Webkonzol frissítéseHow to upgrade a Web console

A frissítési folyamat megkezdése előtt győződjön meg arról, hogy a kiszolgáló megfelel a System Center Operations Manager minimálisan támogatott konfigurációinak.Before you begin the upgrade process, make sure that your server meets the minimum supported configurations for System Center Operations Manager. Ez a folyamat nem alkalmazható az 1801-es verzióra.This process is not applicable for version 1801. További információ: System Center Operations Manager rendszerkövetelményei.For more information, see System Requirements for System Center Operations Manager.

Megjegyzés

A webkonzol frissítése esetén a web.config fájlban a webkonzol telepítése után elvégzett módosítások visszaállnak az alapértékekre.When you upgrade the web console, any customizations that were made to the web.config file after the web console was installed will be reset. Készítsen biztonsági mentést, mielőtt továbbhaladna.Make a backup copy before proceeding.

Ha a webkonzol beállítása utáni módosításokkal engedélyezte vagy letiltotta az SSL használatát, akkor a telepítés során az SSL beállításai visszaállnak az alapértelmezésre.If you made changes after you set up your web console to either enable or disable Secure Sockets Layer (SSL), the SSL settings will be reset during upgrade. Ennek a problémának a megoldásához a webkonzol frissítése előtt az alábbi módon módosítania kell a beállításkulcsot:To resolve the issue, you must make changes to the registry key before you upgrade the web console, as follows:

Regisztrációs kulcs beállítása az SSL engedélyezéséhez vagy letiltásához a webkonzolonTo set the registry to enable or disable SSL on the Web console server

 1. Jelentkezzen be a webkonzolon egy olyan fiókkal, mely helyi rendszergazda jogokkal rendelkezik, és az asztalon kattintson a Start gombra, majd a Futtatás gombra.Logon on to the web console with an account that has local administrator rights, and on the desktop, click Start, and then click Run.

 2. Írja be a regedit szót, majd kattintson az OK.gombra.Type regedit, and then click OK. Elindul a Beállításszerkesztő.The Registry Editor starts.

  Figyelemfelhívás

  A beállításjegyzék nem megfelelő módosítása súlyosan károsíthatja a rendszert.Incorrectly editing the registry can severely damage your system. A beállításjegyzék módosítása előtt készítsen biztonsági mentést a számítógépen található fontos információkról.Before you make changes to the registry, you should back up any valued data that is on the computer.

 3. Keresse meg a *HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\System Center Operations Manager\12\Setup\WebConsole\* kulcsot.Navigate to the HKey_Local_Machine\Software\Microsoft\System Center Operations Manager\12\Setup\WebConsole\ key.

 4. Az SSL engedélyezéséhez állítsa be a következőt:To enable SSL, set the following:

  HTTP_GET_ENABLED=0HTTP_GET_ENABLED=0

  BINDING_CONFIGURATION=DefaultHttpsBindingBINDING_CONFIGURATION=DefaultHttpsBinding

 5. Az SSL letiltásához állítsa be a következőt:To disable SSL, set the following:

  HTTP_GET_ENABLED=1HTTP_GET_ENABLED=1

  BINDING_CONFIGURATION=DefaultHttpBindingBINDING_CONFIGURATION=DefaultHttpBinding

A webkonzol-kiszolgáló frissítéseTo upgrade the Web console server

 1. Jelentkezzen be a webkonzol-kiszolgálót futtató számítógépre egy olyan fiókkal, amely tagja az Operations Manager rendszergazdák szerepkörnek az Operations Manager felügyeleti csoportban.Log on to the computer that hosts the web console server with an Operations Manager Administrators role account for your Operations Manager management group.

 2. Az Operations Manager forrás-adathordozóján futtassa a Setup.exe fájlt, majd kattintson a Telepítés lehetőségre.On the Operations Manager source media, run Setup.exe, and then click Install.

  Megjegyzés

  A Kezdeti lépések oldalon megjelennek a frissítendő funkciókra vonatkozó információk.The Getting Started page displays information about what will be upgraded. A frissítés folytatásához kattintson a Tovább gombra.Click Next to proceed with the upgrade.

 3. A Kezdeti lépések, Olvassa el a licencfeltételeket oldalon olvassa el a Microsoft szoftverlicenc-feltételeket, kattintson az Elolvastam és elfogadom a licencfeltételeket lehetőségre, majd a Tovább gombra.On the Getting Started, Please read the license terms page, read the Microsoft Software License Terms, click I have read, understood, and agree with the license terms, and then click Next.

 4. A telepítési hely kiválasztása lapon fogadja el az alapértelmezett értéket, írjon be egy új helyet, vagy tallózással keresse meg az egyiket.On the Select installation location page, accept the default value, type in a new location, or browse to one. Ezután kattintson a Tovább gombra.Then click Next.

  Megjegyzés

  A System Center 2016 – Operations Manager esetében az alapértelmezett elérési út a C:\Program Files\Microsoft System Center 2016 \ Operations Manager.For System Center 2016 - Operations Manager, the default path is C:\Program Files\Microsoft System Center 2016\Operations Manager. A későbbi kiadásokban (1801, 1807 és 2019) az alapértelmezett elérési út a C:\Program Files\Microsoft System Center\Operations Manager.For all later releases (1801, 1807 and 2019), the default path is C:\Program Files\Microsoft System Center\Operations Manager.

 5. Az Előfeltételek lapon tekintse meg és oldja fel az előfeltétel-ellenőrző által visszaadott összes figyelmeztetést és hibát, majd kattintson az Előfeltételek újbóli ellenőrzése lehetőségre a rendszer újbóli ellenőrzéséhez.On the Prerequisites page, review and address any warnings or errors that the Prerequisites checker returns, and then click Verify Prerequisites Again to recheck the system.

 6. Ha az előfeltétel-ellenőrzés nem ad vissza figyelmeztetést vagy hibát, az Előfeltételek, a telepítés folytatása lap jelenik meg.If the Prerequisites checker does not return any warnings or errors, the Prerequisites, Proceed with Setup page appears. Kattintson a Tovább gombra.Click Next.

 7. Amikor megjelenik a Frissítésre kész ablak, tekintse át a frissítési összefoglalót, majd kattintson a Frissítés gombra.When the Ready to Upgrade page appears, review the upgrade summary, and then click Upgrade.

A webkonzol-kiszolgáló frissítése a parancssor használatávalTo upgrade the Web console server from the Command Prompt

 1. Jelentkezzen be a webkonzol-kiszolgálót futtató számítógépre egy olyan fiókkal, amely tagja az Operations Manager rendszergazdák szerepkörnek az Operations Manager felügyeleti csoportban.Log on to the computer that hosts the web console server with an Operations Manager Administrators role account for your Operations Manager management group.

 2. A Futtatás rendszergazdaként beállítással nyisson meg egy parancssort.Open a Command Prompt by using the Run as Administrator option.

 3. Az elérési utat módosítsa arra, ahol az Operations Manager Setup.exe fájlja található, majd adja ki az alábbi parancsot.Change the path to where the Operations Manager Setup.exe file is located, and run the following command.

  Fontos

  A /WebConsoleUseSSL paramétert csak akkor használja, ha a webhelyén engedélyezett az SSL használata.Use the /WebConsoleUseSSL parameter only if your website has Secure Sockets Layer (SSL) activated. Az alapértelmezett webes telepítéshez a /WebSiteName paraméter értékeként adja meg az alapértelmezett webhelyet.For a default web installation, specify Default Web Site for the /WebSiteName parameter.

  setup.exe /silent /AcceptEndUserLicenseAgreement:1 /upgrade
  /WebsiteName: "<WebSiteName>" [/WebConsoleUseSSL]
  /WebConsoleAuthorizationMode: [Mixed|Network]
  

Következő lépésekNext steps