Használati feltételek

A használati feltételek elfogadása

A Microsoft által biztosított szolgáltatásokra az alábbi Használati feltételek (a továbbiakban „Feltételek”) vonatkoznak. A Microsoft fenntartja a jogot arra, hogy bármikor módosítsa a Feltételeket anélkül, hogy erről Önt értesítené. A Feltételek legújabb verziója a weblapok alján található „Használati feltételek” hivatkozásra kattintva tekinthető meg.

Vissza a lap tetejére

A szolgáltatás ismertetése

A Microsoft e Webhelyeken és hálózatán keresztül hozzáférést biztosít Önnek különböző erőforrásokhoz, köztük dokumentációhoz, fejlesztői eszközökhöz, letöltési területekhez, kommunikációs fórumokhoz és a termékekkel kapcsolatos információkhoz (a továbbiakban együttesen „Szolgáltatások”). A Szolgáltatásokra – beleértve a frissítéseket, a továbbfejlesztéseket, az új szolgáltatásokat és/vagy bármely új Webhelyet is – a jelen Feltételek vonatkoznak.

Vissza a lap tetejére

Korlátozás személyes, illetve nem kereskedelmi célú felhasználásra

Eltérő rendelkezés hiányában a Szolgáltatások csak személyes használatra vehetők igénybe, kereskedelmi célra nem használhatók. A Szolgáltatásokon keresztül szerzett információk, szoftverek, termékek vagy szolgáltatások átruházása vagy értékesítése a Microsoft előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos.

Vissza a lap tetejére

Adatvédelem és személyes adatok védelme

Lásd a Microsoft adatvédelmi nyilatkozatának az Önre vonatkozó információk gyűjtésével és felhasználásával kapcsolatos részét.

Vissza a lap tetejére

Az ezen a webhelyen elérhető szoftverekre vonatkozó figyelmeztetés

A Szolgáltatásokon keresztül letölthető összes szoftver (a továbbiakban „Szoftver”) a Microsoft és/vagy beszállítói szerzői joggal védett munkái. A Szoftverek használatára azoknak a végfelhasználói licencszerződéseknek a feltételei vonatkoznak, ha vannak ilyenek, amelyek a Szoftvereket kísérik, vagy amelyeket azok tartalmaznak („Licencszerződés”). A végfelhasználó nem tudja telepíteni a Szoftvert az ahhoz tartozó vagy az ahhoz mellékelt Licencszerződés feltételeinek elfogadása nélkül. A jelen webhelyről hivatkozott, harmadik féltől származó parancsprogramok vagy kódok licencét az azokat birtokló harmadik felek nyújtják az Ön számára, nem a Microsoft.

A végfelhasználók kizárólag a Licencszerződésben foglaltak szerint tölthetik le és használhatják a Szoftvert. A Szoftvereknek a Licencszerződésbe ütköző másolását vagy terjesztését a törvény kifejezetten tiltja, és a tiltás megszegése súlyos polgári és büntetőjogi következményekkel járhat. A fenti szabályokat megszegők a kiszabható legszigorúbb büntetéssel sújthatók.

A KORÁBBAN EMLÍTETTEK KORLÁTOZÁSA NÉLKÜL A SZOFTVER MÁSOLÁSA, ILLETVE BÁRMILYEN KISZOLGÁLÓRA VAGY EGYÉB HELYRE SOKSZOROSÍTÁS CÉLJÁBÓL TÖRTÉNŐ MÁSOLÁSA KIFEJEZETTEN TILOS, KIVÉVE, HA AZ ILYEN JELLEGŰ MÁSOLÁST VAGY TERJESZTÉST A SZOFTVER LICENCSZERZŐDÉSE EGYÉRTELMŰEN ENGEDÉLYEZI.

A SZOFTVERRE VONATKOZÓ GARANCIA (HA VAN ILYEN) KIZÁRÓLAG A LICENCSZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT FELTÉTELEKRE TERJED KI. A LICENCSZERZŐDÉSBEN RÖGZÍTETT RENDELKEZÉSEKEN KÍVÜL A MICROSOFT CORPORATION EZÚTON KIZÁR MINDENNEMŰ GARANCIÁT ÉS SZAVATOSSÁGOT A SZOFTVEREKKEL KAPCSOLATBAN, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA, A JOGCÍMRE, VALAMINT A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ (KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT VAGY TÖRVÉNYBEN MEGKÖVETELT) GARANCIÁT ÉS SZAVATOSSÁGOT. AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN A MICROSOFT A SZOLGÁLTATÁSOK, ILLETVE SZOFTVEREINEK RÉSZEKÉNT KÜLÖNFÉLE ESZKÖZÖKET ÉS SEGÉDPROGRAMOKAT TEHET ELÉRHETŐVÉ HASZNÁLATRA ÉS/VAGY LETÖLTÉSRE. A MICROSOFT NEM GARANTÁLJA AZ ILYEN ESZKÖZÖK VAGY SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATÁBÓL SZÁRMAZÓ EREDMÉNYEK VAGY KIMENET PONTOSSÁGÁT. TARTSA TISZTELETBEN A MÁSOK SZELLEMI TULAJDONÁRA VONATKOZÓ JOGOKAT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT, ILLETVE A MICROSOFT SZOFTVERTERMÉKEIBEN ELÉRHETŐVÉ TETT ESZKÖZÖK ÉS SEGÉDPROGRAMOK HASZNÁLATA SORÁN.

A KORLÁTOZOTT JOGOK MAGYARÁZATA. A Szolgáltatásokon keresztül az Amerikai Egyesült Államok, illetve annak hatóságai vagy szervei („az Amerikai Egyesült Államok kormánya”) részére vagy nevében letöltött Szoftverekre Korlátozott jogok érvényesek. A Szoftvereknek az Amerikai Egyesült Államok kormánya általi használatára, többszörözésére vagy terjesztésére a DFARS 252.227-7013 „Rights in Technical Data and Computer Software” (Műszaki adatokkal és szoftverekkel kapcsolatos jogok) című szakaszának (c)(1)(ii) albekezdésében, illetve a 48 CFR 52.227-19 „Commercial Computer Software - Restricted Rights” (Kereskedelmi szoftverek – Korlátozott jogok) című szakaszának (c)(1) és (2) albekezdésében rögzített korlátozások érvényesek, értelemszerűen. A szoftverek gyártója a Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Vissza a lap tetejére

Az ezen a webhelyen elérhető dokumentumokra vonatkozó figyelmeztetés

Bizonyos dokumentumokra a jelen dokumentumban szereplő feltételektől független, explicit licencfeltételek vonatkozhatnak. A feltételek közötti ellentmondás esetén az explicit licencfeltételek az irányadók.

A MICROSOFT ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI NEM ÁLLÍTANAK SEMMIT A SZOLGÁLTATÁSOK RÉSZEKÉNT KÖZZÉTETT ANYAGOK INFORMÁCIÓTARTALMÁNAK ÉS A HOZZÁJUK KAPCSOLÓDÓ GRAFIKÁKNAK A BÁRMIFÉLE CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGÁRA VONATKOZÓAN. MINDEN ILYEN ANYAGOT ÉS GRAFIKÁT AZ „ADOTT ÁLLAPOTÁBAN”, MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁG NÉLKÜL BIZTOSÍTANAK. A MICROSOFT ÉS/VAGY A MICROSOFT BESZÁLLÍTÓI EZÚTON KIZÁRNAK A FENTIEKKEL KAPCSOLATOS MINDENNEMŰ SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT, BELEÉRTVE A FORGALMAZHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, A JOGCÍMRE ÉS A JOGBITORLÁS-MENTESSÉGRE VONATKOZÓ ÖSSZES KIFEJEZETT, VÉLELMEZETT ÉS TÖRVÉNYBEN MEGKÖVETELT SZAVATOSSÁGOT ÉS FELTÉTELT IS. A MICROSOFT ÉS/VAGY A MICROSOFT BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓBÓL ADÓDÓ, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, LEGYEN ENNEK OKA AKÁR SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, AKÁR HANYAGSÁG, AKÁR EGYÉB SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÓ TEVÉKENYSÉG.

ELŐFORDULHAT, HOGY A SZOLGÁLTATÁSOKBAN KÖZZÉTETT ANYAGOK ÉS A HOZZÁJUK TARTOZÓ GRAFIKÁK MŰSZAKI PONTATLANSÁGOKAT VAGY ELÍRÁSOKAT TARTALMAZNAK. A JELEN DOKUMENTUMBAN SZEREPLŐ INFORMÁCIÓKAT RENDSZERESEN MÓDOSÍTJUK. A MICROSOFT ÉS/VAGY BESZÁLLÍTÓI A JELEN DOKUMENTUMBAN ISMERTETETT TERMÉKEIKET ÉS/VAGY PROGRAMJAIKAT BÁRMIKOR TOVÁBBFEJLESZTHETIK ÉS/VAGY MÓDOSÍTHATJÁK.

Vissza a lap tetejére

Az ezen a webhelyen elérhető szoftverekre, dokumentumokra és szolgáltatásokra vonatkozó figyelmeztetés

A MICROSOFT ÉS/VAGY A MICROSOFT BESZÁLLÍTÓI SEMMILYEN ESETBEN SEM TEHETŐK FELELŐSSÉ A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ SZOFTVEREK, DOKUMENTUMOK HASZNÁLATÁBÓL, TELJESÍTMÉNYÉBŐL, A SZOLGÁLTATÁS NYÚJTÁSÁBÓL VAGY NYÚJTÁSÁNAK ELMARADÁSÁBÓL, VAGY A SZOLGÁLTATÁSOKON KERESZTÜL ELÉRHETŐ BÁRMELY INFORMÁCIÓBÓL ADÓDÓ, ILLETVE AZOKKAL KAPCSOLATBAN KELETKEZŐ BÁRMIFÉLE RENDKÍVÜLI, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYI KÁRÉRT, ILLETVE BÁRMILYEN HASZNÁLATKIESÉSBŐL, ADATVESZTÉSBŐL VAGY ELMARADT HASZONBÓL SZÁRMAZÓ KÁRÉRT, LEGYEN ENNEK OKA AKÁR SZERZŐDÉSES TEVÉKENYSÉG, AKÁR HANYAGSÁG, AKÁR EGYÉB SZERZŐDÉSEN KÍVÜLI KÁROKOZÓ TEVÉKENYSÉG.

Vissza a lap tetejére

Tagsági fiók, jelszó és biztonság

Amennyiben a Szolgáltatások bármelyike fiók megnyitására szólítja fel, a vonatkozó regisztrációs űrlap kérdései szerint, aktuális, teljes és pontos adatok megadásával kell végrehajtania a regisztrációt. Jelszót és felhasználónevet is kell választania. Teljes mértékben Ön a felelős jelszavának és bármely más fiókadatának titokban tartásáért. Továbbá kizárólagos felelősséget visel a fiókja nevében végrehajtott mindennemű tevékenységért. Ön hozzájárul, hogy azonnal tájékoztatja a Microsoftot fiókja jogosulatlan használatáról, vagy az adatbiztonság bármilyen módon történő megsértéséről. A Microsoft nem vállal felelősséget azokért a károkért, amelyeket az Ön jelszavának vagy fiókjának más személy általi használata okozhat, akár az Ön tudomásával történt, akár nem. Azonban Ön felelősségre vonható azokért a Microsoftnál vagy egy másik félnél felmerülő károkért, amelyek az Ön fiókjának vagy jelszavának más személy általi használata miatt következnek be. Bármely más személy fiókját kizárólag a fiók tulajdonosának engedélyével használhatja.

Vissza a lap tetejére

A törvénybe ütköző és tiltott használat kizárása

A Szolgáltatások használatának feltétele, hogy Ön a Szolgáltatásokat semmilyen törvénybe ütköző vagy a jelen Használati feltételek által tiltott célra ne használja. Ön semmiféle olyan módon nem használhatja a Szolgáltatásokat, amely kárt, működési zavart, túlterhelést vagy károsodást okozhatna a Microsoft bármely kiszolgálójában vagy a Microsoft kiszolgálójához csatlakoztatott bármely hálózatban, illetve amely bármely harmadik felet akadályozhatna a Szolgáltatások használatában és élvezetében. Ön sem feltöréssel, sem jelszóbányászással, sem egyéb módszerrel nem tehet kísérletet semelyik Szolgáltatás, más fiók, számítógépes rendszer, illetve a Microsoft-kiszolgálók vagy a Szolgáltatások bármelyikéhez kapcsolt hálózatok jogosulatlan elérésére. Tilos bármiféle módon megszereznie vagy megkísérelnie megszerezni mindennemű olyan anyagot vagy információt, amely nincs szándékosan elérhetővé téve a Szolgáltatások keretében.

Vissza a lap tetejére

A Szolgáltatások használata

A Szolgáltatások tartalmazhatnak e-mail-szolgáltatásokat, hirdetőtábla-szolgáltatásokat, csevegési területeket, hírcsoportokat, fórumokat, közösségeket, személyes weblapokat, naptárakat, fényképalbumokat, fájlgyűjtőket és/vagy egyéb üzenetküldési vagy kommunikációs lehetőségeket, amelyek a másokkal való kommunikációt teszik lehetővé (a továbbiakban egyenként „Kommunikációs szolgáltatás”, együttesen „Kommunikációs szolgáltatások”). Vállalja, hogy a Kommunikációs szolgáltatásokat csak a megfelelő, és – ha alkalmazható – az adott Kommunikációs szolgáltatáshoz kapcsolódó üzenetek és anyagok közzétételére, küldésére és fogadására használja. Vállalja például (de nem kizárólagosan), hogy a Kommunikációs szolgáltatások használatakor nem teszi a következőket:

 • Nem használja a Kommunikációs szolgáltatásokat felmérésekkel, versenyekkel, piramisjátékokkal, lánclevelekkel, levélszeméttel, levélszemét küldéséhez vagy bármely ismétlődő vagy kéretlen üzenetek küldéséhez (kereskedelmi vagy egyéb céllal).
 • Másoknak nem kelti rossz hírét, másokat nem becsmérel, zaklat, figyel meg, fenyeget, és más módon sem sérti meg mások törvényes jogait (például az adatvédelemhez és a nyilvánossághoz kapcsolódó jogait).
 • Nem tesz közzé, hoz nyilvánosságra, tölt fel, terjeszt vagy hirdet nem helyénvaló, profán, rágalmazó, obszcén, botrányos vagy törvénysértő témákat, neveket, anyagokat és információkat.
 • Nem tölt fel és nem tesz másként elérhetővé szellemi tulajdonjogi védelem, egyebek között a szerzői jogi vagy a védjegyekre vonatkozó (vagy az adatvédelemre és a nyilvánosságra vonatkozó) jogszabályok hatálya aló tartozó képeket, fényképeket tartalmazó fájlokat, szoftvereket vagy más anyagokat, kivéve, ha Ön ezen jogok birtokosa, vagy gyakorolja ezeket a jogokat, vagy megkapott minden ehhez szükséges beleegyezést.
 • Nem használ semmilyen, a Szolgáltatások segítségével közzétett anyagot vagy információt, beleértve a képeket és fényképeket is oly módon, amely bármelyik fél szerzői jogi, védjegyekre vonatkozó, szabadalmi, üzleti titkot illető vagy más tulajdonjogát sértené.
 • Nem tölt fel vírusokat, trójai falovakat, férgeket, időbombákat vagy cancelbotokat tartalmazó fájlokat vagy sérült fájlokat vagy bármely más hasonló szoftvert vagy programot, amely mások számítógépét vagy tulajdonát károsíthatná.
 • Nem hirdet vagy ajánl eladásra semmilyen terméket vagy szolgáltatást, vagy kínálja annak megvásárlását semmilyen üzleti célból, hacsak az adott Kommunikációs szolgáltatások az ilyen üzeneteket kifejezetten meg nem engedik.
 • Nem tölt le a Kommunikációs szolgáltatás másik felhasználója által közzétett olyan fájlokat, amelyekről tudja, vagy ésszerűen tudnia kellene, hogy jogszerűen nem másolható, jeleníthető meg, adható elő és/vagy terjeszthető ily módon.
 • Nem hamisít meg vagy töröl semmilyen szerzői jog kezelésére vonatkozó információt, például a szerzők megjelölését, jogi vagy más megfelelő megjegyzéseket, tulajdonjogi jelöléseket vagy a szoftver vagy a feltöltött fájlban található más anyag eredetére vonatkozó címkéket.
 • Nem korlátoz vagy akadályoz semmilyen más felhasználót a Kommunikációs szolgáltatások igénybevételében és élvezetében.
 • Nem sért semmilyen viselkedési szabályzatot vagy esetleg más, valamely adott Kommunikációs szolgáltatásra alkalmazandó szabályt.
 • Nem kér be adatokat vagy gyűjt más módon információt másokról, az e-mail címeiket is beleértve.
 • Nem sért semmilyen vonatkozó jogszabályt vagy más szabályozást.
 • Nem hoz létre hamis személyazonosságot mások félrevezetésére.
 • Nem használja fel, nem tölti le, másféleképpen sem másolja le, és nem bocsátja (ellenszolgáltatásért cserébe vagy anélkül) más természetes vagy jogi személynek a rendelkezésére a Szolgáltatás felhasználóinak semmilyen címjegyzékét, illetve nem bocsát rendelkezésre semmiféle egyéb felhasználói vagy használati információt, sem azok bármely részét.

A Microsoft nem köteles figyelni a Kommunikációs szolgáltatásokat. Azonban a Microsoft fenntartja a jogot a Kommunikációs szolgáltatásokban közzétett anyagok áttekintésére és bármely anyag saját megítélése szint történő eltávolítására. A Microsoft fenntartja a jogot, hogy bármikor, értesítés nélkül, bármilyen okból megszüntethesse Önnek a Kommunikációs szolgáltatások bármelyikéhez vagy mindegyikéhez való hozzáférési jogát.

A Microsoft bármikor fenntartja a jogot a Microsoft által valamely vonatkozó jogszabály, szabályozás, jogi eljárás vagy kormányzati kérelem kielégítéséhez szükségesnek ítélt bármely információ közzétételére, vagy a Microsoft kizárólagos megítélése szerinti bármely információ vagy anyag szerkesztésére, közzétételének teljes egészében történő vagy részleges elutasítására vagy eltávolítására.

Mindig legyen óvatos bármely Kommunikációs szolgáltatásban saját magára vagy gyermekeire vonatkozó, személyazonosításra alkalmas adatok kiadásakor. A Microsoft nem ellenőrzi vagy hagyja jóvá a Kommunikációs szolgáltatásokban található tartalmat, üzeneteket vagy információkat, ezért a Microsoft kifejezetten elhárít a Kommunikációs szolgáltatásokra vonatkozó és a Kommunikációs szolgáltatásokban való részvétele miatt bekövetkező bármely cselekményre vonatkozó minden felelősséget. Az igazgatók és az üzemeltetők nem a Microsoft meghatalmazott szóvivői, és a nézeteik nem szükségszerűen tükrözik a Microsoft véleményét.

A Kommunikációs szolgáltatásokba feltöltött anyagokra a közzétett felhasználási, reprodukciós és/vagy terjesztési korlátozások vonatkozhatnak; ha letölti az anyagot, ezen korlátozások betartásáért Ön felelős.

Vissza a lap tetejére

A Microsoftnak átadott, illetve a Microsoft bármely webhelyén közzétett anyagok

A Microsoft nem támaszt igényt az Ön által a Microsoft rendelkezésére bocsátott anyagok (köztük a visszajelzések és tanácsok) vagy bármelyik Szolgáltatáshoz vagy annak társított szolgáltatásaihoz a nagyközönség, illetve bármely nyilvános vagy magánjellegű közösség tagjai számára áttekintésre közzétett, feltöltött, beírt vagy beküldött anyagok (a továbbiakban egyenként „Közlemény”, együttesen „Közlemények”) tulajdonjogára. Azáltal azonban, hogy Ön közzéteszi, feltölti, beírja, átadja vagy beküldi Közleményét, felruházza a Microsoftot, annak társvállalatait és szükség esetén allicenctulajdonosait azzal a joggal, hogy az Ön Közleményeit internetes üzleti vállalkozásaik (beleértve egyebek között a Microsoft összes szolgáltatását) működtetésével kapcsolatban felhasználják. Ezek a jogok többek között a következő licencjogokra terjednek ki: a Közlemény másolása, terjesztése, átvitele, nyilvános megjelenítése, nyilvános előadása, többszörözése, szerkesztése, lefordítása és újraformázása; az Ön nevének a Közleményéhez kapcsolódó közzététele; minden ilyen jognak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely vállalat számára történő allicencbe adása.

A rendelkezésre bocsátott Közlemények használatáért nem jár semmiféle ellenszolgáltatás, az itt leírtak alapján. A Microsoft nem köteles közzétenni vagy felhasználni semmilyen Ön által biztosított Közleményt, és a Microsoft bármely Közleményt saját belátása szerint bármikor eltávolíthat.

Azáltal, hogy Ön közzétesz egy Közleményt, egyúttal szavatolja és kijelenti, hogy birtokában van a Közleményhez fűződő összes jognak, vagy rendelkezik fölöttük a jelen Használati feltételekben foglaltak szerint, beleértve egyebek között a Közlemény átadásához, közzétételéhez, feltöltéséhez, beviteléhez és beküldéséhez szükséges összes jogot is.

A fenti szavatosságvállaláson és kijelentéseken túl olyan Közlemény közzétételével, amely képeket, fényképeket, ábrákat vagy egyéb, teljesen vagy részben grafikus elemekből álló tartalmat (a továbbiakban „Képek”) tartalmaz, Ön szavatolja és kijelenti, hogy (a) Ön az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa, illetve az ilyen Képek szerzői jogának tulajdonosa engedélyezte Önnek a Képek vagy a Képekben foglalt bármilyen tartalom használatát az Ön általi használat módjának és céljának megfelelően, illetve a jelen Feltételek és a Szolgáltatások által engedélyezett más módon, (b) Ön rendelkezik a jelen Feltételekben leírt licencbe és allicencbe adáshoz szükséges jogokkal, és (c) az ilyen Képeken esetleg ábrázolt személyek kivétel nélkül belegyezésüket adták a Képeknek a jelen Feltételekben meghatározott módon történő felhasználásához, beleértve egyebek között az ilyen Képek terjesztését, nyilvános megjelenítését és többszörözését is. A Képek közzétételével Ön engedélyezi (a) a magánjellegű közösségének összes tagja számára (az ilyen magánjellegű közösség tagjai számára elérhető összes Képre vonatkozóan) és/vagy (b) a nyilvánosság számára (a magánjellegű közösségtől különböző közösségek számára a Szolgáltatásokban bárhol elérhető összes ilyen Képre vonatkozóan) az ilyen Képnek tetszőleges Szolgáltatás – a jelen Használati feltételekben engedélyezett módon történő – használathoz kapcsolódó használatát; valamint nem kizárólagos, az egész világra érvényes és jogdíjmentes licencet ad az ilyen Képnek az Ön nevének megemlítése nélkül történő másolására, terjesztésére, átvitelére, nyilvános megjelenítésére, nyilvános előadására, többszörözésére, szerkesztésére, lefordítására és újraformázására, valamint bármely ilyen jognak a Szolgáltatásokat nyújtó bármely vállalat számára történő allicencbe adására. Az előző mondatban egy Képre vonatkozóan megadott licencek megszűnnek, amikor teljesen eltávolítja az adott Képet a Szolgáltatásokból, azzal, hogy az ilyen megszűnés nem érinti a Képpel kapcsolatban a Kép teljes eltávolításának időpontja előtt kiadott licenceket. A Képek használatáért nem jár semmiféle ellenszolgáltatás.

Vissza a lap tetejére

A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések

Az Amerikai Egyesült Államok Törvénykönyve 17. cikkének 512(c)(2) szakasza értelmében a vélelmezett szerzői jogsértéssel kapcsolatos bejelentéseket a Szolgáltató Kijelölt Ügynökének kell továbbítani. AZ ISMERTETETT ELJÁRÁSI RENDNEK NEM MEGFELELŐ KÉRDÉSEKRE NEM VÁLASZOLUNK.

Lásd: A szerzői jog megsértésével kapcsolatos igények bejelentésére irányuló eljárás és értesítések.

Vissza a lap tetejére

Harmadik felek webhelyeire mutató hivatkozások

AZ EZEN A TERÜLETEN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOKKAL ELHAGYHATJA A MICROSOFT WEBHELYÉT. EZEK A HIVATKOZOTT WEBHELYEK NEM ÁLLNAK A MICROSOFT FELÜGYELETE ALATT, ÉS A MICROSOFT NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A HIVATKOZOTT WEBHELYEK TARTALMÁÉRT, A HIVATKOZOTT WEBHELYEKEN TALÁLHATÓ HIVATKOZÁSOKÉRT, VALAMINT AZ ILYEN WEBHELYEK MÓDOSÍTÁSAIÉRT ÉS FRISSÍTÉSEIÉRT. A MICROSOFT NEM FELELŐS A HIVATKOZOTT WEBHELYEKRŐL SZÁRMAZÓ WEBES MŰSORSZÓRÁSÉRT VAGY BÁRMILYEN MÁS ADATÁTVITELÉRT. A MICROSOFT CSAK AZ ÖN KÉNYELME ÉRDEKÉBEN BIZTOSÍTJA EZEKET A HIVATKOZÁSOKAT, ÉS EGYETLEN HIVATKOZÁS SZEREPELTETÉSE SEM JELENTI AZT, HOGY A MICROSOFT JÓVÁHAGYÓLAG MINŐSÍTENÉ AZ ILLETŐ WEBHELYET.

Vissza a lap tetejére

A kéretlen ötletek beküldésére vonatkozó rendelkezés

SEM A MICROSOFT, SEM ALKALMAZOTTAI NEM FOGADNAK EL ÉS NEM VESZNEK FIGYELEMBE KÉRETLENÜL RENDELKEZÉSÜKRE BOCSÁTOTT ÖTLETEKET, ÍGY HIRDETÉSI KAMPÁNYOKRA, ÚJ PROMÓCIÓKRA, ÚJ TERMÉKEKRE VAGY TECHNOLÓGIÁKRA, ELJÁRÁSOKRA, ANYAGOKRA, MARKETINGTERVEKRE VAGY TERMÉKEK ÚJ NEVÉRE VONATKOZÓ ÖTLETEKET SEM. NE KÜLDJÖN BE SEMMIFÉLE EREDETI KÉPZŐMŰVÉSZETI ALKOTÁST, MINTÁT, DEMONSTRÁCIÓT VAGY EGYÉB MUNKÁT. E RENDELKEZÉS KIZÁRÓLAGOS CÉLJA AZ ABBÓL SZÁRMAZÓ ESETLEGES FÉLREÉRTÉSEK ÉS VITÁK ELKERÜLÉSE, HOGY A MICROSOFT TERMÉKEI VAGY MARKETINGSTRATÉGIÁI A MICROSOFT SZÁMÁRA BENYÚJTOTT ÖTLETEKHEZ HASONLÓNAK TŰNHETNEK FEL. TEHÁT ARRA KÉRJÜK, HOGY NE KÜLDJÖN KÉRETLENÜL ÖTLETEKET SEM A MICROSOFT, SEM A MICROSOFT EGYETLEN ALKALMAZOTTJA RÉSZÉRE. HA AZ ÖTLETEK ÉS ANYAGOK BEKÜLDÉSÉNEK MELLŐZÉSÉRE IRÁNYULÓ KÉRELMÜNK ELLENÉRE ÖTLETEKET ÉS ANYAGOKAT KÜLD BE, TARTSA SZEM ELŐTT, HOGY A MICROSOFT NEM AD ÉRTÜK ELLENSZOLGÁLTATÁST, ÉS NEM GARANTÁLJA ÖTLETEINEK ÉS ANYAGAINAK BIZALMAS VAGY AZ ÖN TULAJDONJOGÁT ELISMERŐ KEZELÉSÉT.

Vissza a lap tetejére