Пішінге Azure Storage веб-ресурсын қосу

Тікелей Dynamics 365 жүйесіне емес, Azure Storage қоймасына жүктеп салынған тіркемелерді Dynamics 365 ішіндегі ескерімдерді пайдалана отырып басқаруға болады.

Нақты пішіннен тіркемелерді Azure Storage қоймасына жүктеп салуды мүмкін ету үшін сол пішінге веб-ресурсты қосу және ұйымыңыз үшін Azure Storage қоймасын конфигурациялау керек.

Ескерім

Бұл мысалда пішін «Ықтимал тұтынушы» нысанына арналған «Ықтимал тұтынушы» пішініне қосылады. Бар пішіндерді өңдеу кезінде сақ болу ұсынылады.

Файл (мысалы, attachments.zip) порталды пайдалана отырып Azure Storage қоймасына жүктеп салынғанда бұл файл нысандағы ескерім және тіркеменің орнын толтырғышы арқылы көрсетіледі.

Пішіндегі тіркеме

Тіркеме файлы енді attachment.zip.txt деп аталатынын ескеріңіз. Әдепкі бойынша Dynamics 365 жүйесінде Azure файлы түсінігі жоқ, сондықтан бұл орын толтырғыш .txt файлы оның орнына Dynamics 365 жүйесінде сақталады. Орын толтырғыш файлға арналған Azure Storage мәтінмәні файл туралы мәліметтерді көрсетеді.

{
 "Name": "attachment.zip",
 "Type": "application/x-zip-compressed",
 "Size": 24890882,
 "Url": "https://accountname.blob.core.windows.net/storage/81a9a9491c36e51182760026833bcf82/attachment.zip"
}

Azure ішінде сақталған файлды көру және онымен өзара әрекеттесу үшін пішінге adx.annotations.html веб-ресурсын қосу керек.

 1. Қатысты пішіннің пішін өңдегішінде Кірістіру қойыншасында Веб-ресурс тармағын таңдаңыз.

 2. Веб-ресурс жолағында adx_annotations/adx.annotations.html веб-ресурсын таңдаңыз.

 3. Ресурстың атауын және белгісін енгізіңіз.

 4. Теңшелетін параметр (деректер жолағында azureEnabled=true деп енгізіңіз.
  Сондай-ақ веб-ресурсты Azure қолдауды осылайша қосусыз пайдалана аласыз. Бұл жағдайда ол әдепкі басқару элементімен толығымен бірдей дерлік жұмыс істейді.

 5. Пішімдеу қойыншасында өзіңіз қалаған пішімдеу ережелерін таңдаңыз. Жиекті көрсету құсбелгісін алып тастау ұсынылады.

 6. Ресурсты сақтау үшін OK пәрменін таңдаңыз.

 7. Бұған қоса, бар ескерімдер басқару элементін жоюға, я болмаса оны әдепкі бойынша көрінбейтін деп белгіленген қойыншаға немесе бөлімге жылжытуға болады.

 8. Пішінді сақтаңыз, содан кейін өзгертулерді жариялаңзы.

  Веб-ресурс қосу

Енді бетте жаңа басқару элементі бейнеленіп, сізге Azure Storage қоймасында тіркемелерді басқару мүмкіндігін береді.

Пішіндегі Azure файл тіркемесі

Бұл файлдың Azure Storage қоймасында сақталатынын білдіру үшін қағаз қыстырғыш белгішесі бұлт белгішесімен ауыстырылды. Dynamics 365 жүйесінде тіркемелерді сақтауды жалғастыра аласыз; бұл файлдар қағаз қыстырғыш белгішесімен белгіленеді.

Ескерім

Azure сақтау орны тіркелгісінде көздер арасында ресурстарды ортақ пайдалану (CORS) ережесін келесідей қосу керек, әйтпесе сіз бұлт белгішесі емес, кәдімгі тіркеме белгішесін көресіз.

 • Рұқсат етілген көздер: Dynamics 365 доменін көрсетіңіз. Мысалы, contoso.crm.dynamics.com.
 • Рұқсат етілген етістіктер: GET, PUT, DELETE, HEAD, POST
 • Рұқсат етілген үстіңгі деректемелер: бастапқы домен CORS сұрауында көрсете алатын сұраудың үстіңгі деректемелерін көрсетіңіз. Мысалы, x-ms-meta-data*, x-ms-meta-target*.
 • Көрсетілетін үстіңгі деректемелер: CORS сұрауына жауапта жіберілуі мүмкін және браузер сұрау авторына көрсететін жауап үстіңгі деректемелерін көрсетіңіз. Мысалы, x-ms-meta-*.
 • Ең көп жас (секундтар): браузер жіберу алдындағы OPTIONS сұрауын кэштеуі керек ең көп уақытты көрсетіңіз. Мысалы, 200.

Қосымша ақпарат: Azure Storage Services үшін CORS қолдау.

Тіркелген файл кескін болса, Dynamics 365 немесе Azure Storage екеуінің қайсысында сақталса да, басқару элементі кескінді нобай түрінде көрсетеді.

Ескерім

Нобай мүмкіндігі өлшемі 1 МБ-тан аспайтын кескіндермен шектеледі.

Ескерімдер нобайы