Nézetek és irányítópultok használata az Operations ManagerbenUsing views and dashboards in Operations Manager

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

Az Operations Manager-nézetek betekintést nyújtanak a szolgáltatás teljesítményébe, állapotába, vagy az észlelt és a riasztásnézetben megjelenő problémákba.In Operations Manager, views provide insight into the performance of your service, its health state, or the issues detected and presented in an alerts view. Míg a nézetek független adatokat közvetítenek a megadott feltételek alapján, addig az irányítópultok tömör, egyablakos formában mutatják be az operatív adatokat, amelyek így jól használhatók a működtetést és a tervezést érintő, valamint az üzleti döntéshozatalban.Views return independent data based on specific criteria, whereas dashboard are a way to view operational data in a condensed, single pane of glass, which your operations, engineering, and the business can use to make meaningful decisions. A különböző típusú irányítópultok képesek kiszolgálni az informatikai részleg eltérő igényeit.There are various types of dashboards that can accommodate the various roles in your IT organization. Egy adattárolási menedzsernek szüksége lehet például azon SQL-kiszolgálók arányára, amelyek a kiosztott lemezterületnél többet használnak, és előfordulhat, hogy egy nagy forgalmú webhelyet felügyelő rendszermérnök ismerni szeretné a webkiszolgálóira beérkező kérések másodpercenkénti átlagát.You may have a data storage Manager that wants to see the percentage of SQL servers using more than the allocated amount of disk space; you may have a systems engineer managing a web site with high traffic and wants to know what average requests per/sec are for all his Web servers. Az irányítópultok tömör formában közvetítik az információt, így a végfelhasználó szükség esetén azonnali lépéseket tehet.Dashboards convey information succinctly and in a compact format so that the end user can decide if they need to take action immediately.

Miután meghatározta a figyelni kívánt IT-szolgáltatásokat és a figyelés beállításait, meg kell határozni az adatok megjelenítésének módját is, valamint elérhetővé kell azokat tenni a cég különböző részlegei számára: a szolgáltatás üzemeltetői és karbantartói részére; azon végfelhasználóknak, akiknek szükségük van a kritikus szolgáltatások rendelkezésre állási állapotára; valamint a vezetőség felé, akik az információ fényében ellenőrzik az IT-részleg számára kitűzött üzleti célok teljesülését.After you identify the IT services to monitor, the configuration of how to monitor them, you need to configure how that data will be visualized and provided to the different personas in the organization who are responsible for sustaining and maintaining the service, the end-users who want to see a summarized availability status of critical services provided, and management who are interested in determining if IT is meeting its service objectives to the business.

Nézetek és irányítópultok használata az Operations Managerben – témakörökUsing views and dashboards in Operations Manager topics