Forgatókönyv: Magán VMM-felhő üzembe helyezéseScenario: Deploy a private VMM cloud

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.This version of Virtual Machine Manager (VMM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to VMM 2019.

Ez a cikk áttekintést nyújt a System Center-Virtual Machine Manager (VMM) privát felhőkről.This article provides an overview of System Center - Virtual Machine Manager (VMM) private clouds.

A magánfelhők a szervezet által a helyszínen kiépített és felügyelt felhők.A private cloud is a cloud that is provisioned and managed on-premises by an organization. A saját hardverein helyezi üzembe őket a szervezet, kihasználva ezzel a magánfelhőmodell előnyeit.It's deployed using an organization’s own hardware to leverage the advantages of a private cloud model.

A VMM segítségével létrehozhatja és üzembe helyezheti a magánfelhő összetevőit, és kezelheti a magánfelhőhöz és mögöttes fizikai erőforrásokhoz való hozzáférést.You can use VMM to create and deploy private cloud components, and to manage access to the private cloud and the underlying physical resources. A VMM a következő előnyöket nyújtja:VMM provides the following benefits:

  • Önkiszolgáló kezelés – Az önkiszolgáló rendszergazdák delegálhatják a magánfelhő felügyeletét és használatát úgy, hogy semmit sem kell tudniuk a mögöttes fizikai erőforrásokról.Self-service—Self-service admins can delegate management and usage of the private cloud, while having no knowledge of underlying physical resources. Nem kell megkérniük a magánfelhő szolgáltatóját a felügyeleti változtatásokra, kivéve a kapacitás és a kvóták szükség szerinti megnövelésének esetét.They don't have to ask the private cloud provider for administrative changes, except to request increased capacity and quotas as required.
  • Átlátszatlanság – az önkiszolgáló rendszergazdáknak semmit sem kell tudniuk a felhő mögötti fizikai erőforrásokról.Opacity—Self-service admins don't need any knowledge of underlying physical resources.
  • Erőforráskészletek kezelése: A rendszergazdák összegyűjthetik és összevonva jeleníthetik meg az erőforrásokat, mint például a tárterületet és a hálózati erőforrásokat.Resource pooling—Administrators can collect and present an aggregate set of resources, such as storage and networking resources. Az erőforrás-felhasználást a magánfelhő kapacitása és a felhasználói szerepkörönkénti kvóták korlátozzák.Resource usage is limited by the capacity of the private cloud and by user role quotas.
  • Rugalmasság – A rendszergazdák erőforrások hozzáadásával növelhetik a magánfelhő kapacitását.Elasticity—Administrators can add resources to a private cloud to increase the capacity.
  • Optimalizálás – A mögöttes erőforrások felhasználása folyamatosan optimalizálható anélkül, hogy ez összességében kihatna a magánfelhő felhasználóinak felhasználói élményére.Optimization—Usage of the underlying resources is continually optimized without affecting the overall private cloud user experience.

A következőkből hozhat létre magánfelhőt:You can create a private clouds from either:

  • VMM-gazdagépcsoportok, amelyek a virtualizációs gazdagépekről származó erőforrásokat tartalmaznak.VMM host groups that contain resources from virtualization hosts.
  • VMware-erőforráskészletA VMware resource pool

A magánfelhők üzembe helyezése a hálóerőforrások konfigurálásából, a magánfelhő felhasználói táraira mutató elérési utak konfigurálásából és a felhő kapacitásának beállításából áll.You deploy a private cloud by configuring fabric resources, settings up library paths for private cloud users, and setting cloud capacity.

Következő lépésekNext steps