Az operatív konzol és a webkonzol összehasonlításaComparing the Operations and Web console

Fontos

A Operations Manager ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a Operations Manager 2019-re.This version of Operations Manager has reached the end of support, we recommend you to upgrade to Operations Manager 2019.

System Center Operations Manager két konzolt tartalmaz: az operatív konzolt és a webkonzolt.System Center Operations Manager includes two consoles, the Operations console and Web console. Az operatív konzol az Operations Manager-példány felügyeletének elsődleges eszköze.The Operations console is the primary tool used for managing your Operations Manager deployment. Az operatív konzol a riasztások és a figyelési adatok megtekintésére és kiértékelésére, a figyelési konfigurációk kezelésére és szerkesztésére, jelentések létrehozására és megtekintésére, a felügyeleti csoport beállításainak kezelésére szolgáló, az igényeinek megfelelően testre szabható munkaterület.In the Operations console, you view and interact with alerts and monitoring data, manage and edit monitoring configuration, generate and view reports, administer management group settings, and build a personal workspace that is customized to your needs.

A webkonzol egy webalapú felhasználói felület, amely hozzáférést nyújt az összes olyan figyelési adathoz és feladathoz, amely az operatív konzolból a felügyelt számítógépeken futtatható műveletekhez kapcsolódik.The Web console is a web-based user interface which provides access to all the monitoring data and tasks that are actions that can be run against monitored computers from the Operations console. Nincs meg benne az operatív konzol összes funkciója, és csak a Figyelés és a Saját munkaterületek nézetet lehet belőle elérni.It does not have the full functionality of the Operations console, however, and provides access to only the Monitoring and My Workspace views.

Mindkét konzol hasonló elrendezésű:Both consoles share a similar layout:

Konzol ablaktáblái

A navigációs gombokkal az egyes munkaterületek nyithatók meg, mint pl. a Figyelés és az Adminisztráció.Each navigation button opens a specific workspace, such as Monitoring or Administration. Az operatív konzolon a következő navigációs gombok lehetnek elérhetők, felhasználói szerepkörtől függően:In the Operations console, the following navigation buttons may be available, depending on the user role you are assigned:

Az operatív konzol navigációs gombjai

A webkonzolon csak a Figyelés munkaterület és a Saját munkaterület érhető el:In the web console, only Monitoring and My Workspace are available:

Navigációs gombok a webkonzolon

Tipp

Az operatív konzolnál lehetőség van kisméretű ikonok megjelenítésére a navigációs gombok helyett, így növelhető a navigációs ablaktáblán rendelkezésre álló terület. Ha ikonokra szeretne váltani, kattintson a navigációs gombok fölötti elválasztóra, majd húzza lefelé.In the Operations console, you can change the navigation buttons into small icons and increase the space available in the navigation pane by clicking on the top border of the navigation buttons and dragging downward. Lehetőség van a navigációs és a feladatokat tartalmazó ablaktábla elrejtésére és felfedésére is.You can also hide and reveal the navigation and task panes.

Az operatív konzol és a webkonzol között van néhány különbség, amelyekkel érdemes tisztában lenni:There are a few differences between the Operations console and Web console that you should be aware of:

  • A különbségek csak kisebbek.There are minor differences in sort. A webkonzolon például a riasztások rendezése csak a lapon látható riasztásokra vonatkozik, nem az összesre.For example, in the Web console, when you sort alerts, only the alerts visible on the page are sorted rather than all alerts.

  • A webkonzolon egy-egy lapon kevesebb riasztás jelenik meg.Fewer alerts display per page in the Web console.

  • A webkonzolról nem futtathatók emelt jogosultságokat igénylő feladatok.You cannot run tasks that require elevated access in the Web console.

  • Nem érhetők el az eseménynézetek.You cannot access event views.

  • Az információs riasztások nem szerepelnek a riasztások nézetében.Informational alerts are not presented in an alerts view.

  • A webkonzol nézeteit nem lehet megjeleníteni, elrejteni és testre szabni, illetve újakat sem lehet létrehozni; lehetőség van viszont irányítópult-nézet létrehozására a webkonzol Saját munkaterületén.You do not have the options to show, hide, personalize, or create views in the Web console, although you can create a dashboard view in My Workspace in the Web console.

  • A webkonzolon nincsenek előfizetési lehetőségek.There are no subscription options in the Web console.

Következő lépésekNext steps