Szokásos tevékenységek betűrendes listájaAlphabetical List of Standard Activities

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

Az összes szabványos tevékenység az alábbiakban látható.All standard activities are listed below.

AA

Sor hozzáfűzéseAppend Line

XSLT alkalmazásaApply XSLT

CC

Ütemezés ellenőrzéseCheck Schedule

Értékek összehasonlításaCompare Values

FájltömörítésCompress File

Fájl másolásaCopy File

Mappa létrehozásaCreate Folder

DD

FájlkibontásDecompress File

Fájl törléseDelete File

Mappa törléseDelete Folder

Sor törléseDelete Line

Hálózati elérési út leválasztásaDisconnect Network Path

EE

Folyamat leállításaEnd Process

FF

Szöveg kereséseFind Text

Dátum és idő formázásaFormat Date/Time

GG

Véletlenszerű szöveg generálásaGenerate Random Text

Számítógép/IP-cím állapotának beolvasásaGet Computer/IP Status

Számlálóérték beolvasásaGet Counter Value

Lemezterület-állapot beolvasásaGet Disk Space Status

Fájlállapot beolvasásaGet File Status

Internetes alkalmazás állapotának beolvasásaGet Internet Application Status

Sorok beolvasásaGet Lines

Folyamat állapotának beolvasásaGet Process Status

Szolgáltatás állapotának beolvasásaGet Service Status

SNMP-változó beolvasásaGet SNMP Variable

ÉnI

Adatok inicializálásaInitialize Data

Sor beszúrásaInsert Line

Runbook meghívásaInvoke Runbook

Webszolgáltatások meghívásaInvoke Web Services

JJ

Szinkronizációs pontJunction

MM

Hálózati elérési út hozzárendeléseMap Network Path

Közzétett adatok leképezéseMap Published Data

Számláló módosításaModify Counter

Számítógép/IP-cím figyeléseMonitor Computer/IP

Számláló figyeléseMonitor Counter

Dátum és idő figyeléseMonitor Date/Time

Lemezterület figyeléseMonitor Disk Space

Eseménynapló figyeléseMonitor Event Log

Fájl figyeléseMonitor File

Mappa figyeléseMonitor Folder

Internetes alkalmazás figyeléseMonitor Internet Application

Folyamat figyeléseMonitor Process

Szolgáltatás figyeléseMonitor Service

SNMP-trap figyeléseMonitor SNMP Trap

WMI figyeléseMonitor WMI

Fájl áthelyezéseMove File

Mappa áthelyezéseMove Folder

PP

Fájl PGP-kódolásának visszafejtésePGP Decrypt File

PGP Encrypt FilePGP Encrypt File

Fájl nyomtatásaPrint File

QQ

Adatbázis lekérdezéseQuery Database

WMI-lekérdezésQuery WMI

XML-lekérdezésQuery XML

RR

Sor olvasásaRead Line

Szöveges napló olvasásaRead Text Log

Fájl átnevezéseRename File

Rendszer újraindításaRestart System

Visszaadott adatokReturn Data

.Net-parancsfájl futtatásaRun .Net Script

Program futtatásaRun Program

SSH-parancs futtatásaRun SSH Command

SS

Eseménynapló mentéseSave Event Log

Szöveg keresése és cseréjeSearch and Replace Text

E-mail elküldéseSend Email

Üzenetküldés az eseménynaplóbaSend Event Log Message

Platformesemény küldéseSend Platform Event

SNMP-trap küldéseSend SNMP Trap

Syslog-üzenet küldéseSend Syslog Message

SNMP-változó beállításaSet SNMP Variable

Start/Stop ServiceStart/Stop Service

WW

Írás az adatbázisbaWrite to Database

Írási weblapWrite Web Page