Mappa létrehozása tevékenységCreate folder activity

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A mappa létrehozása tevékenység egy új mappát hoz létre a helyi fájlrendszerben vagy egy UNC elérési úttal megadott hálózati helyen.The Create Folder activity creates a new folder on the local file system or a network location specified using a UNC path. A mappa létrehozása tevékenység használatával dinamikusan hozhat létre mappákat olyan nevekkel, amelyek az általuk létrehozott kontextust jelölik.Use the Create Folder activity to create folders dynamically with names that represent the context in which they were created. Ekkor például augusztus 25-én létrehozhatja a következőt: "C:\backupfolderAug25" .For example, on August 25 you can create "C:\backupfolderAug25".

A mappa létrehozása tevékenység konfigurálásaConfiguring the Create Folder Activity

A mappa létrehozása tevékenység konfigurálása előtt ismernie kell a létrehozandó mappa nevét.Before you configure the Create Folder activity, you need to know the name of the folder that you are creating.

A mappa létrehozása tevékenység konfigurálásához használja az alábbi információkat.Use the following information to configure the Create Folder activity.

Közzétett adatokPublished Data

A következő táblázat felsorolja a közzétett adatelemeket.The following table lists the published data items.

ElemItem LeírásDescription
Mappa elérési útjaFolder path A létrehozott mappa elérési útja.The path of the folder that was created.