Beállítások és kérések szerkesztése webalkalmazásbanHow to edit settings or requests in a Web application

A WebApplication Editor segítségével manuálisan hozhat létre vagy szerkeszthet kéréseket egy webalkalmazás tranzakciófigyelési sablonjában.You can use the Web Application Editor to manually create or edit a request in a Web Application Transaction Monitoring template. Egy adott kérelem szerkesztéséhez nincs különbség, hogy a kérés manuálisan vagy egy böngészőmunkamenet rögzítésével jött létre.For editing a particular request, there is no difference whether the request was created manually or by capturing a browser session. A kérelemhez beállítható tulajdonságokról a WebAlkalmazás-kérelem tulajdonságai című témakörben talál részletes információt.For detailed information about the properties that you can set for the request, see Web Application Request Properties.

A beállítások szerkesztése a WebApplication Editor alkalmazásbanEdit the settings in Web Application Editor

 1. Nyissa meg az operatív konzolt egy olyan fiókkal, amely a felügyeleti csoportban szerzői hitelesítő adatokkal rendelkezik.Open the operations console with an account that has Author credentials in the management group.

 2. Nyissa meg a szerkesztőmunkaterületet.Open the authoring workspace.

 3. A Szerzői navigációs ablakban bontsa ki a Felügyeleti csomag sablonok csomópontját, majd kattintson a Webes alkalmazástranzakció-figyelés parancsra.In the Authoring navigation pane, expand Management Pack Templates, and then click Web Application Transaction Monitoring.

 4. Jelölje ki a szerkesztni kívánt sablont, majd kattintson a Webalkalmazás beállításainak szerkesztése gombra.Select the template that you want to edit, and then click Edit Web Application settings.

 5. Állítsa be az alkalmazás tulajdonságait, majd kattintson az Alkalmaz gombra.Set the properties of the application and then click Apply.

Meglévő kérelem szerkesztése webalkalmazásbanEdit an existing request in a Web Application

 1. A Webalkalmazás-szerkesztőben jelölje ki a szerkesztni kívánt kérést.In the Web Application Editor, select the request that you want to edit.

 2. A Műveletek panelen kattintson a Tulajdonságok lehetőségre.In the Actions pane, click Properties.

 3. Állítsa be a kérelem tulajdonságait, majd kattintson az OKgombra.Set the properties of the request and then click OK.

 4. Kattintson az Alkalmaz gombra a webalkalmazás beállításainak mentéséhez.Click Apply to save the web application settings.

Kérelem hozzáadása webalkalmazáshozAdd a request to a Web application

 1. A Webalkalmazás-szerkesztőben jelölje ki a szerkesztni kívánt kérést.In the Web Application Editor, select the request that you want to edit.

 2. A Műveletek ablaktáblán kattintson a Kérelem beszúrása gombra.In the Actions pane, click Insert Request.

 3. Írja be a kérelem URL-címét a Kérelem URL-címmezőjébe.Type the URL of the request in the Request URL box.

 4. Szükség esetén állítsa be a kérelem egyéb tulajdonságait, majd kattintson az OKgombra.Optionally, set other properties of the request, and then click OK.