Порталда үстіңгі деректеме және төменгі деректеме нәтижесін кэштеуді қосу

Порталдағы үстіңгі деректеме және төменгі деректеме веб-үлгілерінің өңдеу өнімділігін жақсарту үшін үстіңгі деректеме және төменгі деректеме нәтижесін кэштеуді қосыңыз. Үстіңгі деректеме және төменгі деректеме веб-үлгілері бет жүктелген сайын талданады және бейнеленеді. Үстіңгі деректеме және төменгі деректеме нәтижесін кэштеу бетті өңдеу уақытын айтарлықтай азайтады.

Жаңа пайдаланушы үшін нәтижені кэштеу әдепкі бойынша қосылған болады. Бұл функцияны қолдау үшін келесі сайт параметрлері қолжетімді және әдепкі бойынша true мәніне орнатулы болады:

 • Header/OutputCache/Enabled: үстіңгі деректеме үшін нәтижені кэштеуді қосу үшін мәнді true деп орнатыңыз.
 • Footer/OutputCache/Enabled: төменгі деректеме үшін нәтижені кэштеуді қосу үшін мәнді true деп орнатыңыз.

Portals бағдарламасын жаңарақ нұсқасына жаңартқан пайдаланушы үшін нәтижені кэштеу әдепкі бойынша өшіріледі яғни, үстіңгі деректеме және төменгі деректеме веб-үлгілері бет жүктелген сайын талданады және бейнеленеді. Нәтижені кэштеуді қосу үүшін үстіңгі деректеме, төменгі деректеме және тілдердің ашылмалы тізімі веб-үлгілерін жаңарту және қажетті сайт параметрлерін жасау керек.

Ескерім

Тек сайт параметрлерін жасау арқылы нәтижені кэштеуді қоссаңыз, үстіңгі деректеменің және төменгі деректеменің бөліктері тиісті түрде бейнеленбейді және қате туралы хабарлар көрсетіледі.

1-қадам: үстіңгі деректеме веб-үлгісін жаңарту

 1. Dynamics 365 жүйесіне кіріңіз.
 2. Порталдар > Веб-үлгілер тармағына өтіңіз.
 3. Үстіңгі деректеме веб үлгісін ашыңыз.
 4. Бастапқы өрісінде келесіні істеңіз:

  • Келесі кодты тауып, жаңартыңыз:

   Бар код

   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}/Account/Login/LogOff?returnUrl={{ request.raw_url_encode | escape }}" title="{{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}">
     {{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}
     </a>
   </li>
   </ul>
   </li>
   {% else %}
   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}/SignIn?returnUrl={{ request.raw_url_encode }}">
     {{ snippets["links/login"] | default:resx["Sign_In"] }}
     </a>
   </li>
   

   Жаңартылған код

   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}{{ website.sign_out_url_substitution }}" title="{{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}">
     {{ snippets["links/logout"] | default:resx["Sign_Out"] | escape }}
     </a>
   </li>
   </ul>
   </li>
   {% else %}
   <li>
     <a href="{% if homeurl%}/{{ homeurl }}{% endif %}{{ website.sign_in_url_substitution }}">
     {{ snippets["links/login"] | default:resx["Sign_In"] }}
     </a>
   </li>
   
  • Келесі кодты тауып, жаңартыңыз:

   Бар код

   {% assign current_page = page.adx_partialurl %}
   {% assign sr_page = sitemarkers["Search"].url | remove: '/' %}
   {% assign forum_page = sitemarkers["Forums"].url | remove: '/' %}
   {% if current_page == sr_page or current_page == forum_page %}
    <section class="page_section section-landing-{{ current_page }} color-inverse">
     <div class="container">
      <div class="row ">
       <div class="col-md-12 text-center">
        {% if current_page == sr_page %}
         <h1 class="section-landing-heading">{% editable snippets 'Search/Title' default: resx['Discover_Contoso'] %}</h1>
         {% include 'Search' %}
        {% endif %}
       </div>
      </div>
     </div>
    </section>
   {% endif %}
   

   Жаңартылған код

   {% substitution %}
    {% assign current_page = page.id %}
    {% assign sr_page = sitemarkers["Search"].id %}
    {% assign forum_page = sitemarkers["Forums"].id %}
    {% if current_page == sr_page or current_page == forum_page %}
     {% assign section_class = "section-landing-search" %}
     {% if current_page == forum_page %}
      {% assign section_class = "section-landing-forums" %}
     {% endif %}
     <section class="page_section section-landing-{{ current_page }} {{ section_class | h }} color-inverse">
      <div class="container">
       <div class="row ">
        <div class="col-md-12 text-center">
         {% if current_page == sr_page %}
          <h1 class="section-landing-heading">{% editable snippets 'Search/Title' default: resx['Discover_Contoso'] %}</h1>
          {% include 'Search' %}
         {% endif %}
        </div>
       </div>
      </div>
     </section>
    {% endif %}
   {% endsubstitution %}
   
 5. Веб үлгіні сақтаңыз.

2-қадам: төменгі деректеме веб-үлгісін жаңарту

 1. Dynamics 365 жүйесіне кіріңіз.
 2. Порталдар > Веб-үлгілер тармағына өтіңіз.
 3. Төменгі деректеме веб үлгісін ашыңыз.
 4. Бастапқы өрісінде келесі кодты тауып, жаңартыңыз:

  Бар код

  <section id="gethelp" class="page_section section-diagonal-right color-inverse {% if page %}{% unless page.parent %}home-section{% endunless %}{% endif %} hidden-print">
  

  Жаңартылған код

  <section id="gethelp" class="page_section section-diagonal-right color-inverse {% substitution %}{% if page %}{% unless page.parent %}home-section{% endunless %}{% endif %}{% endsubstitution %} hidden-print">
  
 5. Веб үлгіні сақтаңыз.

3-қадам: тілдер ашылмалы тізімі веб-үлгісін жаңарту

 1. Dynamics 365 жүйесіне кіріңіз.
 2. Порталдар > Веб-үлгілер тармағына өтіңіз.
 3. Тілдер ашылмалы тізімі веб-үлгісін ашыңыз.
 4. Бастапқы өрісінде келесі кодты тауып, жаңартыңыз:

  Бар код

  <a href="/{{ language.url }}" title="{{ language.name }}" data-code="{{ language.code }}">{{ language.name }}</a>
  

  Жаңартылған код

  <a href="/{{ language.url_substitution }}" title="{{ language.name }}" data-code="{{ language.code }}">{{ language.name }}</a>
  
 5. Веб үлгіні сақтаңыз.

4-қадам: Сайт параметрлерін жасау

Келесі сайт параметрлерін жасаңыз:

Атау Мән
Header/OutputCache/Enabled Шын
Footer/OutputCache/Enabled Шын