Dynamics 365 (онлайн) ішіндегі Gamification KPI теңшеу

Ойындардағы ұпайлар мен жетістіктер Gamification бағдарламасында анықталған KPI көрсеткіштеріне негізделеді. Бұл екі қадамдық процесс: алдымен Dynamics 365 (онлайн) ішінде Ойынды басқарушы қауіпсіздік рөлі бар пайдаланушы өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін жасайды. Содан кейін жаңа ойынды орнату кезінде пайдаланушы Gamification ішінде өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін таңдайды және конфигурациялайды.

Gamification бағдарламасында өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін реттеу туралы қосымша ақпарат: Gamification ішінде ойындарды орнату және іске қосу
Өнімділіктің негізгі көрсеткіштері туралы негізгі ақпарат: Gamification жүйесін пайдалану алдында үйрену керек ұғымдар

Gamification бағдарламасында өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін жасау

Ойынды орнатқанда ойынды орнату тәжірибесінің 2-қадамы ойын үшін өнімділіктің негізгі көрсеткіштерін анықтауды талап етеді.

Dynamics 365 (онлайн) жүйесінде анықталған KPI көрсеткіштері ойынды орнату және деректерді Dynamics 365 (онлайн) жүйесінен синхрондау кезінде қолжетімді болады.

Dynamics 365 (онлайн) жүйесінде KPI көрсеткіштерін теңшеу және өңдеу

KPI көрсеткіштерінің мәліметтерін Gamification бағдарламасындағы жаңа сайыс үшін таңдау мақсатында оларды Dynamics 365 (онлайн) жүйесінде теңшеңіз. Gamification орнату кезінде жүйе әдепкі KPI көрсеткіштерін жинағын жасайды. Тек KPI жауаптысы мәндерін өзгерте алады. Егер жүйе KPI көрсеткіштерін жасаған болса, онда оның мәндерін өзгертпес бұрын оны жауаптыға тағайындауыңыз қажет.

Microsoft Dynamics 365 (онлайн) данасының деректері негізінде пайдалы KPI көрсеткіштерін жасаудың әр түрлі жолдары бар. Шабыттандыруға арналған үлгілерімізді пайдаланып, оларды бизнес пен ойын талаптарына бейімдеңіз. Қосымша ақпарат: Gamification жүйесіндегі жаңа және бар KPI көрсеткіштерінің үздік тәжірибелері

KPI көрсеткішін теңшеу

 1. Dynamics 365 (онлайн) жүйесінде Gamification > KPI көрсеткіштері бөліміне өтіңіз.

 2. Белсенді KPI көрсеткіштері бөлімінде теңшегіңіз келетін KPI көрсеткішін басыңыз.

  Теңшелген KPI көрсеткіштері Орнатылған күйінде болады, ал теңшеу күтілудегі KPI көрсеткіштері Орнатылмаған күйінде болады.

 3. KPI параметрлерін теңшеу бөлімінде Түрі үшін KPI негізделуі керек нысан түрін таңдаңыз.

 4. Ұпайларды Сома немесе жазба Саны негізінде беру керектігін таңдаңыз.

 5. Оған қоса, екі төлсипат арасындағы айырмашылыққа негізделген (дельта) KPI көрсеткішін бағалау жағдайын теңшеу үшін, Дельта параметрлері опциясын таңдаңыз.

  Мысалы, егер істерді жылдам шешкен ойыншыларға ұпайлар беру керек болса, Жасалған күн және Шешкен мәндерін тексеретін және дельта 300 минут (5 сағат) аз болған кезде ұпайлар беретін жағдайды көрсете аласыз. Сомаға негізделген KPI көрсеткішін жасаған кезде, дельта мәнін KPI сомасы ретінде пайдалануды таңдап, ұпайларды нақты дельта мәні ретінде бере аласыз.

 6. Ұпайлар тағайындалатын күн өрісін анықтаңыз.

  Кеңес

  Күн өрістерін таңдау кезінде мұқият болыңыз. Егер Өзгертілген күн немесе Өзгерткен сияқты күніне бірнеше рет өзгеретін күн өрісі пайдаланылса, тағайындалған ұпайларды бір ойыншыдан жойып, басқа біреуіне тағайындауға болады немесе ұпай тағайындау күні өзгертілуі мүмкін.

  Мысалы, Өзгертілген күн өрісін күн өрісі және Өзгерткен өрісін ұпайлар тағайындаған пайдаланушы ретінде пайдаланатын ықтимал тұтынушы нысаны негізінде KPI жасадыңыз дейік. Егер пайдаланушы жаңа ықтимал тұтынушыны дүйсенбі күні жасаса, жүйе ұпайларды осы пайдаланушыға дүйсенбі күні тағайындайды. Осы ықтимал тұтынушы сейсенбі күні жаңартылса, жүйе пайдаланушы ұпайларын дүйсенбі күннен жойып, оларды сейсенбі күнге жылжытады, бұл көрсетілген ойын кезеңінде ойыншының жинаған ұпайлар санын өзгертеді.

  Егер сізде ықтимал тұтынушының күнделікті жазбаларын жүйе тіркелгісі арқылы жаңартатын жүйелік тапсырма бар болса, онда ойыншылардың жинаған барлық ұпайлары тапсырма басталғаннан кейін жойылады, себебі жүйе ықтимал тұтынушыны өзгертеді. Егер басқа пайдаланушы осы ықтимал тұтынушының жазбасын жаңартса, дәл сондай қисын қолданылады.

  Мұны болдырмау үшін, Қосымша балдық бағалау параметрлері бөліміндегі Балдық бағалау тәртібі функциясын пайдаланыңыз.

 7. Берілген KPI көрсеткішінен ұпайлар тағайындалатын пайдаланушыларды таңдаңыз.

  Ctrl пернесін басып, бірнеше пайдаланушы таңдай аласыз.

 8. Оған қоса, сақталған көрініс жасаумен KPI қосымша сұрау параметрін орната аласыз.

  Кеңейтілген іздеу тармағына өтіп, сүзгілеу керек өрістерді таңдап, Жаңа көрініс ретінде сақтау түймесін басыңыз. Одан кейін KPI өңдеп, сақталған көріністі таңдап, өзгерістер қолдану үшін Сақтау түймесін басыңыз.

  Мысалы, белгілі бір өнім туралы тек орындар ұпайларын беру керек болса, кездесу сипаттамасына өнім атауын қосып, Сипаттама өрісінде өнім аты болған кезде тек есептеу орнын таңдау үшін сұрау параметрін қоса аласыз.

  Ескерім

  Gamification жүйесінде сүзгілердегі немесе бағандардағы сілтемелі нысандардан тұратын немесе күн өрісін сүзгілейтін сақталған көріністерге қолдау көрсетілмейді.

 9. Қажет болған жағдайда, Қосымша балдық бағалау параметрлері бөліміндегі Балдық бағалау тәртібі функциясын таңдаңыз. Әдепкі бойынша (құсбелгі таңдалмаған жағдайда), ұпайлар әрқашан жазбаның ағымдағы күйінің негізінде тағайындалады. Келесі параметрлердің біреуін немесе бірнешеуін таңдау арқылы осыны реттеуге болады:

  • Жазба жойылған кезде ұпай есебін сақтау: KPI көрсеткіштері арқылы пайдаланылған жазба жойылған кезде жиналған ұпайлар ойыншының ұпай есебінен жойылмайды.

  • Жазба бұдан былай жарамсыз болған кезде ұпай есебін сақтау: Мысалы, KPI көрсеткіші балдарды тек Аяқталған күйіндегі жазбаларға ғана белгілейтін сақталған көріністің негізінде теңшеледі. Біраз уақыттан кейін, жұмыс ағыны аяқталған жазбаларды Мұрағатталған күйіне автоматты түрде жылжытады. Егер осы опция таңдалса, онда жүйе осы жазбалар үшін ұпайлар есебін сақтайды.

  • Жазба қайта тағайындалған кезде ұпайлар есебін сақтау: Жазба Dynamics 365 (онлайн) жүйесіндегі басқа пайдаланушыға тағайындалған кезде, ұпайлар есебі жиналған ұпайларды бастапқыда алған пайдаланушыда сақталады.

  • Бастапқы ұпайлар есебін сақтау: Ұпайлар есебі KPI көрсеткіші пайдаланатын жазбада бастапқыда көрсетілген мәндердің негізінде тағайындалады. Мысалы, егер сіз әлеуетті табыс пен табыс болжамы үшін ұпайлармен марапаттасаңыз, онда жазбадағы табыс болжамы жаңартылған кезде ұпай есебі өзгермейді.

  Назар аударыңыз!

  Егер сіз белсенді ойында пайдаланылып жатқан реттелмелі балдық бағалау тәртібімен KPI көрсеткішін өңдесеңіз, онда таңдалған тәртіп параметрлерімен байланысты барлық ұпайлар жойылады.

 10. Қажет болған жағдайда, Қосымша балдық бағалау параметрлері бөлімінен Уақытты бағалау күйіне орнатыңыз. Әдепкі бойынша KPI көрсеткіштері барлық күні, күні бойы бағаланады. KPI бағаланған сағаттар мен күндер санын көрсете аласыз.

 11. Конфигурацияны қолдану үшін, Сақтау түймешігін басыңыз.

Келесі қадамдар

Барлық қажетті KPI көрсеткіштерін орнатуды аяқтаған кезіңізде, Dynamics 365 (онлайн) жүйесі ойын басталғанда деректерді Gamification бағдарламасына синхрондайды.

Егер KPI көрсеткіштерін қолмен есептегіңіз келсе, онда Excel ұпайларды есептеу мүмкіндігін пайдалануға болады. Қосымша ақпарат: Gamification жүйесіндегі Excel ұпайларды есептеу жүйесін пайдаланумен ойын ұпайларын жаңарту

KPI көрсеткішін өңдеу

 1. Dynamics 365 (онлайн) жүйесінде Gamification > KPI көрсеткіштері бөліміне өтіңіз.

 2. Өңдегіңіз келетін KPI көрсеткіштерін басыңыз.

 3. KPI көрсеткіштерінің параметрлері бөлімінде Өңдеу түймешігін басыңыз.

 4. Талаптарға сәйкестендіру үшін KPI көрсеткішінің параметрлерін өзгертіңіз.

 5. Өзгерістер қолдану үшін Сақтау түймесін басыңыз.

Ескерім

Gamification бағдарламасын орнатылған кезде автоматты түрде жасалған KPI көрсеткішін өңдемес бұрын, оны жауаптыға тағайындауыңыз қажет. Тек KPI көрсеткішінің иесі ғана KPI көрсеткішінің мәндерін өңдей алады.

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Gamification жүйесіндегі комиссарлар мен ойынды басқарушыларға шолу
Ойындарды Gamification жүйесіне орнату және іске қосу