Білім санаттарын және мақалаларын теңшеу және басқару

Жаңа білім санатын жасау

 1. Әрекеттесуге арналған орталық бақылау тақтасында Параметрлер > Қызметті басқару тармағын басыңыз.
 2. Білім қоры басқармасы бөлімінде Санаттар түймесін басыңыз.
 3. Жаңа түймесін басыңыз.
 4. Санат атын және сипаттамасын енгізіңіз.
 5. Негізгі санатты таңдаңыз. Егер осыны жоғары деңгейлі санат ету керек болса, осы өрісті бос қалдырыңыз.

Білім мақалаларын санатпен байланыстыру

 1. Білім мақаласы жазбасын қараған кезде Жиынтық қойыншасын ашыңыз.
 2. Қатысты ақпарат бөліміндегі + түймешігін басыңыз.
 3. Мақалаға байланыстыру қажет санатты таңдаңыз және Байланыстыру түймешігін басыңыз.

Санатты мақаладан алып тастау

 1. Жою қажет санатты білім мақаласы жазбасындағы Санат ішкі торынан таңдаңыз және Жою түймешігін басыңыз.
 2. Көрсетілетін растау хабарындағы Жою түймешігін басыңыз.

Білім санатын өшіру

 1. Параметрлер > Қызметті басқару > Санаттар тармағына өтіңіз.
 2. Тізім көрінісінен санатты таңдаңыз және Жою түймешігін басыңыз.
Ескерім

Санатпен байланысты білім мақалалары санат байланысы жойылғаннан кейін алынып тасталады.

Сонымен қатар, қараңыз

Портал мазмұны өңдегішімен жұмысқа кірісу
Динамикалық мазмұн қосу және теңшелетін үлгілер жасау