Теңшелетін JavaScript қосу

Веб-пішін қадамы жазбасында пішіннің көрнекі көрсетілуін немесе функциясын кеңейтуге немесе өзгертуге мүмкіндік беретін JavaScript кодын сақтауға пайдаланылатын Теңшелетін JavaScript атты өріс бар.

Теңшелетін JavaScript блогы пішін тегі элементін жаппас бұрын беттің астына қосылады.

Пішін өрістері

Нысан өрісінің HTML кіріс идентификаторы төлсипаттың логикалық атауына орнатылады. Бұл jQuery арқылы өріс таңдауды, мәндер орнатуды немесе басқа клиент тарапынан реттеуді жеңілдетеді.

$(document).ready
(
function() 
{
$("#address1_stateorprovince").val("Saskatchewan");
}
); 

Қосымша клиент тарапынан өрісті тексеру

Кейде пішіндегі өрістерді тексеру керек болуы мүмкін. Келесі мысал реттелетін тексергішті қосуды көрсетеді. Осы мысал «таңдаулы байланысу әдісі» үшін басқа өріс «Электрондық пошта» деп орнатылған болса ғана пайдаланушыны электрондық поштаны көрсетуге мәжбүрлейді.

if (window.jQuery) 
{
(function ($) 
{

$(document).ready(function () 
{
if (typeof (Page_Validators) == 'undefined') return;

// Create new validator

var newValidator = document.createElement('span');

newValidator.style.display = "none";
newValidator.id = "emailaddress1Validator";
newValidator.controltovalidate = "emailaddress1";
newValidator.errormessage = "<a href='#emailaddress1_label'>Email is a required field.</a>";
newValidator.validationGroup = ""; // Set this if you have set ValidationGroup on the form
newValidator.initialvalue = "";
newValidator.evaluationfunction = function () 
{
var contactMethod = $("#preferredcontactmethodcode").val();
if (contactMethod != 2) return true; // check if contact method is not 'Email'.

// only require email address if preferred contact method is email.
var value = $("#emailaddress1").val();
if (value == null || value == "") 
{
return false;

} else {

return true;

}

};

// Add the new validator to the page validators array:

Page_Validators.push(newValidator);

// Wire up the click event handler of the validation summary link
$("a[href='#emailaddress1_label']").on("click", function () { scrollToAndFocus('emailaddress1_label','emailaddress1');});
});
}(window.jQuery));
}

Жалпы тексеру

Келесі/Жіберу түймешігін басқанда webFormClientValidate атты функция орындалады. Реттелетін тексеру логикасын қосу үшін әдісті кеңейтуге болады.

if (window.jQuery) {

(function ($) {
if (typeof (webFormClientValidate) != 'undefined') {
var originalValidationFunction = webFormClientValidate;
if (originalValidationFunction && typeof (originalValidationFunction) == "function") 
{

webFormClientValidate = function() {
originalValidationFunction.apply(this, arguments);
// do your custom validation here
// return false; 
// to prevent the form submit you need to return false
// end custom validation.

return true;
};
}
}
}(window.jQuery));
}

Сонымен қатар, қараңыз

Dynamics 365 порталын конфигурациялау
Dynamics 365 порталындағы нысан пішіндерін және реттелетін логиканы анықтау
Порталдарға арналған веб-пішін қадамдары
Жүктеу пішіні/Жүктеу қойыншасы қадамының түрі
Бағытын өзгерту қадамының түрі
Шартты қадам түрі