Microsoft Docs

docs.microsoft.com қызметінде әзірлеушілер мен АТ кәсіпқой мамандарына арналған Microsoft техникалық құжаттамасы, API анықтамалығы, код мысалдары, қысқаша нұсқаулықтар және оқу материалдары бар.

Docs каталогы

Docs каталогы