utilization threshold that will trigger a monitor for the virtual machine
Létrehozás forrásaCreation Source A virtuális gép létrehozásához használt forrás neve; például egy másik virtuális gép neve, egy VHD-név vagy ismeretlenThe name of the source that was used to create the virtual machine; for example, the name of another virtual machine, a VHD name, or Unknown
Létrehozás idejeCreation Time A virtuális gép létrehozásának dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe date and time that the virtual machine was created in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
Egyéni prioritásCustom Priority Kétszámjegyű érték a virtuális gép prioritásának leírásáhozA two-digit value to describe the priority of the virtual machine
1. egyéni tulajdonságCustom Property 1 Az 1. egyéni tulajdonság értékeThe value of Custom Property 1
2. egyéni tulajdonságCustom Property 2 A 2. egyéni tulajdonság értékeThe value of Custom Property 2
3. egyéni tulajdonságCustom Property 3 Az egyéni tulajdonság értéke 3The value of Custom Property 3
4. egyéni tulajdonságCustom Property 4 Az egyéni tulajdonság értéke 4The value of Custom Property 4
5. egyéni tulajdonságCustom Property 5 Az egyéni tulajdonság értéke 5The value of Custom Property 5
6. egyéni tulajdonságCustom Property 6 Az egyéni tulajdonság értéke 6The value of Custom Property 6
7. egyéni tulajdonságCustom Property 7 Az egyéni tulajdonság értéke 7The value of Custom Property 7
8. egyéni tulajdonságCustom Property 8 Az egyéni tulajdonság értéke 8The value of Custom Property 8
9. egyéni tulajdonságCustom Property 9 A 9. egyéni tulajdonság értékeThe value of Custom Property 9
10. egyéni tulajdonságCustom Property 10 Az egyéni tulajdonság értéke 10The value of Custom Property 10
Adatcsere engedélyezveData Exchange Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Indítás késleltetése (i)Delay Start (s) Azon másodpercek száma, ameddig a virtualizációs szolgáltatás elindul, mielőtt automatikusan elindítja a virtuális gépet.The number of seconds to wait after the virtualization service starts before automatically starting the virtual machine
Központi telepítés állapotaDeployment State Az érvényes értékek a következők: üzembe helyezés, üzembe helyezés, DeploymentFailed, karbantartás, szolgáltatás servicingfailed.Valid values are Deployed, Deploying, DeploymentFailed, Servicing, ServicingFailed. Tárolt és nem telepítettStored, and Undeployed
LeírásDescription A virtuális gép számára választott alfanumerikus LeírásAn alphanumeric description of your choice for the virtual machine
Lemez I/O (IOPS)Disk I/O (IOPS) A lemez I/O-teljesítménye, amely a másodpercenkénti I/O-műveletek másodpercenkénti IOPS mérhető, [ ] elfogadható késéssel elvégezhető.The disk I/O performance, measured by the number of I/O operations per second [IOPS] that can be performed with acceptable latency.
EngedélyezveEnabled Igaz vagy hamis?True or False. Hamis érték esetén a virtuális gép nem indítható el.If False, the virtual machine cannot be started.
A processzor várható kihasználtságaExpected CPU Utilization Kétszámjegyű százalékos érték, amely a virtuális gép átlagos CPU-használatát jelöli.A two-digit percent value that represents the average CPU usage for the virtual machine
Sikertelen feladatot azonosítóFailed Job ID A legutóbbi sikertelen feladatok egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the most recent failed job
Csatlakoztatott lemezzel rendelkezikHas Pass-through Disk Igaz vagy hamisTrue or False
VIRTUÁLIS gépek kiegészítéseiHas VM Additions Igaz vagy hamisTrue or False
Szívverés engedélyezveHeartbeat Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Gazdagép-csoport elérési útjaHost Group Path A virtuális gép gazdagép-csoportjának elérési útja, a minden gazdagép \ virtuális gép neve formátumban.The path of the virtual machine under its host group, in the format All Hosts\virtual machine name.
Gazdagép azonosítójaHost ID A gazdaszámítógép egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) for the host computer
Gazdagép neveHost Name A gazda számítógép neveThe name of the host computer
Állomás típusaHost Type virtuális gép gazdagépe vagy függvénytár-kiszolgálójavirtual machine host or library server
Nagyon elérhetőIs Highly Available Igaz vagy hamisTrue or False
Üres címkeIs Tag Empty Igaz vagy hamisTrue or False
Élő áttelepítésIs Undergoing Live Migration Igaz vagy hamisTrue or False
Függvénytár-csoportLibrary Group A könyvtár csoportjának neveThe name of the library group
Függvénytár-kiszolgálóLibrary Server A függvénytár-kiszolgáló neveThe name of the library server
A CPU funkcióinak korlátozásaLimit CPU Functionality Igaz vagy hamis?True or False. Virtual Machine Manager ezzel a beállítással határozható meg, hogy a PROCESSZORt a Windows NT rendszert futtató virtuális gépek kompatibilitási módba kell-e helyezni.Virtual Machine Manager uses this setting to determine whether the CPU should be put into a compatibility mode for virtual machines running Windows NT.
HelyLocation A virtuális gép helye a C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Hyper-V formátumbanThe virtual machine location in the format C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V
Sablonként megjelölveMarked as a Template Igaz vagy hamisTrue or False
Memória (MB)Memory (MB) A gazdagépen a virtuális géphez hozzárendelt memória teljes mennyisége megabájtban (MB)The total amount of memory on the host that is assigned to the virtual machine in megabytes (MB)
Módosítás időpontjaModified Time A virtuális gép módosításának dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe date and time that the virtual machine was modified in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
Hálózat kihasználtságaNetwork Utilization Két számjegyből álló hálózati kihasználtsági értékA two-digit network utilization value
NumLock engedélyezveNumlock Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Operációs rendszerOperating System A virtuális gép operációs rendszerének típusaThe type of operating system for the virtual machine
Operációs rendszer leállítása engedélyezveOperating System Shutdown Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
TulajdonosOwner A virtuális gép tulajdonosa, a tartományi felhasználó formázása \The virtual machine owner, in the format Domain\User
Tulajdonos SIDOwner SID A virtuális gép tulajdonosának egyedi azonosítója S-1-5-21-GUID formátumbanThe unique identifier of the owner of the virtual machine, in the format S-1-5-21-GUID
Kvóta pontQuota Point A virtuális gép három számjegyből álló száma, amely az önkiszolgáló felhasználók virtuálisgép-kvótájának kiszámítására szolgáló egységet jelöli.A three digit number for the virtual machine that represents a unit by which the virtual machine quota for self-service users is calculated. A rendszer az önkiszolgáló felhasználók által a virtuális gépek létrehozásához használt sablonokhoz rendeli a kvótákat.Quota points are assigned to the templates that self-service users use to create their virtual machines.
SCSI-busz megosztásaShare SCSI Bus Igaz vagy hamisTrue or False
Művelet indításaStart Action A virtuális gép működése a virtualizációs szolgáltatás indításakor.The behavior of the virtual machine when the virtualization service starts. Az érvényes értékek a következők: soha ne legyen automatikus bekapcsolás, mindig automatikus bekapcsolás vagy a virtuális gép bekapcsolása, ha a VS leállítva érték fut.The valid values are: Never Auto Turn On, Always Auto Turn On, or Turn On VM If Running When VS Stopped.
statusStatus A virtuális gép állapota.The status of the virtual machine. Érvényes értékek: fut, kikapcsolás, kikapcsolás, mentés, mentés, visszaállítás, szüneteltetve, mentett állapot elvetése, indítás, a meghajtók egyesítése, a törlés, a meghajtók eltávolítása, a felfüggesztés, a létrehozás, a létrehozás sikertelen, a tárolás, a sablon létrehozása, a sablonok létrehozása nem sikerült, a Testreszabás nem sikerült, a frissítés, a frissítés sikertelen, az áttelepítés, az áttelepítés meghiúsult, ellenőrzőpont létrehozása, ellenőrzőpont törlése, ellenőrzőpont-sikertelenség, ellenőrzőpont-művelet inicializálása, ellenőrzőpont-művelet befejezése , Nem támogatott, hiányos virtuálisgép-konfiguráció, nem támogatott megosztott fájlok, nem támogatott fürt, P2V létrehozása sikertelen, vagy a V2V létrehozása nem sikerült.Valid values are: Running, Power Off, Powering Off, Saved, Saving, Restoring, Paused, Discard Saved State, Starting, Merging Drives, Deleting, Discarding Drives, Pausing, Under Creation, Creation Failed, Stored, Under Template Creation, Template Creation Failed, Customization Failed, Under Update, Update Failed, Under Migration, Migration Failed, Creating Checkpoint, Deleting Checkpoint, Recovering Checkpoint, Checkpoint Failed, Initializing Checkpoint Operation, Finishing Checkpoint Operation, Missing, Host Not Responding, Unsupported, Incomplete VM Config, Unsupported Shared Files, Unsupported Cluster, P2V Creation Failed, or V2V Creation Failed.
Művelet leállításaStop Action A virtuális gép működése a virtualizációs szolgáltatás leállításakor.The behavior of the virtual machine when the virtualization service stops. Az érvényes értékek a következők: mentés, Kikapcsolás vagy a vendég operációs rendszer leállítása.The valid values are: Save, Turn Off, or Shut Down Guest OS.
CímkeTag A kapcsolódó virtuális gépek kereséséhez használt alfanumerikus értékAn alphanumeric value used to locate related virtual machines
Időszinkronizálás engedélyezveTime Synchronization Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Teljes méretTotal Size A virtuális gép teljes mérete, beleértve az összes lemezt és konfigurációs fájltThe total size of the virtual machine, including all disks and configuration files
Lemezek visszavonása engedélyezveUndo Disks Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Felhasználói szerepkörUser Role A felhasználói szerepkör, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók virtuális gépeket hozzanak létre.The user role that allows users to create virtual machines.
Virtuális lemezmeghajtókVirtual Disk Drives A virtuális lemezmeghajtók neveinek listájaA list of the names of Virtual Disk Drives
Virtuális DVD-meghajtókVirtual DVD Drives A virtuális DVD-meghajtók neveinek listájaA list of the names of Virtual DVD Drives
Virtuális merevlemezekVirtual Hard Disks A virtuális merevlemezek neveinek listájaA list of the names of Virtual Hard Disks
Virtualizálási platformVirtualization Platform A virtualizációs platform.The virtualization platform. Az érvényes értékek a következők: HyperV, VMWareESX vagy ismeretlen.Valid values are: HyperV, VMWareESX, or Unknown.
Virtual Network adapterekVirtual Network Adapters Virtual Network adapterek neveinek listájaA list of the names of Virtual Network Adapters
Virtuális SCSI-adapterekVirtual SCSI Adapters A virtuális SCSI-adapterek neveinek listájaA list of the names of Virtual SCSI Adapters
A virtuális gép azonosítójaVM ID A virtuális gép egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the virtual machine
Virtuális gép neveVM Name A virtuális gép neveThe name of the virtual machine
VM-platform azonosítójaVM Platform ID A virtuális gép egyedi azonosítója (GUID) a platformon belül, például: Hyper-V, VMware vagy Virtual ServerThe unique identifier (GUID) of the virtual machine inside the platform, for example, Hyper-V, VMware, or Virtual Server

Virtuális gép közzétett adatlekérdezéseGet VM Published Data

ElemElement LeírásDescription
AkadálymentességAccessibility Nyilvános vagy belsőPublic or Internal
Hozzáadás időpontjaAdded Time A virtuális gép hozzáadásának dátuma és időpontja az éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy duThe date and time that the virtual machine was added in the yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
Biztonsági mentés engedélyezveBackup Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Rendszerindítási sorrendBoot Order A Hyper-V-gazdagépen a virtuális gép által az indításhoz használt eszközök sorrendje.The order of devices that the virtual machine on a Hyper-V host uses to start up. Az érvényes értékek: CD, IDE merevlemez, PXE-rendszerindítás vagy hajlékonylemezThe valid values are: CD, IDE Hard Drive, PXE Boot, or Floppy
Ellenőrzőpont helyeCheckpoint Location A virtuális gép ellenőrzőpontjának teljes elérési útja C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Hyper-V formátumbanThe full path of the checkpoint for the virtual machine, in the format C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V
FelhőbeliCloud Egy szervezet által kiépített és felügyelt erőforrások gyűjteményeA collection of resources that are provisioned and managed on-premise by an organization
Cloud képesség-profilCloud Capability Profile A felhőt definiáló konfigurálható beállításokThe configurable options that define your cloud
Megfelelőségi állapotCompliance Status Igaz vagy hamisTrue or False
SzámítógépnévComputer Name A virtuális gép neveThe name of the virtual machine
Számítógép szintjeComputer Tier Virtuálisgép-sablon és Load Balancer sablon határozza megDefined by a VM template and a Load Balancer template
Cost CenterCost Center A Önkiszolgáló portál alfanumerikus értékeAn alphanumeric value for the Self-Service Portal
Processzorok számaCPU Count A virtuális gépen található processzorok számaThe number of CPUs on the virtual machine
CPU maximum (%)CPU Max (%) Kétszámjegyű százalékos érték, amely a CPU-használat felső határát jelöli a virtuális gép futása közbenA two-digit percent value that represents the upper bound for CPU usage while the virtual machine is running
CPU-tartalék (%)CPU Reserve (%) A gazdagép operációs rendszere általi használatra elkülönített CPU-erőforrások kétszámjegyű százalékos értékeA two-digit percent value of CPU resources that are set aside for the host operating system to use
CPU-típusCPU Type A virtuális gép PROCESSZORának típusaThe type of CPU for the virtual machine
CPU-kihasználtság (%)CPU Utilization (%) Kétszámjegyű százalékos érték, amely a virtuális gép figyelőjét kiváltó CPU-kihasználtsági küszöbértéket jelöli.A two-digit percent value that represents the CPU utilization threshold that will trigger a monitor for the virtual machine
Létrehozás forrásaCreation Source A virtuális gép létrehozásához használt forrás neve; például egy másik virtuális gép neve, egy VHD-név vagy ismeretlenThe name of the source that was used to create the virtual machine; for example, the name of another virtual machine, a VHD name, or Unknown
Létrehozás idejeCreation Time A virtuális gép létrehozásának dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe date and time that the virtual machine was created in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
Egyéni prioritásCustom Priority Kétszámjegyű érték a virtuális gép prioritásának leírásáhozA two-digit value to describe the priority of the virtual machine
Egyéni tulajdonságokCustom Properties Legfeljebb 10 egyéni érték használható a virtuális gépek azonosításához, nyomon követéséhez és rendezéséhez.Up to 10 custom values that can be used to identify, track, and sort virtual machines. Az értékek egy listában jelennek meg.The values are published in one list.
Adatcsere engedélyezveData Exchange Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Indítás késleltetése (i)Delay Start (s) Azon másodpercek száma, ameddig a virtualizációs szolgáltatás elindul, mielőtt automatikusan elindítja a virtuális gépet.The number of seconds to wait after the virtualization service starts before automatically starting the virtual machine
Központi telepítés állapotaDeployment State Az érvényes értékek a következők: üzembe helyezés, üzembe helyezés, DeploymentFailed, karbantartás, szolgáltatás servicingfailed.Valid values are Deployed, Deploying, DeploymentFailed, Servicing, ServicingFailed. Tárolt és nem telepítettStored, and Undeployed
LeírásDescription A virtuális gép alfanumerikus leírásaAn alphanumeric description of the virtual machine
Lemez I/O (IOPS)Disk I/O (IOPS) A lemez I/O-teljesítménye, amely a másodpercenkénti I/O-műveletek másodpercenkénti IOPS mérhető, [ ] elfogadható késéssel elvégezhető.The disk I/O performance, measured by the number of I/O operations per second [IOPS] that can be performed with acceptable latency.
EngedélyezveEnabled Igaz vagy hamis?True or False. Hamis érték esetén a virtuális gép nem indítható el.If False, the virtual machine cannot be started.
A processzor várható kihasználtságaExpected CPU Utilization Kétszámjegyű százalékos érték, amely a virtuális gép átlagos CPU-használatát jelöli.A two-digit percent value that represents the average CPU usage for the virtual machine
Sikertelen feladatot azonosítóFailed Job ID A legutóbbi sikertelen feladatok egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the most recent failed job
Csatlakoztatott lemezzel rendelkezikHas Pass-through Disk Igaz vagy hamisTrue or False
Mentett állapottal rendelkezikHas Saved State Igaz vagy hamisTrue or False
VIRTUÁLIS gépek kiegészítéseiHas VM Additions Igaz vagy hamis?True or False. Ha az értéke igaz, a virtuális gépnek további szoftverek is telepítve vannak a vendég operációs rendszeren a virtualizáció támogatásához, más néven a VM Guest Services szolgáltatáshoz.If True, the virtual machine has additional software installed on the Guest Operating System to assist with virtualization, also known as VM Guest Services.
Szívverés engedélyezveHeartbeat Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Gazdagép-csoport elérési útjaHost Group Path A virtuális gép gazdagép-csoportjának elérési útja, a minden gazdagép \ virtuális gép neve formátumban.The path of the virtual machine under its host group, in the format All Hosts\virtual machine name.
Gazdagép azonosítójaHost ID A gazda számítógép egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the host computer
Gazdagép neveHost Name A gazda számítógép neveThe name of the host computer
Állomás típusaHost Type VMHostVMHost
Nagyon elérhetőIs Highly Available Igaz vagy hamisTrue or False
Üres címkeIs Tag Empty Igaz vagy hamisTrue or False
Élő áttelepítésIs Undergoing Live Migration Igaz vagy hamisTrue or False
Utolsó visszaállított virtuális gép ellenőrzőpontjaLast Restored VM Checkpoint A legutóbb visszaállított virtuális gép ellenőrzőpontjának neveThe name of the most recently restored virtual machine Checkpoint
Függvénytár-csoportLibrary Group A könyvtár csoportjának neveThe name of the library group
Függvénytár-kiszolgálóLibrary Server A függvénytár-kiszolgáló neveThe name of the library server
A CPU funkcióinak korlátozásaLimit CPU Functionality Igaz vagy hamis?True or False. Virtual Machine Manager ezzel a beállítással határozható meg, hogy a PROCESSZORt a Windows NT rendszert futtató virtuális gépek kompatibilitási módba kell-e helyezni.Virtual Machine Manager uses this setting to determine whether the CPU should be put into a compatibility mode for virtual machines running Windows NT.
HelyLocation A virtuális gép helye a C: \ ProgramData \ Microsoft \ Windows \ Hyper-V formátumbanThe virtual machine location in the format C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Hyper-V
Sablonként megjelölveMarked As Template Igaz vagy hamisTrue or False
Memória (MB)Memory (MB) A gazdagépen a virtuális géphez hozzárendelt memória teljes mérete (MB)The total amount of memory on the host that is assigned to the virtual machine in MB
Rendelkezésre álló memória (%)Memory Available (%) A gazdagépen a virtuális gép számára elérhető memória mennyisége (MB)The amount of memory on the host that is available to the virtual machine, in MB
Módosítás időpontjaModified Time A virtuális gép módosításának dátuma és időpontja éééé-hh-nn óó: PP: SS AM vagy PM formátumbanThe date and time that the virtual machine was modified in the format yyyy-mm-dd hh:mm:ss AM or PM
Legutóbbi feladatMost Recent Task A virtuális gép legutóbbi feladatának neve, például a VM elindításaThe name of the most recent task for the virtual machine, for example, Start VM
Hálózati Ethernet (MAC) címeNetwork Ethernet (MAC) Address Statikus vagy dinamikusStatic or Dynamic
Hálózati helyNetwork Location Hálózati hely kiválasztásaSelect the network location
Hálózati hamisításNetwork Spoofing Igaz vagy hamisTrue or False
Hálózati címkeNetwork Tag Alfanumerikus érték, amely megkülönbözteti a gazdagép virtuális hálózatait egy olyan feltétel alapján, mint az átviteli sebesség vagy a biztonság.An alphanumeric value to differentiate the host's virtual networks, based on a criterion such as throughput or security. A hálózati címkék használatával a megfelelő gazdagépekkel rendelkező virtuális gépek is megegyeznek.Network tags can be used to match virtual machines with suitable hosts.
Hálózat kihasználtságaNetwork Utilization Két számjegyből álló hálózati kihasználtsági értékA two-digit network utilization value
Hálózati VLAN-azonosítóNetwork VLAN ID A hálózati VLAN egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) for the Network VLAN
NumLock engedélyezveNumLock Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Operációs rendszerOperating System A virtuális gép operációs rendszerének típusaThe type of operating system for the virtual machine
Operációs rendszer leállítása engedélyezveOperating System Shutdown Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
TulajdonosOwner A virtuális gép tulajdonosa, a tartományi felhasználó formázása \The virtual machine owner, in the format Domain\User
Tulajdonos SIDOwner SID A virtuális gép tulajdonosának egyedi azonosítója S-1-5-21-GUID formátumbanThe unique identifier of the owner of the virtual machine in the format S-1-5-21-GUID
Csatlakoztatott lemezPass-through Disk A csatlakoztatott lemezek neveinek listájaA list of names of pass-through disks
Kvóta pontQuota Point Egy háromjegyű szám a virtuális géphez, amely az önkiszolgáló felhasználók virtuálisgép-kvótájának kiszámítására szolgáló egységet jelöliA three digit number for the virtual machine that represents a unit by which the virtual machine quota for self-service users is calculated
Önkiszolgáló felhasználói szerepkörSelf Service User Role A felhasználói szerepkör, amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók sablonok használatával hozzanak létre virtuális gépeketThe User Role that allows users to create virtual machines using templates
SCSI-busz megosztásaShare SCSI Bus Igaz vagy hamisTrue or False
Forrásobjektum típusaSource Object Type A virtuális gép létrehozásához használt forrásoldali objektum típusa; például: virtuális gép, sablon vagy VHD.The type of the source object that was used to create the virtual machine; for example, virtual machine, Template, or VHD.
Művelet indításaStart Action A virtuális gép működése a virtualizációs szolgáltatás indításakor.The behavior of the virtual machine when the virtualization service starts. Az érvényes értékek a következők: soha ne legyen automatikus bekapcsolás, mindig automatikus bekapcsolás vagy a virtuális gép bekapcsolása, ha a VS leállítva érték fut.The valid values are: Never Auto Turn On, Always Auto Turn On, or Turn On VM If Running When VS Stopped.
statusStatus A virtuális gép állapotaThe status of the virtual machine
Művelet leállításaStop Action A virtuális gép működése a virtualizációs szolgáltatás leállításakor.The behavior of the virtual machine when the virtualization service stops. Az érvényes értékek a következők: mentés, Kikapcsolás vagy a vendég operációs rendszer leállítása.The valid values are: Save, Turn Off, or Shut Down Guest OS.
CímkeTag A kapcsolódó virtuális gépek kereséséhez használt alfanumerikus értékAn alphanumeric value used to locate related virtual machines
Rétegű teljesítményadatokTiered Perf Data A rendezett teljesítményadatok egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the ordered performance data
Időszinkronizálás engedélyezveTime Synchronization Enabled Igaz vagy hamisTrue or False
Teljes méretTotal Size A virtuális gép teljes mérete, beleértve az összes lemezt és konfigurációs fájltThe total size of the virtual machine, including all disks and configuration files
Lemezek visszavonása engedélyezveUndo Disks Enabled Igaz vagy hamis?True or False. Ha az értéke igaz, a virtuális gép a leállítás után visszavonhatja a módosításokat.If True, the virtual machine can undo any changes when shutting down.
Nem támogatott okUnsupported Reason Ha a klónozás során hiba történik, az üzenet szövege leírja, hogy a megkísérelt művelet miért nem támogatott.If an error occurs during cloning, this message text describes the reason that the attempted action is not supported
Hardveresen támogatott virtualizáció használataUse Hardware Assisted Virtualization Igaz vagy hamisTrue or False
Felhasználói szerepkörUser Role A virtuális gép beolvasásához használt felhasználói szerepkör.The user role used to get the virtual machine.
Felhasználói szerep azonosítójaUser Role ID A felhasználói szerepkör egyedi azonosítója (GUID), amely lehetővé teszi, hogy a felhasználók virtuális gépeket hozzanak létreThe unique identifier (GUID) of the user role that allows users to create virtual machines
Virtuális COM-portokVirtual COM Ports A virtuális COM-portok neveinek listája.A list of the names of the Virtual COM Ports. Mindig a COM1 vagy a COM2.Always COM1 or COM2.
Virtuális DVD-meghajtókVirtual DVD Drives A virtuális DVD-meghajtók neveinek listájaA list of the names of Virtual DVD Drives
Virtuális lemezmeghajtókVirtual Disk Drives A virtuális lemezmeghajtók neveinek listájaA list of the names of Virtual Disk Drives
Virtuális hajlékonylemez-meghajtókVirtual Floppy Drives A virtuális hajlékonylemez-meghajtók neveinek listájaA list of the names of Virtual Floppy Drives
Virtuális merevlemezekVirtual Hard Disks A virtuális merevlemezek neveinek listájaA list of the names of Virtual Hard Disks
Virtualizálási platformVirtualization Platform A virtualizációs platform.The virtualization platform. Az érvényes értékek a következők: HyperV, VMWareESX vagy ismeretlen.Valid values are: HyperV, VMWareESX, or Unknown.
Virtual Network adapterekVirtual Network Adapters Virtual Network adapterek neveinek listájaA list of the names of Virtual Network Adapters
Virtuális SCSI-adapterekVirtual SCSI Adapters A virtuális SCSI-adapterek neveinek listájaA list of the names of Virtual SCSI Adapters
VMC elérési útjaVMC Path A virtuális gép konfigurációs fájljának elérési útja C: \ VMM \ DRDemo-DataTier \ VirtualMachines \abc12345-d6ef-78g9-h0ij-1kl2-34m56n7890p12.xmlThe virtual machine configuration file path, in the format C:\VMM\DRDemo-DataTier\VirtualMachines\abc12345-d6ef-78g9-h0ij-1kl2-34m56n7890p12.xml
VM-gazdagépVM Host A gazdagép számítógépének teljes számítógépneve a virtuális géphez MThe full computer name of the Host computer for Virtual Machine M
A virtuális gép azonosítójaVM ID A virtuális gép egyedi azonosítója (GUID)The unique identifier (GUID) of the virtual machine
Virtuális gép neveVM Name A virtuális gép neveThe name of the virtual machine
VM-platform azonosítójaVM Platform ID A virtuális gép egyedi azonosítója (GUID) a platformon belül, például: Hyper-V, Virtual machineware vagy Virtual ServerThe unique identifier (GUID) of the virtual machine inside the platform, for example, Hyper-V, virtual machineware, or Virtual Server