docs.microsoft.com - Notkunarskilmálar

Samþykki skilmála

Eftirfarandi notkunarskilmálar („NS“) eiga við um notkun þína á vefsvæði Microsoft Docs (https://docs.microsoft.com), tæknisniði (https://techprofile.microsoft.com) og alla tengda þjónustu. Microsoft áskilur sér rétt til að uppfæra skilmálana hvenær sem er án þess að tilkynna þér um það. Hægt er að skoða nýjustu útgáfu skilmálanna með því að smella á tengilinn „Notkunarskilmálar“ neðst á vefsíðum okkar.

Lýsing á þjónustu

Í gegnum vefsetur Microsoft Docs, tæknisnið og tengda þjónustu, veitir Microsoft þér aðgang að ýmsum úrræðum, þ.m.t. gagnvirku námsefni, fylgigögnum, myndskeiðum, þróunarverkfærum, niðurhalssvæðum, samskiptasvæðum og vöruupplýsingum (saman nefnt „þjónusta“). Skilmálarnir gilda um þjónusturnar, þ.m.t. allar uppfærslur, úrbætur, nýir eiginleikar og/eða viðbætur nýrra vefeiginleika.

Takmörkun á einkanotkun og notkun í öðrum tilgangi en viðskiptalegum

Sé annað ekki tekið fram eru þjónusturnar ætlaðar til þinna einkanota og til notkunar í öðrum tilgangi en viðskiptalegum. Þú mátt ekki breyta. afrita, dreifa, senda út, birta á almannafæri, leika, endurgera, gefa út, gefa leyfi fyrir, skapa útgáfur af, flytja eða selja neinar upplýsingar, hugbúnað, vörur eða þjónustu sem fengist hafa frá þjónustunni (nema til eigin, persónulegra nota - ekki í atvinnuskyni) án áðurfengins samþykkis frá Microsoft.

Persónuvernd og verndun persónuupplýsinga

Okkur er annt um öryggi persónuupplýsinga þinna. Vinsamlega lestu yfirlýsingu Microsoft um persónuvernd („persónuverndaryfirlýsinguna“) því þar er greint frá því hvernig gögnum við söfnum frá þér og tækjunum þínum, hvernig við notum gögnin og lagalegum grundvelli fyrir úrvinnslu á þeim gögnum. Yfirlýsingin um persónuvernd útlistar einnig hvernig Microsoft notar framlagningar (eins og skilgreindar hér), athugasemdir, áhorfstölur og umsagnir um þjónustuna, samskipti, skrár, myndir, hljóð, stafræn verk, beinar útsendingar, myndskeið og allt annað efni sem þú hleður upp, geymir, sendir út eða deilir í gegnum þjónustuna, (saman nefnt „þitt efni“). Með því að nota þjónustuna þar sem vinnsla byggir að því marki á samþykki skilmálana samþykkir þú, að því marki sem lög leyfa, að Microsoft safni, noti og birti efni þitt og gögn í samræmi við yfirlýsinguna um persónuvernd. Í sumum tilfellum leggjum við fram sérstaka tilkynningu og óskum eftir samþykki þínu eins og lýst er yfirlýsingunni um persónuvernd.

Almenner notandaupplýsingar og innihald: Notandaupplýsingar sem þú veitir (Þ.m.t. notandanafn, birtingarnafn, notandamynd, aldur, starfstitill, fyrirtæki og notandaafrek) gætu verið sýnd öðrum notendum. Þú þarft aðeins að leggja fram notandanafn og birtingarnafn til þess að nota tæknisniðið. Allir aðrir reitir eru valkvæmir. Þú getur uppfært notandanafn þitt og birtingarnafn hvenær sem er. Microsoft gæti einnig safnað og birt dagsetninguna sem þú skráðir þig með tæknisnið og tengls þín við Microsoft.

Allt efni sem þú birtir til almennings gæti einnig verið skoðað af öðrum. Þú gætir mögulega eytt tilteknum tegundum efnis eftir að þú hefur birt það en ekki er hægt að eyða öllu efni sem hefur verið birt opinberlega.

Yfirlýsing sem á sérstaklega við um hugbúnað sem tiltækur er á þessu vefsvæði

Allur hugbúnaður sem tiltækur er til niðurhals í gegnum þjónusturnar („hugbúnaður“) telst vera höfundarréttarvarið verk Microsoft og/eða birgja þess. Notkun á hugbúnaðinum lýtur ákvæðum leyfissamningi notanda, sé hann til staðar, sem fylgir með hugbúnaðinum eða er hluti af honum („leyfissamningur“). Notandi mun ekki geta sett upp neinn hugbúnað sem leyfissamningur fylgir með eða er hluti af nema hann samþykki fyrst skilmála leyfissamningsins. Þér er veitt leyfi fyrir forskriftum eða kóða frá þriðju aðilum, sem þetta vefsvæði tengir á eða vísar til, af þeim þriðju aðilum sem eiga slíkan kóða, en ekki af Microsoft.

Hugbúnaðurinn er eingöngu gerður tiltækur til niðurhals fyrir notendur samkvæmt leyfissamningnum. Öll fjölföldun eða dreifing á hugbúnaðinum sem ekki er í samræmi við leyfissamninginn er stranglega bönnuð samkvæmt lögum og getur leitt til þungra viðurlaga í einka- og sakamálarétti. Afbrotamenn verða sóttir til saka og þyngstu refsingar krafist.

ÁN ÞESS AÐ ÞAÐ TAKMARKI ÁÐURNEFND SKILYRÐI ER AFRITUN EÐA FJÖLFÖLDUN Á HUGBÚNAÐINUM INN Á EINHVERN ANNAN ÞJÓN EÐA STAÐ TIL FREKARI FJÖLFÖLDUNAR EÐA DREIFINGAR SÉRSTAKLEGA BÖNNUÐ, NEMA SLÍK FJÖLFÖLDUN EÐA DREIFING SÉ SÉRSTAKLEGA LEYFÐ Í LEYFISSAMNINGNUM SEM FYLGIR MEÐ SLÍKUM HUGBÚNAÐI.

HUGBÚNAÐURINN LÝTUR EINGÖNGU ÁBYRGÐ Í SAMRÆMI VIÐ ÁKVÆÐI LEYFISSAMNINGSINS, SÉ UM EINHVERJA ÁBYRGÐ AÐ RÆÐA. AÐ UNDANSKILINNI ÞEIRRI ÁBYRGÐ SEM KVEÐIÐ ER Á UM Í LEYFISSAMNINGNUM SETJA MICROSOFT OG/EÐA VIÐKOMANDI BIRGJAR ÞESS FYRIRVARA VIÐ ALLAR ÁBYRGÐIR OG SKILYRÐI SEM VARÐA HUGBÚNAÐINN, ÞAR Á MEÐAL ALLAR ÁBYRGÐIR OG SKILYRÐI FYRIR SÖLUHÆFNI, HVORT SEM ÞÆR ERU BEINAR, ÓBEINAR EÐA LAGALEGAR, HÆFNI Í TILTEKNUM TILGANGI, EIGNARHALD OG HELGI EIGNARRÉTTAR. ÞÉR TIL HÆGÐARAUKA GETUR MICROSOFT BOÐIÐ UPP Á VERKFÆRI OG ÚRRÆÐI TIL NOTKUNAR OG/EÐA NIÐURHALS SEM HLUTA AF ÞJÓNUSTUNNI EÐA HUGBÚNAÐARVÖRUM SÍNUM. MICROSOFT TRYGGIR Á ENGAN HÁTT NÁKVÆMNI NIÐURSTAÐNA EÐA ÚTTAKS SEM FÆST MEÐ SLÍKRI NOTKUN Á NEINUM SLÍKUM VERKFÆRUM EÐA ÚRRÆÐUM. VINSAMLEGAST VIRTU HUGVERKARÉTTINDI ANNARRA ÞEGAR ÞÚ NOTAR VERKFÆRIN OG ÚRRÆÐIN SEM Í BOÐI ERU Í GEGNUM ÞJÓNUSTUNA EÐA HUGBÚNAÐARVÖRUR MICROSOFT.

SKÝRING Á TAKMÖRKUÐUM RÉTTI. Allur hugbúnaður sem hlaðið er niður úr þjónustunni fyrir eða fyrir hönd Bandaríkjanna, stofnana þeirra og/eða fyrir tilstilli þeirra („bandarísk stjórnvöld“) er veittur með takmörkuðum rétti. Notkun, fjölföldun eða birting bandarískra stjórnvalda er háð takmörkunum eins og tiltekið er í undirlið (c)(1)(ii) í ákvæðinu „Réttindi í tæknilegum gögnum og tölvuhugbúnaði“ í DFARS 252.227-7013 eða undirlið (c)(1) og (2) í „Takmörkuð réttindi í tölvuhugbúnaði“ í 48 CFR 52.227-19, eftir því sem við á. Framleiðandi er Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399.

Yfirlýsing sem á sérstaklega við um skjöl sem tiltæk eru á þessu vefsvæði

Ákveðin gögn geta lotið sérstökum leyfisskilmálum, öðrum en þeim sem hér er að finna. Ef skilmálar stangast á skulu sérstöku leyfisskilmálarnir ráða. Heimild til að nota skjöl (eins og hvít skjöl (white documents), fréttatilkynningar, gagnablöð og algengar spurningar) vegna þjónustunnar er heimiluð, að því gefnu (1) að höfundarréttartilkynningin að neðan komi fram í öllum afritum og að bæði höfundarréttartilkynningin og þessi heimild komi fram, (2) að notkun slíkra skjala frá þjónustunni sé fyrir upplýsingar og persónulega notkun aðeins og ekki í atvinnuskyni, muni ekki verða afrituð eða birt á neinum nettölvum eða útvarpað á neinum miðlum, og (3) engar breytingar séu gerðar á neinu skjalanna. Viðurkenndar menntastofnanir eins og K-12, háskólar, einka- og opinberir háskólar og fylkisháskólar mega hlaða niður skjölum til dreifngar í skólastofunum. Dreifing utan skólastofa kallar á sérstakt skriflegt leyfi. Hvers kyns notkun í öðrum tilgagni er skýrt bönnuð með lögum og getur leitt til refsinga skv. hegningarlögum og í einkamálarétti. Afbrotamenn verða sóttir til saka og þyngstu refsingar krafist.

Skjöl sem tilgreind eru að ofan fela ekki í sér hönnun eða uppsetningu Microsoft.com vefsetursins eða hvers kyns annað í eigu Microsoft, notað, með leyfi eða stjórnað setur. Hlutar Microsoft vefstursins eru verndaðir af umbúnaði, vörumerki, ójafnri samkeppi og öðrum lögum og má ekki afrita eða herma eftur að huta til eða í heilu lagi. Engin lógó, hljóð eða mynd frá neinum Microsoft vefsettrum má afrita eða senda út á ný nema skýru leyfi frá Microsoft.

Fyrirvari og takmarkanir ábyrgðar fyrir þjónustuna

MICROSOFT OG/EÐA VIÐKOMANDI BIRGJAR ÞESS GEFA ENGAR FULLYRÐINGAR UM HENTUGLEIKA ÞJÓNUSTUNNAR EÐA HENTUGLEIKA UPPLÝSINGA SEM ER AÐ FINNA Í SKJÖLUM OG TENGDU MYNDEFNI SEM BIRT ER SEM HLUTI AF ÞJÓNUSTUNNI Í NOKKRUM TILGANGI. ÖLL SLÍK SKJÖL OG TENGT MYNDEFNI ER SETT FRAM EINS OG ÞAÐ KEMUR FYRIR ÁN NOKKURRAR ÁBYRGÐAR AF NEINU TAGI. MICROSOFT OG/EÐA VIÐKOMANDI BIRGJAR ÞESS SETJA FYRIRVARA VIÐ ALLAR ÁBYRGÐIR OG SKILYRÐI SEM VARÐA ÞJÓNUSTUNA, UPPLÝSINGAR OG TENGT MYNDEFNI, ÞAR Á MEÐAL ALLAR ÁBYRGÐIR OG SKILYRÐI FYRIR SÖLUHÆFNI, HVORT SEM ÞÆR ERU BEINAR, ÓBEINAR EÐA LAGALEGAR, HÆFNI Í TILTEKNUM TILGANGI, EIGNARHALD OG HELGI EIGNARRÉTTAR. UNDIR ENGUM KRINGUMSTÆÐUM SKULU MICROSOFT EÐA BIRGJAR ÞESS BERA BÓTASKYLDU VEGNA NOKKURS SÉRSTAKS ÓBEINS EÐA AFLEIDDS TJÓNS EÐA NEINS TJÓNS YFIR HÖFUÐ SEM HLÝST AF MISSI Á NOTKUN, GÖGNUM EÐA HAGNAÐI, HVORT SEM ER VEGNA FRAMKVÆMDAR SAMNINGS, VANRÆKSLU EÐA ANNARS KONAR VANEFNDA SEM HLJÓTAST Á EINHVERN HÁTT AF NOTKUN EÐA Í TENGSLUM VIÐ NOTKUN EÐA GÆÐI UPPLÝSINGA SEM TILTÆKAR ERU Í GEGNUM ÞJÓNUSTUNA.

ÞAU SKJÖL OG TENGT MYNDEFNI SEM BIRT ER Í ÞJÓNUSTUNUM GETUR INNIHALDIÐ TÆKNILEGAR SKEKKJUR EÐA LETURFRÆÐILEGAR VILLUR. BREYTINGAR ERU REGLULEGA GERÐAR Á UPPLÝSINGUM Á VEFSETRINU. MICROSOFT OG/EÐA VIÐKOMANDI BIRGJAR ÞESS KUNNA HVENÆR SEM ER AÐ GERA LAGFÆRINGAR OG/EÐA BREYTINGAR Á ÞEIRRI VÖRU/ÞEIM VÖRUM OG/EÐA ÞVÍ FORRITI/ÞEIM FORRITUM SEM HÉR ER LÝST.

UNDIR ENGUM KRINGUMSTÆÐUM SKULU MICROSOFT EÐA BIRGJAR ÞESS BERA BÓTASKYLDU VEGNA NOKKURS SÉRSTAKS ÓBEINS EÐA AFLEIDDS TJÓNS EÐA NEINS TJÓNS YFIR HÖFUÐ SEM HLÝST AF MISSI Á NOTKUN, GÖGNUM EÐA HAGNAÐI, HVORT SEM ER VEGNA FRAMKVÆMDAR SAMNINGS, VANRÆKSLU EÐA ANNARS KONAR VANEFNDA SEM HLJÓTAST Á EINHVERN HÁTT AF NOTKUN EÐA Í TENGSLUM VIÐ NOTKUN EÐA FRAMMISTÖÐU HUGBÚNAÐAR, SKJALA, AF RÁÐSTÖFUNUM EÐA VÖNTUN Á AÐ ÞJÓNUSTU SÉU VEITTAR, EÐA UPPLÝSINGUM SEM TILTÆKAR ERU Í GEGNUM ÞJÓNUSTUNA.

Tæknisnið reikningu og öryggi.

Þú gætir þurft á Microsoft reikningi, Azure Active Directory reikning tæknisniðsreikningi til að nálgast eitthvað að þessari þjónustu.

Microsoft-reikningur. Með Microsoft-reikningnum getur þú skráð þig inn í vörur, vefsvæði og þjónustu á vegum Microsoft og tiltekinna samstarfsaðila Microsoft. Þú getur stofnað Microsoft-reikning með því að nýskrá þig á netinu. Microsoft-reikningar falla undir Microsoft-þjónustusamninginn.

Azure Active Directory reikningur. Þú gætir haft reikning hjá Microsoft í gegnum samtök sem þú ert í. Vinsamleg hafðu samband við stjórnanda samtakanna vegna upplýsinganna um þennan reikning.

Tæknisniðsreikningur. Tæknisniðsreikningu heimilar þér að skrá þig inn í Microsoft Docs vefsetrið og nota tengda þjónustu, þ.m.t. frían aðgang aðgang að námsefni, afblokkun árangurs, einkunn, atugasemdir, birtingarinnihald og notkun annarrar gagnvirkrar þjónustu. Þú getur skapað tæknisniðsreikning með því að búa til notandanafn í Tæknisniði eftir innnskráningu á Microsoft-reikning eða Azure Active Directory reikning.

Þú samþykkir að gefa ekki upp neinar rangar, ónákvæmar eða villandi upplýsingar þegar þú skráir þig inn á Tæknisniðs-reikning. Þú berð fulla ábyrgð á því að tryggja leynd aðgangsorðsins og reikningsins. Enn fremur berð þú fulla ábyrgð á allri virkni sem fram fer á reikningnum þínum. Þú samþykkir að tilkynna Microsoft tafarlaust um alla óleyfilega notkun á reikningnum þínum eða annað öryggisrof. Microsoft ber ekki bótaábyrgð vegna nokkurs tjóns sem þú kannt að verða fyrir vegna þess að einhver annar notar aðgangsorð þitt eða reikning, hvort sem það er með þinni vitund eða ekki. Þú gætir á hinn bóginn borið bótaábyrgð vegna tjóns sem Microsoft eða annar aðili verður fyrir vegna þess að einhver annar notar reikninginn þinn eða aðgangsorðið. Þú mátt ekki nota reikning neins annars án leyfis reikningshafa.

Ef þú stofnar Microsoft-reikning fyrir hönd lögaðila, t.d. vinnustaðar þíns eða vinnuveitanda, staðfestir þú að þú hafir lagalega heimild til að samþykkja skilmálana fyrir hönd viðkomandi aðila. Þú getur ekki framselt Microsoft-reikning til annars notanda eða lögaðila. Haltu reikningsupplýsingum og lykilorði leyndu til að vernda reikninginn þinn. Þú berð ábyrgð á öllu því sem fram fer á Tæknisniðs-reikningnum þínum.

Þú getur lokað tæknsniðsreikningum með því að opna stillingar tæknissniðsreikningsins þíns hér.

Engin ólögleg eða óheimil notkun

Það er skilyrði fyrir notkun þinni á þjónustunum að þú notir þær ekki í neinum tilgangi sem er ólöglegur eða óheimill samkvæmt þessum ákvæðum, skilmálum og yfirlýsingum. Þú mátt ekki nota þjónusturnar með neinum þeim hætti sem gæti skaðað, gert óvirka, sett of mikið álag á eða hamlað nokkrum þjóni Microsoft eða netkerfum sem tengjast nokkrum þjóni Microsoft, eða sem truflar notkun nokkurs annars aðila á þjónustunum. Þú mátt ekki reyna að fá óleyfilegan aðgang að neinum þjónustum, öðrum reikningum, tölvukerfum eða netkerfum sem tengjast nokkrum þjóni Microsoft eða einhverjum af þjónustunum, með því að hakka þig inn, nota aðgangsorðanám, eða með nokkrum öðrum hætti. Þú mátt ekki afla þér eða reyna að afla þér neins efnis eða upplýsinga með neinum hætti sem ekki eru vísvitandi gerðar tiltækar í gegnum þjónusturnar.

Notkun á þjónustum

Þjónustan getur falið í sér tölvupóstþjónustu, tilkynningatöfluþjónustu, spjallsvæði, fréttahópa, umræðuvefi, samfélög, persónulegar vefsíður, dagbækur, myndaalbúm, skráageymslur og/eða aðrar samskiptaleiðir sem hannaðar eru til að gera þér kleift að eiga samskipti við aðra. Þú samþykkir að nota samskiptaþjónustuna eingöngu til að birta, senda og taka við skilaboðum og efni sem er viðeigandi og tengist samskiptaþjónustunni sem um ræðir. Sem dæmi, en ekki sem takmörkun, samþykkir þú að þegar þú notar samskiptaþjónustua munirðu ekki:

 • Nota samskiptaþjónustu í tengslum við kannanir, samkeppnir, píramídasvindl, keðjubréf, ruslpóst eða önnur tvöföld eða óumbeðin skilaboð (hvort sem er í atvinnuskyni eða ekki).
 • Rægja, misnota, áreita, hrella, ógna eða með öðrum hætti brjóta á lagalegum rétti (s.s. rétti til persónuverndar og birtingar) annarra.
 • Birta, senda, hlaða upp, dreifa eða kynna nokkurt óviðeigandi, niðurlægjandi, rægjandi, klúrt, ósiðlegt eða ólöglegt umfjöllunarefni, heiti, efni eða upplýsingar.
 • Hlaða upp, eða gera með öðrum hætti tiltækar, skrár sem innihalda myndir, ljósmyndir, hugbúnað eða annað efni sem varið er samkvæmt hugverkaréttarlögum, þ.m.t., sem dæmi en ekki sem takmörkun, höfundarréttar- eða vörumerkjalögum (eða samkvæmt rétti til persónuverndar eða birtingar) nema þú eigir eða hafir rétt til þess eða hafir fengið öll tilskilin leyfi til þess.
 • Nokkurt efni eða upplýsingar, þ.m.t. myndir eða ljósmyndir, sem eru gerðar tiltækar í gegnum þjónustuna með nokkrum þeim hætti sem brýtur í bága við nokkurn höfundarrétt, vörumerkjarétt, einkaleyfisrétt, viðskiptaleyndarmálarétt eða annan hugverkarétt nokkurs aðila.
 • Hlaða upp skrám sem innihalda vírusa, trójuhesta, orma, tímasprengjur, afturköllunarþjarka, skemmdar skrár eða annan álíka hugbúnað eða forrit sem getur skaðað starfsemi tölvu annars aðila eða eign annars aðila.
 • Auglýsa eða bjóðast til að selja eða kaupa vörur eða þjónustu í atvinnuskyni nema ef samskiptaþjónustan heimili slík skilaboð sérstaklega.
 • Hlaða niður nokkurri skrá sem send er inn af öðrum notanda samskiptaþjónustu sem þú veist, eða átt að vita, að geti ekki hafa verið fjölfölduð, birt, flutt og/eða dreift með löglegum hætti.
 • Falsa eða eyða neinum upplýsingum um höfundarrétt, s.s. höfundarmerkingum, lagalegum eða öðrum viðeigandi tilkynningum eða hugverkamerkingum eða merkingum um uppruna hugbúnaðarins eða annars efnis sem felst í skrá sem hlaðið er upp.
 • Takmarka eða koma í veg fyrir notkun annarra notenda á þjónustunni.
 • Brjóta gegn nokkrum siðareglum eða öðrum viðmiðum sem geta átt við fyrir tiltekna samskiptaþjónustu.
 • Safna saman eða með öðrum hætti safna upplýsingum um aðra, þ.m.t. netföngum.
 • Brjóta gegn nokkrum viðeigandi lögum eða reglum.
 • Villa á þér heimildir í því skyni að afvegaleiða aðra.
 • Nota, hlaða niður eða með öðrum hætti afrita, eða láta í té (hvort sem er gegn gjaldi eða ekki), til einstaklings eða lögaðila nokkra skrá yfir notendur þjónustunnar eða nokkrar aðrar upplýsingar um notendur eða notkun eða hluta þeirra.

Microsoft ber engin skylda til að fylgjast með þjónustununni. Hinsvegar áskilur Microsoft sér rétt til að yfirfara efni sem sent er inn í þjónustuna og að fjarlægja efni að eigin geðþótta. Microsoft áskilur sér rétt til að loka fyrir aðgang þinn að hvaða þjónustu sem er eða allri þjónustu, hvenær sem er, fyrirvaralaust og af hvaða ástæðu sem er.

Microsoft áskilur sér rétt til þess að láta af hendi allar upplýsingar sem Microsoft telur nauðsynlegar til að framfylgja öllum viðeigandi lögum, reglugerðum, lagaferlum eða stjórnvaldsbeiðnum, eða til að breyta, hafna því að birta eða fjarlægja allar upplýsingar eða efni, að hluta til eða að fullu, að eigin geðþótta Microsoft.

Sýndu ávallt aðgát þegar þú veitir persónugreinanlegar upplýsingar um þig eða börnin þín í nokkurri þjónustu. Microsoft stjórnar ekki eða styður efni, skilaboð eða upplýsingar sem er að finna í nokkurri þjónustu og þess vegna afsalar Microsoft sér sérstaklega allri ábyrgð sem varðar þjónustuna og nokkra lögsókn sem hlýst af þátttöku þinni í nokkurri þjónustu. Umsjónarmenn og hýslar eru ekki viðurkenndir fulltrúar Microsoft og skoðanir þeirra þurfa ekki að vera í samræmu við stefnu fyrirtækisins.

Efni sem hlaðið er inn í þjónustuna getur verið háð uppgefnum takmörkunum á notkun, fjölföldun og/eða dreifingu. Þú berð ábyrgð á því að hlíta slíkum takmörkunum ef þú hleður efninu niður.

Myndskeiðin og rafbækurnar kunna að vera eingöngu á ensku. Ef þú smellir á tenglana kann þér sömuleiðis að vera vísað áfram á bandarískt vefsetur þar sem efni er á ensku.

Efni sem veitt er Microsoft eða birt á þjónustunni

Microsoft gerir ekki kröfu um eignarhald á efninu sem þú lætur Microsoft í té (þ.m.t. ábendingar og tillögur) eða birtir, hleður upp, leggur til eða sendir inn í nokkra þjónustu eða tengdar þjónustur til skoðunar fyrir almenning eða fyrir meðlimi nokkurs opins eða lokaðs samfélags (hvert um sig „framlag“ og saman „framlög“). Með því að birta, hlaða upp, setja inn, gefa upp eða senda inn („birta“) framlagið þitt veitir þú hins vegar Microsoft, tengdum fyrirtækjum þess og nauðsynlegum undirleyfishöfum heimild til að nota framlagið þitt í tengslum við rekstur sinn á netinu (þ.m.t., án takmarkana, allar Microsoft-þjónustur), þ.m.t., án takmarkana, leyfisrétt til að: afrita, dreifa, senda, birta opinberlega, flytja opinberlega, endurgera, breyta, þýða og endursníða framlagið þitt; að birta nafn þitt í tengslum við framlagið; og réttinn til þess að áframveita slíkan rétt hverjum þeim sem veitir þjónusturnar.

Engin þóknun verður greidd vegna notkunar á framlagi þínu eins og hér er lýst. Microsoft ber engin skylda til að birta eða nota nokkurt framlag sem þú leggur til og Microsoft getur fjarlægt hvaða framlag sem er að eigin geðþótta.

Með því að birta framlag ábyrgist þú og staðfestir að þú eigir eða sért með öðrum hætti handhafi allra réttinda á framlaginu eins og lýst er í þessum notkunarskilmálum, þ.m.t., án takmarkana, allra réttinda sem þú þarft til að gefa upp birta, hlaða upp, leggja inn eða senda inn framlögin.

Auk ofangreindrar ábyrgðar og staðfestingar ábyrgist þú og staðfestir, með því að birta framlag sem inniheldur myndir eða ljósmyndir eða er grafískt að öðru leyti að hluta til eða að fullu („myndir“), að (a) þú sért eigandi höfundarréttar slíkra mynda eða að eigandi höfundarréttar slíkra mynda hafi veitt þér leyfi til að nota slíkar myndir eða hvers kyns efni og/eða myndir sem slíkar myndir innihalda í samræmi við tilgang og eðli notkunarinnar og sem að öðru leyti samræmast þessum notkunarskilmálum og þjónustunum, (b) þú hafir tilskilinn rétt til að veita þau leyfi og undirleyfi sem lýst er í þessum notkunarskilmálum og (c) að sérhver einstaklingur sem birtist á slíkum myndum, ef þetta á við, hafi veitt samþykki sitt fyrir notkun myndanna eins og lýst er í þessum notkunarskilmálum, þ.m.t. sem dæmi en ekki sem takmörkun, dreifingu, opinberri birtingu og endurgerð slíkra mynda. Með því að birta myndir ertu að veita (a) öllum meðlimum lokaðs samfélags þíns (fyrir hverja slíka mynd sem er tiltæk meðlimum slíks lokaðs samfélags) og/eða (b) almenningi (fyrir hverja slíka mynd sem er tiltæk einhvers staðar í þjónustunum, annars staðar en í lokuðu samfélagi) leyfi til að nota myndirnar þínar í tengslum við notkun, eftir því sem þessir notkunarskilmálar leyfa, á einhverri af þjónustunum (þ.m.t. sem dæmi, en ekki sem takmörkun, að prenta þær og búa til gjafavöru sem inniheldur slíkar myndir) og sem felur í sér, án takmörkunar, óbundið, gjaldfrjálst leyfi sem gildir um allan heim til þess að: afrita, dreifa, senda, birta opinberlega, flytja opinberlega, endurgera, breyta, þýða og endursníða myndirnar þínar án þess að nafn þitt sé tengt við slíkar myndir; og réttinn til þess að áframveita slíkan rétt hverjum þeim sem veitir þjónusturnar. Leyfin sem veitt eru í ofangreindum málsgreinum vegna mynda falla úr gildi þegar þú fjarlægir með öllu slíka mynd úr þjónustunum, að því gefnu að slíkt hafi ekki áhrif á nein leyfi sem veitt hafa verið í tengslum við slíkar myndir áður en þú fjarlægir slíkar myndir með öllu. Engin þóknun verður greidd vegna notkunar á myndunum þínum.

Samkvæmt 17. bálki, grein 512(c)(2) í bandarískum lögum skal senda tilkynningar um meint brot á höfundarrétti til útnefnds fulltrúa þjónustuveitunnar. ÖLLUM FYRIRSPURNUM SEM EKKI EIGA VIÐ UM EFTIRFARANDI FERLI VERÐUR EKKI SVARAÐ. Sjá Tilkynningar og ferli við kröfugerð vegna brota á höfundarrétti.

TENGLARNIR Á ÞESSARI ÞJÓNUSTU MUNU FLYTJA ÞIG AF VEFSVÆÐI MICROSOFT. TENGDU VEFSVÆÐIN LÚTA EKKI STJÓRN MICROSOFT OG MICROSOFT BER EKKI ÁBYRGÐ Á INNIHALDI TENGDRA VEFSVÆÐA EÐA ÞEIM TENGLUM SEM ER AÐ FINNA Á TENGDU VEFSVÆÐI EÐA NOKKRUM BREYTINGUM Á SLÍKUM VEFSVÆÐUM. MICROSOFT BER EKKI ÁBYRGÐ Á VEFVARPI EÐA NEINU ÖÐRU FORMI SENDINGA SEM TEKIÐ ER Á MÓTI FRÁ TENGDU VEFSVÆÐI. MICROSOFT SÉR ÞÉR AÐEINS FYRIR ÞESSUM TENGLUM ÞÉR TIL HÆGÐARAUKA OG ÞAÐ AÐ TENGILL SÉ TIL STAÐAR FELUR EKKI Í SÉR STUÐNING MICROSOFT VIÐ VEFSVÆÐIÐ.

Stefna um óumbeðna framlagningu hugmynda, fyrirvara um rétt og endurgjöf

MICROSOFT EÐA STARFSMENN ÞESS TAKA EKKI VIÐ EÐA TAKA TIL GREINA ÓUMBEÐNAR HUGMYNDIR, Þ.M.T. HUGMYNDIR AÐ NÝJUM AUGLÝSINGAHERFERÐUM, NÝJUM TILBOÐUM, NÝJUM VÖRUM EÐA TÆKNI, FERLUM, EFNI, MARKAÐSÁÆTLUNUM EÐA NÝJUM VÖRUHEITUM. VINSAMLEGAST SENDIÐ EKKI NEITT FRUMGERT MYNDEFNI, SÝNISHORN, PRUFUR EÐA ÖNNUR VERK. TILGANGUR ÞESSARAR STEFNU ER AÐ KOMAST HJÁ MISSKILNINGI EÐA ÁGREININGI ÞEGAR VÖRUM MICROSOFT EÐA MARKAÐSSETNINGU GETUR SVIPAÐ TIL HUGMYNDA SEM SENDAR HAFA VERIÐ TIL MICROSOFT. SENDU ÞVÍ ÓUMBEÐNAR HUGMYNDIR HVORKI TIL MICROSOFT NÉ TIL NEINS AÐILA HJÁ MICROSOFT. EF ÞÚ SENDIR OKKUR HUGMYNDIR ÞÍNAR OG EFNI, ÞRÁTT FYRIR ÞÁ ÓSK OKKAR AÐ ÞÚ GERIR ÞAÐ EKKI, ER MIKILVÆGT AÐ ÞÉR SÉ LJÓST AÐ MICROSOFT ÁBYRGIST EKKI AÐ FARIÐ VERÐI MEÐ HUGMYNDIR ÞÍNAR OG EFNI SEM TRÚNAÐARMÁL EÐA SEM EINKALEYFISVARIÐ EFNI.

Að öðru leyti en því sem sérstaklega er kveðið á um í þessum skilmálum veitir Microsoft þér ekki leyfi eða önnur réttindi af neinu tagi að neinu einkaleyfi, þekkingu, höfundarrétti, viðskiptaleyndarmálum, vörumerkjum eða öðru hugverki í eigu eða umsjón Microsoft eða tengdra lögaðila, þ.m.t. en ekki takmarkað við heiti, útlit, lógó eða slíkt. Ef þú gefur Microsoft hugmynd, tilboð, tillögu eða endurgjöf þar á meðal og án takmarkana hugmyndir að þjónustunni, nýjum vörum, tækni, tilboðum, vöruheitum, endurgjöf og úrbótum á vörum („endurgjöf“) veitirðu Microsoft endurgjaldslaust og án annarra skuldbindinga gagnvart þér rétt til að búa til, láta búa til, búa til afleidd verk, nota, deila og markaðsvæða endurgjöf þína með hvaða hætti sem er og í hvaða tilgangi sem er. Þú veitir ekki endurgjöf sem fellur undir leyfi sem krefst þess að Microsoft veiti þriðju aðilum leyfi fyrir hugbúnaði, tækni eða fylgiskjölum af því endurgjöf þín er hluti af þeim.