HP Operations Manager integrációs csomag a System Centerhez – OrchestratorHP Operations Manager Integration Pack for System Center - Orchestrator

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A HP Operations Manager integrációs csomagja a System Center-Orchestrator bővítménye, amely lehetővé teszi, hogy automatizálja a hibák és a teljesítmény eseményeinek összevonását és összekapcsolását egész fizikai és virtuális informatikai infrastruktúrában.The Integration Pack for HP Operations Manager is an add-on for System Center - Orchestrator that enables you to automate the consolidation and correlation of fault and performance events across you entire physical and virtual IT infrastructure.

A Microsoft elkötelezte magát az adatvédelem védelme mellett, miközben olyan szoftvereket kínál, amelyek a kívánt teljesítményt, hatékonyságot és kényelmet biztosítják.Microsoft is committed to protecting your privacy, while delivering software that brings you the performance, power, and convenience you want. További információ: a System Center-Orchestrator adatvédelmi nyilatkozata.For more information, see the Privacy Statement for System Center - Orchestrator.

RendszerkövetelményekSystem Requirements

A HP Operations Manager integrációs csomagja megköveteli a következő szoftverek telepítését és konfigurálását az integráció megvalósítása előtt.The Integration Pack for HP Operations Manager requires the following software to be installed and configured prior to implementing the integration. A Orchestrator és a HP Operations Manager alkalmazás telepítésével és konfigurálásával kapcsolatos további információkért tekintse meg a vonatkozó termékdokumentációt.For more information about installing and configuring Orchestrator and the HP Operations Manager application, refer to the respective product documentation.

 • A System Center 2016 integrációs csomagjaihoz a System Center 2016-Orchestrator szükségesSystem Center 2016 integration packs require System Center 2016 - Orchestrator
 • A System Center 2019 integrációs csomagjaihoz a System Center 2019-Orchestrator szükségesSystem Center 2019 integration packs require System Center 2019 - Orchestrator
 • HP Operations Manager 9. xHP Operations Manager 9.x

Az integrációs csomag letöltéseDownloading the Integration Pack

Az integrációs csomag regisztrálása és telepítéseRegistering and Deploying the Integration Pack

Az integrációs csomag fájljának letöltése után regisztrálnia kell a Orchestrator felügyeleti kiszolgálóval, majd telepítenie kell azt a Runbook-kiszolgálók és a Runbook designerek számára.After you download the integration pack file, you must register it with the Orchestrator management server and then deploy it to Runbook servers and Runbook Designers. Az integrációs csomagok telepítésére vonatkozó eljárásokért lásd: integrációs csomag hozzáadása.For the procedures on installing integration packs, see How To Add an Integration Pack.

A HP Operations Manager kapcsolatok konfigurálásaConfiguring the HP Operations Manager Connections

A kapcsolat egy újrafelhasználható kapcsolatot létesít a Orchestrator és egy HP Operations Manager-kiszolgáló között.A connection establishes a reusable link between Orchestrator and an HP Operations Manager server. Annyi kapcsolatot hozhat létre, amennyire szüksége van a HP Operations Manager-t futtató több kiszolgálóra mutató hivatkozások megadásához.You can create as many connections as you require to specify links to multiple servers running HP Operations Manager. Több kapcsolatot is létrehozhat ugyanahhoz a kiszolgálóhoz, hogy a különböző felhasználói fiókokra vonatkozó biztonsági engedélyek eltérőek legyenek.You can also create multiple connections to the same server to allow for differences in security permissions for different user accounts.

HP Operations Manager konfiguráció beállításaTo set up an HP Operations Manager configuration

 1. A Runbook Designer kattintson a Beállítások menüre, majd válassza a HP Operations Managerlehetőséget.In the Runbook Designer, click the Options menu, and select HP Operations Manager. Megjelenik a HP Operations Manager párbeszédpanel.The HP Operations Manager dialog box appears.
 2. A konfigurációk lapon kattintson a Hozzáadás elemre a kapcsolódás beállításának megkezdéséhez.On the Configurations tab, click Add to begin the connection setup. Megjelenik a konfiguráció hozzáadása párbeszédpanel.The Add Configuration dialog box appears.
 3. A név mezőbe írja be a kapcsolatok nevét.In the Name box, enter a name for the connection. Ez lehet a HP Operations Manager kiszolgáló neve vagy egy leíró név a kapcsolatok típusának megkülönböztetéséhez.This could be the name of the HP Operations Manager server or a descriptive name to distinguish the type of connection.
 4. Kattintson a Típus mező melletti három pontot ábrázoló gombra (...) , majd válassza a HPOM-konfigurációelemet.Click the ellipsis button (...) next to the Type field and then select HPOM Configuration.
 5. A HPOM-gazdagép mezőbe írja be a HP Operations Manager számítógép nevét vagy IP-címét.In the HPOM Host box, type the name or IP address of the HP Operations Manager computer. Ha a számítógép nevét használja, beírhatja a NetBIOS-nevet vagy a teljes tartománynevet (FQDN).If you are using the computer name, you can type the NetBIOS name or the fully qualified domain name (FQDN).
 6. A HPOM-port mezőbe írja be a HP Operations Manager számítógéphez való csatlakozáshoz használt portot.In the HPOM Port box, type the port used to connect to the HP Operations Manager computer. Alapértelmezés szerint a HPOM-Port 443 értékre van beállítva.By default the HPOM Port is set to 443.
 7. A HPOM Felhasználónév és a HPOM jelszava mezőben adja meg azokat a hitelesítő adatokat, amelyeket a Orchestrator a HP Operations Manager kiszolgálóhoz való kapcsolódáshoz használni fog.In the HPOM Username and HPOM Password boxes, type the credentials that Orchestrator will use to connect to the HP Operations Manager server. Ha egy kapcsolódást indító eszköz tevékenységhez használ, a HPOM rendszergazdai fiókot kell használnia.When a connection is used for a Launch Tool activity, an HPOM Administrator account must be used. Minden más tevékenység használhat egy HPOM felhasználói fiókot.All other activities can use an HPOM User account.
 8. A konfiguráció párbeszédpanel bezárásához kattintson az OK gombra.Click OK to close the configuration dialog box.
 9. Szükség esetén további kapcsolatokat is hozzáadhat.Add additional connections if applicable.
 10. Kattintson a Befejezés gombra.Click Finish.