VMware-kiszolgálók beállítása a VMM számítási hálóban

Fontos

A Virtual Machine Manager (VMM) ezen verziója elérte a támogatás végét, javasoljuk, hogy frissítsen a VMM 2019-re.

Ebből a cikkből megtudhatja, hogyan kezelheti a VMware-kiszolgálókat és virtuális gépeket a System Center-Virtual Machine Manager (VMM) hálóban.

A VMM-ben többféle hipervizorplatformon is üzembe helyezhet és felügyelhet virtuális gépeket és szolgáltatásokat, ideértve a VMware- vSphere-gazdagépeket és a vCenter-kiszolgálókat is.

 • VCenter- és vSphere-gazdagépeket adhat hozzá a VMM-hálóhoz.
 • A VMM közvetlenül integrálható a VMware vCenter Server alkalmazással. A VMM-konzolon elvégezheti a VMware- és vSphere-gazdagépek és -gazdagépfürtök mindennapos feladatait, mint például a gazdagépek felderítését és felügyeletét.
 • A VMM lehetővé teszi virtuális gépek létrehozását, kezelését, tárolását, elhelyezését és üzembe helyezését a vSphere gazdagépeken. VMware-sablonokat is importálhat.
 • Társíthatja a gazdagépek adaptereit a VMM logikai hálózatával. Fejlettebb felügyeletre kerül sor a vCenter Serveron, például a portok, a standard és az elosztott virtuális kapcsolók (vagy a "Vswitch kapcsolókat"), a vMotion és a Storage vMotion konfigurálásához.
 • A VMware-alapú virtuális gépeket Hyper-V-géppé alakíthatja át.

Előkészületek

 • A VMM támogatja a VMware rendszerű gazdagépek és fürtök felügyeletét. További információ a VMware támogatott verzióiról.
 • Az üzemelő példányban egy vCenter-kiszolgálóra is szüksége lesz. A vSphere-gazdagépeket és gazdagépfürtöket vCenter-kiszolgálóval kell felügyelni, amelyet a VMM kezel.
 • A VMM a következő szolgáltatásokat támogatja, amikor a gazdagépeket és gazdagépfürtöket a vCenter-kiszolgáló felügyeli:
  • A VMM-parancsrendszerhéj (ugyanaz a rendszerhéj az összes hipervizoron)
  • Gazdagép-minősítéseken alapuló virtuálisgép-elhelyezés a VMware virtuális gépek létrehozásakor, üzembe helyezésekor vagy migrálásakor. Ideértendő az az eset is, amikor szolgáltatás üzembe helyezésekor egyszerre több virtuális gépet helyez üzembe.
  • A VMM-szolgáltatások vSphere-gazdagépeken is üzembe helyezhetők. Nem helyezhet üzembe vApps alkalmazásokat.
  • A vSphere-gazdagépek erőforrásait a VMM-felhőkben is elérhetővé teheti. Ehhez a vSphere-gazdagépeket tartalmazó gazdagépcsoportokból vagy egy VMware-erőforráskészletből kell létrehoznia egy felhőt. Vegye figyelembe, hogy a VMware vCloud nem integrálható a VMM-mel.
  • A vSphere-gazdagépek esetében használhat dinamikus optimalizálást és energiaoptimalizálást. A VMM képes a virtuális gépek futtatásából fakadó terhelést élő migrálással elosztani a vSphere-fürtökön. Az energiaoptimalizálással konfigurálhatja a VMM-et a vSphere-gazdagépek ki és bekapcsolására.
  • A VMware-erőforrásokat élő migrálással helyezheti át egy fürt gazdagépei között (a vMotion használatával), valamint élő tárolómigrálást is végezhet (a Storage vMotion használatával). Az erőforrástár és a gazdagépek között mindkét irányban támogatott a hálózati migrálás. Vegye figyelembe, hogy a VMware dinamikusan kiosztott lemezei nem dinamikusan kiosztottá válnak, amikor a VMM-erőforrástárba migrál egy lemezt.
  • A VMM által felügyelt vSphere-gazdagépeken be- és kikapcsolhatja a karbantartási módot.
  • A VMM erőforrástára a VMware virtuális gépek, VMDK-fájlok és a VMware-sablonok rendszerezésére és tárolására is használható. Új virtuális gépeket hozhat létre sablonokból. Vegye figyelembe, hogy a VMM nem támogatja a régebbi VMDK-lemeztípusokat. A következő lemeztípusok támogatottak: hagyományos VMDK-fájlok (VMFS és monolit, nem szerkeszthető), a fizikai lemezek eléréséhez használt VMDK-fájlok (vmfsPassthroughRawDeviceMap) és a pillanatképek (vmfssparse).
  • Az erőforrástárban tárolt .vmdk fájlok használatával sablonokat hozhat létre. Továbbá vSphere-gazdagépeken tárolt sablonokat is importálhat (csak a sablonok metaadatait importálja a rendszer a VMM-be)
  • A VMM támogatja a meglévő szabványos és elosztott vSwitch kapcsolók és portcsoportok használatát. A vSwitch kapcsolókat és portcsoportokat a vCenter-kiszolgálóval kell konfigurálni.
  • Végezhet rendszeres VMM-hálózatkezelési feladatokat, beleértve a helyi hálózatok, statikus IP-cím és MAC-cím hozzárendelését Windows-alapú, VMware-en futó virtuális gépekhez.
  • A VMM támogatja és felismeri a VMware Paravirtual SCSI (PVSCSI) tárolóadaptereket.
  • A VMM nem támogatja az IDE-buszhoz csatlakoztatott virtuális merevlemezzel rendelkező VMware virtuális gépeket.
  • A VMM támogatja a VMware dinamikusan kiosztott merevlemezt a dinamikus lemeztípus használatával. Ha olyan virtuális gépet hoz létre és helyez üzembe egy vSphere-gazdagépen, amely dinamikus lemez használatára van beállítva, akkor a lemez dinamikusan kiosztott lemezként jön létre. Ha egy virtuális gép dinamikusan kiosztott lemezként jött létre, a sávon kívüli VMM dinamikusként jeleníti azt meg. Ha a dinamikusan kiosztott lemezt az erőforrástárba menti, a VMM azt nem dinamikusan kiosztott lemezként fogja menteni. Ha virtuális gépet hoz belőle létre, nem dinamikusan kiosztott lemez marad.
  • Az vSphere-gazdagépekhez az összes tárterületet a VMM-en kívül kell hozzáadni.
  • A VMM és a vCenter-kiszolgáló közötti kommunikáció SSL-titkosítású. A vCenter-kiszolgáló azonosításához tanúsítvány szükséges. A kiszolgálóhoz használhat önaláírt tanúsítványt vagy egy harmadik fél ellenőrzött tanúsítványát.
  • Ha önaláírt tanúsítványt használ a vCenter-kiszolgáló azonosításához a VMM-ben, manuálisan importálhatja a tanúsítványt a Megbízható személyek tanúsítványtárolóba a VMM felügyeleti kiszolgálón a vCenter-kiszolgáló hozzáadása előtt. Ha ezt nem tette meg, akkor az üzembe helyezés során a rendszer kérni fogja.
  • Szüksége lesz egy vCenter-kiszolgáló rendszergazdai engedélyeivel ellátott fiókra (helyi vagy Active Directory-fiók), valamint egy rendszergazdai engedélyeivel ellátott fiókra a vSphere-gazdagépekhez. A futtató fiókokat létrehozhatja a folyamat megkezdése előtt is. Ha ezt nem teszi meg, akkor az üzembe helyezés során kell létrehoznia őket.
  • Eldöntheti, hogy a VMM biztonságos kapcsolaton keresztül kommunikáljon-e a vCenter-kiszolgáló által kezelt vSphere-gazdagépekkel. Ha igen, akkor minden egyes vSphere-gazdagéphez vagy gazdagépfürthöz szüksége lesz tanúsítványra a kommunikáció hitelesítéséhez. Használhatja az önaláírt tanúsítványt, amelyet a VMware hozott létre a vSphere-gazdagépekre való telepítésekor, vagy egy megbízható hitelesítésszolgáltatótól származó tanúsítványt. Ha önaláírt tanúsítványt használ, az üzembe helyezés megkezdése előtt importálhatja minden egyes vSphere-kiszolgálóról a VMM felügyeleti kiszolgálóra
  • A vSphere gazdagépek hálózati beállításainak konfigurálása előtt győződjön meg arról, hogy létrehozott olyan logikai hálózatokat, amelyeket a gazdagépeken található fizikai hálózati adapterekhez szeretne rendelni.

VCenter-kiszolgáló hozzáadása

 1. Kattintson a háló > kiszolgálók > vCenter-kiszolgálók > Hozzáadás > erőforrások hozzáadása > VMware vCenter Serverelemre.
 2. A VMware vCenter-kiszolgáló hozzáadása mezőben adja meg a vCenter-kiszolgáló nevét (FQDN, NetBIOS vagy IP-cím). Adja meg a vCenter-kiszolgálóhoz való csatlakozáshoz szükséges portot (alapértelmezés szerint a 443-as).
 3. A Futtató fiók területen kattintson a futtató fiókra, amely rendszergazdai engedélyekkel rendelkezik a vCenter-kiszolgálón. Ha nincs ilyen fiókja, akkor kattintson a Futtató fiók létrehozása elemre.
 4. A Biztonság területen jelölje be a Kommunikáció a VMware ESX gazdagépekkel biztonságos módban jelölőnégyzetet, vagy törölje a jelölését. Javasoljuk, hogy hagyja bejelölve a beállítást. Ha be van jelölve, a vCenter-kiszolgáló által felügyelt összes vSphere-gazdagépnek tanúsítványra és nyilvános kulcsra van szüksége.
 5. Ha önaláírt tanúsítványt használ a vCenter-kiszolgálóval való kommunikációra, és nem másolta manuálisan a tanúsítványt a megbízható személyek tanúsítványtárolójába a VMM felügyeleti kiszolgálón, megnyílik a Tanúsítvány importálása párbeszédpanel. Az Importálás elemre kattintva adja hozzá a tanúsítványt az áruházhoz.
 6. A Feladatok területen várja meg, a feladat befejezését, majd ellenőrizze, hogy a kiszolgáló Válaszol állapottal jelenik-e meg a Háló > Kiszolgálók > vCenter-kiszolgáló területen.

ESX-/ESXi-gazdagép hozzáadása

 1. A kezdés előtt győződjön meg arról, hogy a VMM felügyeli a vCenter-kiszolgálót. Ha hozzáad egy vCenter-kiszolgálót, akkor a rendszer automatikusan észleli a kiszolgáló vSphere-gazdagépeit.
 2. Kattintson a háló > erőforrások hozzáadása > VMware ESX gazdagépek és fürtökelemre.
 3. Az erőforrás hozzáadása varázsló > hitelesítő adataiterületen kattintson arra a futtató fiókra, amely rendszergazdai jogosultságokkal rendelkezik a hozzáadni kívánt vSphere-gazdagépeken. Ha nincs ilyen fiókja, akkor hozzon létre egy futtató fiókot
 4. A Célerőforrások lapon kattintson a vCenter-kiszolgálóra. Ha a gazdagépek fürtözöttek, a fürtök a fürtcsomópontokkal együtt jelennek meg a listán.
 5. A Számítógépnév lapon válassza ki a hozzáadni kívánt gazdagépeket vagy fürtöket, vagy válassza Az összes kijelölése lehetőséget.
 6. A Gazdagép beállításai lapon kattintson arra a gazdagépcsoportra, amelyhez hozzá kívánja rendelni a gazdagépet vagy gazdagépfürtöt. A virtuális gépek elhelyezési elérési útjait nem kell hozzáadnia.
 7. Az Összefoglalás területen ellenőrizze a beállításokat, majd kattintson a Befejezés gombra. Várjon, amíg a Feladatok párbeszédpanelben meg nem jelenik a Befejezve állapot.
 8. Kattintson a háló > kiszolgálók > minden gazdagép elemre, és a gazdagép csoportban jelölje be az egyes állomások vagy fürtök állapotát. OK vagy OK (korlátozott).
 9. Ha az állapot korlátozott, akkor az azt jelenti, hogy engedélyezte a Kommunikáció a VMware ESX-gazdagépekkel biztonságos módban beállítást, de még nem importálta a vSphere-kiszolgálók tanúsítványait. A biztonsági beállítás módosításához kattintson a jobb gombbal a vCenter-kiszolgáló > Tulajdonságok > Biztonságelemre.
 10. A tanúsítvány importálásához kattintson a megfelelő állomásnévre > Tulajdonságokkezelése elemre, majd > Management > Retrieve > az OK gombra. A gazdagép állapota az importálás után OK lesz.

A gazdagépek adaptereinek társítása logikai hálózatokkal

Ha hozzáadott egy vSphere-gazdagépet a VMM-hez, a VMM alapértelmezés szerint automatikusan olyan logikai hálózatokat hoz létre, amelyek megegyeznek a virtuális hálózat kapcsolójának nevével. Vegye figyelembe, hogy a VMM nem hozza létre automatikusan a portcsoportokat, így konfigurálnia kell őket a szükséges VLAN-okkal, amelyek megfelelnek a vCenter-kiszolgálón lévő hálózati helyeknek.

A logikai hálózatokat a következőképpen társíthatja a fizikai hálózati adapterrel (külső virtuális hálózat esetén):

 1. Kattintson a háló > kiszolgálók > minden gazdagép > vSphere gazdagép > gazdagép > tulajdonságai > hardverelemre.
 2. A Hálózati adapterek alatt válassza ki a gazdagépen lévő fizikai hálózati adaptert. A Logikai hálózati kapcsolat területen jelölje be azon logikai hálózatokat, amelyeket társítani kíván az adapterhez. Vegye figyelembe, hogy csak a gazdagépcsoport számára elérhető logikai hálózatok érhetők el.
 3. A Advanced > logikai hálózat számára elérhető IP-alhálózatok és VLAN-ok megtekintéséhez kattintson a speciálisspeciális hálózati adapter tulajdonságai elemre. Alapértelmezés szerint azok az alhálózatok és VLAN-ok öröklődnek a szülő gazdagépcsoporttól, amelyek hatóköre az adott gazdagépcsoportra van beállítva. Ha egy sem jelenik meg, akkor nem létezik a logikai hálózathoz tartozó hálózati hely. Ha elérhető a Nincs hozzárendelés elem, rákattintva megtekintheti azokat a VLAN-okat, amelyekhez a fizikai adapter kapcsolódik, de egy hálózati helybe sincsenek belefoglalva.
 4. A virtuális hálózat beállításainak megtekintéséhez válassza a Gazdagép tulajdonságai > Virtuális hálózatok lehetőséget. Megfelelőségi információk megtekintése a háló > hálózati > logikai hálózatokban > Hosts > a gazdagépek > megfelelőségéneklogikai hálózati adatai találhatók. A Teljes mértékben megfelelő állapot azt jelenti, hogy a hálózati helyhez tartozó összes IP-alhálózat és virtuális helyi hálózat (VLAN) hozzá van rendelve a hálózati adapterhez.

Sablon importálása a vCenterből

Importálhatja VMware-sablonjait a vCenter-kiszolgálókról a VMM-erőforrástárba. A VMM kizárólag a sablonnal társított metaadatokat másolja, a .vmdk fájlt nem. Ez azt jelenti, hogy a VMM függ a vCenter-kiszolgálótól, hogy használhassa a sablont.

 1. Kattintson a könyvtár > Kezdőlap > Importálás > VMware-sablon importálásalehetőségre.
 2. A VMware-sablon importálása párbeszédpanelen jelölje be az importálni kívánt VMware-sablonokat, majd kattintson az OK gombra.
 3. Ellenőrizze a sablonokat a könyvtár > sablonokvirtuálisgép- > sablonokban.

Karbantartási időszakok beállítása VMware-gazdagéphez

A karbantartási időszakok lehetőséget adnak a VMM-en kívüli karbantartás ütemezésére. Az egyes gazdagépekhez, virtuális gépekhez vagy szolgáltatásokhoz is hozzárendelhetők karbantartási időszakok. Mielőtt más alkalmazásokat használna karbantartási feladatok ütemezéséhez, Windows PowerShell-parancsfájlokkal vagy egyéni alkalmazásokkal lekérdezheti az objektumot, hogy megtudja, vonatkozik-e arra éppen karbantartási időszak. A karbantartási időszakok nem akadályozzák a VMM normál használatát és funkcióit. A karbantartási időszakokat a következőképpen állíthatja be:

 1. A VMM-konzolon kattintson a Beállítások > Létrehozás > karbantartásiidőszak létrehozása elemre.
 2. Az Új karbantartási időszak párbeszédpanelen adja meg a karbantartási időszak nevét és leírását (az utóbbi nem kötelező).
 3. A Kategória mezőbe írja be, vagy válassza ki a karbantartási időszak kategóriáját.
 4. A Kezdés időpontja mezőben adja meg a karbantartási időszak kezdetének dátumát, napszakát vagy időzónáját.
 5. Az Időtartam mezőben adja meg a karbantartási időszak hosszát órában vagy percben kifejezve.
 6. Az Ismétlődési szabályterületen válassza ki a gyakoriságot (naponta, hetente vagy havonta), majd ütemezze az előfordulásokat az adott gyakoriságon belül.
 7. A beállított karbantartási időszakot hozzárendelheti azt egy gazdagéphez vagy virtuális géphez. A gazdagéphez való hozzárendeléshez kattintson a gazdagép tulajdonságai > karbantartásiidőszak > kezeléselehetőségre, és válassza ki a gazdagéphez hozzáadni kívánt ablakot.