Struktur Bilangan Bulat Besar

Struktur berikut mewakili bilangan bulat besar:

[**LARGE\_INTEGER**] (/windows/win32/api/winnt/ns-winnt-large_integer-r1)
[**ULARGE\_INTEGER**] (/windows/win32/api/winnt/ns-winnt-ularge_integer-r1)