Bilangan bulat

Jenis data Bilangan Bulat adalah nilai bilangan bulat dua byte. Kecuali dibatasi, rentang nilai hukum adalah dari –32.767 hingga +32.767.