Platformképességek észlelése

Az MRTK-ről feltett gyakori kérdés az alkalmazás futtatásához használt adott eszköz (például Microsoft HoloLens 2. lépés) ismerete. A pontos hardver azonosítása kihívást jelenthet a különböző platformokon. Ehelyett az MRTK lehetővé teszi bizonyos képességek azonosítását futásidőben (például ha az aktuális eszközvégpont támogatja a kézkisértéseket).

Képességek

A Mixed Reality eszközkészlet biztosítja az enumerálást, amely olyan képességeket határoz meg, amelyekhez az alkalmazás futásidőben MixedRealityCapability lekérdezhető.

Bemeneti rendszer képességei

Az alapértelmezett MRTK bemeneti rendszer a következő képességek lekérdezését támogatja:

Képesség Leírás
ArticulatedHand Kézzel bevitt adatok
Szemkésés Szem tekintetének megcélzása
GGVHand (GGVHand) Tekintet – Kézmozdulatok hangalapú bemenete
MotionController Mozgásvezérlő bemenete
VoiceCommand (Hangparancs) Alkalmazás által definiált kulcsszavakat használó hangparancsok
VoiceDictation (Hangalapú diktálás) Hang-szöveg diktálás

Az alábbi példakód ellenőrzi, hogy a bemeneti rendszer betöltött-e olyan adatszolgáltatót, amely támogatja a kézfogást.

bool supportsArticulatedHands = false;

IMixedRealityCapabilityCheck capabilityCheck = CoreServices.InputSystem as IMixedRealityCapabilityCheck;
if (capabilityCheck != null)
{
    supportsArticulatedHands = capabilityCheck.CheckCapability(MixedRealityCapability.ArticulatedHand);
}

Tértudatos képességek

Az alapértelmezett MRTK Spatial Awareness rendszer a következő képességek lekérdezését támogatja:

Képesség Leírás
SpatialAwarenessMesh Térbeli hálók
SpatialAwarenessPlane Térbeli síkok
SpatialAwarenessPoint Térbeli pontok

Ez a példa ellenőrzi, hogy a tértudatos rendszer betöltött-e térbeli hálókat támogató adatszolgáltatót.

bool supportsSpatialMesh = false;

IMixedRealityCapabilityCheck capabilityCheck = CoreServices.SpatialAwarenessSystem as IMixedRealityCapabilityCheck;
if (capabilityCheck != null)
{
    supportsSpatialMesh = capabilityCheck.CheckCapability(MixedRealityCapability.SpatialAwarenessMesh);
}

Lásd még