Microsoft Docs

docs.microsoft.com — Microsoft техникалық құжаттамасы, API анықтамасы, код мысалдары, қысқаша нұсқаулықтар және әзірлеушілер мен АТ кәсіпқой мамандарына арналған нұсқаулар сақталатын орын.

Docs каталогы

Docs каталогы