Számítógép/IP-cím figyeléseMonitor Computer/IP

Fontos

A Orchestrator ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Orchestrator 2019-re.This version of Orchestrator has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Orchestrator 2019.

A számítógép/IP-cím figyelése tevékenység elküld egy pingelést egy távoli számítógépnek vagy IP-címnek, és megvárja a választ.The Monitor Computer/IP activity will send a ping to a remote computer or IP address and wait for a response. Beállíthatja a számítógép/IP-cím figyelése tevékenységet úgy, hogy meghívja a runbook, ha a számítógép elérhető vagy nem érhető el.You can configure the Monitor Computer/IP activity to invoke your runbook if the computer is either reachable or unreachable. A számítógép/IP figyelése tevékenység használható olyan runbookok meghívására, amelyek automatikusan értesítik a rendszergazdákat, ha egy létfontosságú rendszer elérhetetlenné válik a hálózaton.The Monitor Computer/IP activity can be used to invoke runbooks that will automatically notify administrators when a vital system has become unreachable on the network.

A számítógép/IP-cím figyelése tevékenység konfigurálásaConfiguring the Monitor Computer/IP Activity

A számítógép/IP-cím figyelése tevékenység konfigurálása előtt meg kell határoznia a következőket:Before you configure the Monitor Computer/IP activity, you will need to determine the following:

  • A figyelt számítógép.The computer you are monitoring.

  • Azt jelzi, hogy a számítógép elérhető-e, vagy arra vár, hogy ne legyen elérhető.Whether you are waiting for the computer to become reachable or waiting for it become not reachable.

Fontos

Ehhez a tevékenységhez nem állítható be egyedi biztonsági hitelesítő adatok.You cannot set individual security credentials for this activity. A Runbook szolgáltatáshoz konfigurált szolgáltatásfiók alatt fog futni azon a Runbook-kiszolgálón, ahol a tevékenység példánya fut.It will run under the service account configured for the Runbook Service on the Runbook server where the instance of the activity is running. Ennek a fióknak a jogosultsággal kell rendelkeznie az erőforrásokhoz való hozzáféréshez és a tevékenységhez szükséges műveletek végrehajtásához.This account must have the authority to access the resources and perform the actions required by this activity.

Az alábbi információk segítségével konfigurálhatja a számítógép/IP-cím figyelése tevékenységet.Use the following information to configure the Monitor Computer/IP activity.

Részletek lapDetails Tab

BeállításokSettings Konfigurációs utasításokConfiguration Instructions
ComputerComputer Írja be a figyelt számítógép nevét.Type the name of the computer that you are monitoring. A számítógépet a három pont (...) gomb használatával is megkeresheti.You can also browse for the computer using the ellipsis (...) button.
A számítógép nem érhető elThe computer is not reachable Jelölje be a számítógép/IP-cím figyelése tevékenységet, ha a figyelt számítógép nem érhető el ping használatával.Select to invoke the Monitor Computer/IP activity when the computer that you are monitoring cannot be reached using a ping.
A számítógép elérhetőThe computer is reachable Válassza ki a számítógép/IP-cím figyelése tevékenységet, ha a figyelt számítógép ping paranccsal elérhető.Select to run the Monitor Computer/IP activity when the computer that you are monitoring can be reached using a ping.
Tesztelési gyakoriságTest frequency Itt adhatja meg, hogy mennyi ideig legyenek az egyes pingelések a számítógép között.Specify the amount of time between each ping to the Computer.

Közzétett adatokPublished Data

A következő táblázat felsorolja a közzétett adatelemeket.The following table lists the published data items.

ElemItem LeírásDescription
Számítógép pingeléseComputer to ping A figyelt számítógép.The computer that is being monitored.
Fogadott csomagok százalékos arányaPercentage of packets received A pingelésből visszakapott csomagok százalékos aránya.The percentage of packets that were received back from the ping.