MethodDefinition MethodDefinition MethodDefinition MethodDefinition Struct

Definition

public value class MethodDefinition
public struct MethodDefinition
type MethodDefinition = struct
Public Structure MethodDefinition
Inheritance
MethodDefinitionMethodDefinitionMethodDefinitionMethodDefinition

Properties

Attributes Attributes Attributes Attributes
ImplAttributes ImplAttributes ImplAttributes ImplAttributes
Name Name Name Name
RelativeVirtualAddress RelativeVirtualAddress RelativeVirtualAddress RelativeVirtualAddress
Signature Signature Signature Signature

Methods

DecodeSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext) DecodeSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext) DecodeSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext) DecodeSignature<TType,TGenericContext>(ISignatureTypeProvider<TType,TGenericContext>, TGenericContext)
DecodeSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>) DecodeSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>) DecodeSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>) DecodeSignature<TType>(ISignatureTypeProvider<TType>)
GetCustomAttributes() GetCustomAttributes() GetCustomAttributes() GetCustomAttributes()
GetDeclarativeSecurityAttributes() GetDeclarativeSecurityAttributes() GetDeclarativeSecurityAttributes() GetDeclarativeSecurityAttributes()
GetDeclaringType() GetDeclaringType() GetDeclaringType() GetDeclaringType()
GetGenericParameters() GetGenericParameters() GetGenericParameters() GetGenericParameters()
GetImport() GetImport() GetImport() GetImport()
GetParameters() GetParameters() GetParameters() GetParameters()

Applies to