Újdonságok a Service Management AutomationbenWhat's new in Service Management Automation

Ez a cikk a System Center 2019-Service Management Automation (SMA) által támogatott új funkciókat tartalmazza.This article provides the new features supported by System Center 2019 - Service Management Automation (SMA).

Az SMA 2019 újdonságaiWhat's new in SMA 2019

A következő szakaszokban az SMA 2019 által támogatott új funkciók/szolgáltatások frissítéseiről olvashat.The following sections provide information about the new features/feature updates supported in SMA 2019.

A PowerShell 4.0 + támogatásaSupport for PowerShell 4.0+

Az SMA támogatott PowerShell 2.0-s verziójának korábbi verziói.Earlier versions of SMA supported PowerShell V2.0. A PowerShell 2.0-s verziójában nem támogatottak bizonyos parancsfájlok, és a felhasználóknak a megkerülő megoldásokat kellett alkalmazniuk.PowerShell V2.0 did not support some scripts and users had to apply workarounds. A SMA 2019 a PowerShell V 4.0-s verzióját támogatja a probléma megoldásához.SMA 2019 supports PowerShell V4.0 to resolve this issue.

Az SQL 2017 támogatásaSupport for SQL 2017

Az SMA 2019 támogatja az SQL 2017-et a friss telepítéshez.SMA 2019 supports SQL 2017 for fresh installation.

A TLS 1,2 támogatásaSupport to TLS 1.2

A biztonságos kommunikáció biztosítása érdekében az SMA 2019 támogatja a Transport Layer Security (TLS) 1,2.To ensure secure communication, SMA 2019 supports Transport Layer Security (TLS) 1.2. További információ a környezet beállításáról, konfigurálásáról és futtatásáról a TLS 1,2 használatához. olvassa el ezt a cikket.For information about how to set up, configure and run your environment to use TLS 1.2, Read this article.

HibajavításokBug fixes

Az SMA ezen kiadása tartalmazza az összes , az sma 2016-es kumulatív frissítésheztartozó hibajavítást.This release of SMA contains all the bug fixes shipped until the Update Rollup 5 of SMA 2016.

Megjegyzés

Egyetlen funkció sem lett bevezetve az SMA 1807-ben.No features were introduced in SMA 1807.

Megjegyzés

Az alábbi funkciók/funkciók frissítései az SMA 1801-es verzióban lettek bevezetve.The following features/feature updates were introduced in SMA 1801. Számos hibajavítást biztosít a teljesítmény javítása érdekében.It provides a number of bug fixes to improve the performance.

Az SMA ezen kiadása tartalmazza az sma 2016 1. kumulatív frissítésévelegyütt szállított összes hibajavítást, valamint a TLS 1,2 protokoll támogatását.This release of SMA contains all the bug fixes shipped until the Update Rollup 1 of SMA 2016, along with added support for TLS 1.2 Protocol. Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan állíthatja be, konfigurálhatja és futtathatja a környezetét a TLS 1,2 használatára.Read this article for more information about how to set up, configure, and run your environment to use TLS 1.2.

Ezt a buildet kell használnia az SMA integrációs forgatókönyvek érvényesítéséhez az 1801-es kiadásban található más System Center-összetevőkkel.This build should be used for validating the SMA integration scenarios with other System Center components included in the 1801 release.

Fontos

A Service Management Automation (SMA) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy az sma 2019-re frissítsen.This version of Service Management Automation (SMA) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to SMA 2019.

Az SMA az SMA 1801-ben bevezetett funkciókat is tartalmazza, és nem tartalmaz további funkciókat.SMA includes the features that are introduced in SMA 1801, there are no additional features included. Ismerje meg a 1801-es verzióban bevezetett funkciókat.Learn about the features introduced in 1801.

Fontos

A Service Management Automation (SMA) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy az sma 2019-re frissítsen.This version of Service Management Automation (SMA) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to SMA 2019.

Ez a cikk a System Center 1801-Service Management Automation (SMA) által támogatott új szolgáltatásokat ismerteti.This article details the new features supported in System Center 1801 - Service Management Automation (SMA).

Az SMA 1801 újdonságaiWhat's new in SMA 1801

Az SMA ezen kiadása tartalmazza az sma 2016 1. kumulatív frissítésévelegyütt szállított összes hibajavítást, valamint a TLS 1,2 protokoll támogatását.This release of SMA contains all the bug fixes shipped until the Update Rollup 1 of SMA 2016, along with added support for TLS 1.2 Protocol. Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan állíthatja be, konfigurálhatja és futtathatja a környezetét a TLS 1,2 használatára.Read this article for more information about how to set up, configure, and run your environment to use TLS 1.2.

Ezt a buildet kell használnia az SMA integrációs forgatókönyvek érvényesítéséhez az 1801-es kiadásban található más System Center-összetevőkkel.This build should be used for validating the SMA integration scenarios with other System Center components included in the 1801 release.

Ez a cikk a System Center 2016-Service Management Automation (SMA) által támogatott új szolgáltatásokat ismerteti.This article details the new features supported in System Center 2016 - Service Management Automation (SMA).

Az SMA 2016 újdonságaiWhat's new in SMA 2016

Az SMA 2016 a következő funkciókat adta hozzá.SMA 2016 added the following features.

PowerShell-parancsfájl támogatásaSupport for PowerShell script

Az SMA 2016 a PowerShell-munkafolyamaton kívül a PowerShell-parancsfájlt is támogatja, amely a korábbi verziók által támogatott runbook-formátum volt.SMA 2016 supports PowerShell Script in addition to PowerShell Workflow, which was the only runbook format supported in previous versions. További információk.Learn more.

PowerShell ISE bővítményPowerShell ISE add-on

Az SMA PowerShell ISE beépülő modul megkönnyíti a runbookok létrehozását és tesztelését a helyi PowerShell ISE-környezetben.The SMA PowerShell ISE add-on makes it easier to author and test your runbooks in your local PowerShell ISE environment. További információk.Learn more.

Runbook Worker meghatározásaSpecify a runbook worker

Alapértelmezés szerint az SMA véletlenszerűen felvesz egy Runbook-feldolgozót a feladatok kiszolgálására egy Runbook meghívásakor.By default, SMA randomly picks a Runbook worker to service a job when a Runbook is invoked. Az SMA 2016 egy olyan tulajdonságot ad hozzá egy runbook, amely egy adott runbook-feldolgozót ad meg, amelyen futnia kell.SMA 2016 adds a property to a runbook that specifies a particular runbook worker on which it should run. További információk.Learn more.

A PowerShell 5,0 támogatásaSupport for PowerShell 5.0

Az SMA 2016 a Windows Management Framework 5,0-et támogatja.SMA 2016 supports Windows Management Framework 5.0.

PowerShell ISE bővítmény, 1.1-es verzióPowerShell ISE add-on v1.1

  • Most már kijelölhet runbook Worker for runbookok-t az ISE-től.You can now designate runbook worker for runbooks from ISE.
  • Új oszlopok lettek hozzáadva a kijelölt runbook és runbook típushoz.New columns added for designated runbook and runbook type.

Következő lépésekNext steps