Többutas I/O (MPIO) szolgáltatás felügyelete Hyper-V-gazdagépeken a VMM-hálóbanManage MPIO for Hyper-V hosts in the VMM fabric

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.This version of Virtual Machine Manager (VMM) has reached the end of support, we recommend you to upgrade to VMM 2019.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan kezeli a System Center-Virtual Machine Manager (VMM) a többutas I/O (MPIO) szolgáltatást a Hyper-V-gazdagépeken.Read this article to learn about how System Center - Virtual Machine Manager (VMM) manages Multipath I/O (MPIO) on Hyper-V hosts.

Ha Fibre Channel-vagy iSCSI-tárolót ad hozzá a VMM-hálóban felügyelt Hyper-V-gazdagéphez, minden gazdagépen engedélyeznie kell a többutas I/O (MPIO) szolgáltatást.When you add fiber channel or iSCSI storage to a Hyper-V host managed in the VMM fabric, the Multipath I/O (MPIO) feature must be enabled on each host.

  • Ha az MPIO engedélyezve van a gazdagépen, a VMM a Microsoft DSM használatával hozzáadja azt a támogatott tárolótömbökhöz.If MPIO is enabled on the host, VMM adds it for supported storage arrays using the Microsoft DSM. Ha már telepített gyártóspecifikus DSM modulokat, akkor a tárolótömbhöz való hozzáadásnál a gyártóspecifikus MPIO-beállítások lesznek használva.If you installed vendor-specific DSMs, then the vendor-specific MPIO settings will be used to connect to the storage array.
  • Ha úgy ad hozzá gazdagépet, hogy az MPIO nincs engedélyezve, a VMM figyelmeztető üzenetet jelenít meg a Feladatok ablakban.If you add a host and MPIO isn't enabled, VMM will show a warning message in the Jobs window.
  • Ha gazdagép VMM-hez való hozzáadása után engedélyezi az MPIO-t, akkor hozzá kell adnia az MPIO szolgáltatást, majd a felderített eszközhardverek azonosítóinak hozzáadása érdekében manuálisan kell konfigurálnia az MPIO-t.If you add a host to VMM and enable MPIO afterwards, you need to add the MPIO feature, and then manually configure MPIO to add the discovered device hardware IDs. Alternatív megoldásként telepíthet gyártóspecifikus DSM modulokat is.Alternatively, you can install vendor-specific DSMs.

MPIO-követés a VMM-benMPIO tracking in VMM

Hyper-V-gazdagépek VMM-hálóhoz történő hozzáadásakor a VMM egy ügynököt helyez üzembe a gazdagép és a VMM-kiszolgáló közötti kapcsolódás érdekben.When Hyper-V hosts and clusters are added to the VMM fabric, VMM deploys an agent to connectivity between the host and the VMM server. A VMM ezen kívül konfigurációs információkat is gyűjt a gazdagépről vagy a fürtről, és hozzáadja azokat a VMM-hez.Additionally, VMM collects configuration information about the host or cluster and adds it to VMM. MPIO esetén a VMM két, MPIO-információkat tartalmazó beállításkulcsot is hozzáad.In the case of MPIO, VMM adds two registry keys containing MPIO information.

  • HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceListHKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Control\MPDEV\MPIOSupportedDeviceList
  • HKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceListHKEY LOCAL MACHINE\SYSTEM\CurrentControlSet\Services\msdsm\Parameters\DsmSupportedDeviceList

A támogatott tárolóeszközök eszközlistához való hozzáadása után a VMM „igényelni” fogja azokat, ezért a gazdagépet újra kell indítani.After supported storage devices are added to the device list, VMM makes a "claim" on them, and a restart is required on the host. Ha a gazdagép azelőtt lett hozzáadva, mielőtt számítási feladatokat helyeztek volna üzembe rajta, akkor ez valószínűleg nem jelent problémát. Ha azonban már futnak a gazdagépen számítási feladatok, akkor ez üzemkimaradáshoz vezethet.If you've added the host to VMM before deploying workloads on it, then this probably isn't an issue, but if workloads are already running on the host, this could cause interruptions. Az esetleges üzemkimaradások elkerülése érdekében még a gazdagép VMM-hálóba való hozzáadása előtt futtathat egy olyan PowerShell-parancsfájlt, amely előre feltölti az MPIO-beállításkulcsokat a gazdagépen.In an attempt to avoid potential outages, you can run a PowerShell script to prepopulate the MPIO registry keys on a host, before adding it to the VMM fabric. Erről a parancsfájlról itt tudhat meg többet.Learn more about this script.

A VMM eszközazonosító-igénylésének megakadályozásaPrevent VMM from claiming device IDs

Ha nem szeretné, hogy a VMM tárolóeszközök azonosítóit igényelje az MPIO számára, végezze el az alábbiakat:If you don't want VMM to claim any storage device IDs for MPIO purposes, do the following:

  1. Nyissa meg ezt a beállításjegyzékbeli helyet: HKLM\Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\SettingsOpen registry location HKLM\Software\Microsoft\Microsoft System Center Virtual Machine Manager Server\Settings
  2. Ezen a helyen hozza létre a RemoveMPIOHardwareIds beállításkulcsot karakterláncsor típussal.In this location, create a registry key RemoveMPIOHardwareIds with type multi-string.
  3. Az alapértelmezett listát használva adja meg az eszközazonosítókat.Add the device IDs from the default list. Ügyeljen rá, hogy ugyanazt a karakterelrendezést használja.Make sure you use the same spacing.
  4. Indítsa újra a VMM szolgáltatást.Restart the VMM service.
  5. Adja hozzá a Hyper-V-gazdagépet a VMM-hez.Add the Hyper-V host in the VMM.

Következő lépésekNext steps

Virtuális gép kiépítéseProvision a VM