Гибридті навигациямен бет иерархиясының үш деңгейіне дейін көрсету

Бұл мысал бет иерархиясының үш деңгейіне дейін көрсететін портал сайты картасы негізінде гибридті навигация түрін көрсетеді. Осы құрамдас ережелері:

 • Ағымдағы беттің бастапқы беттері Басты бетке дейін қайта көрсетіледі (немесе қосымша тереңдік_ауытқу параметрімен көрсетілген максималды тереңдікке дейін).
 • Егер ағымдағы бетте балалар болса, осы бала беттері көрсетіледі.
 • Егер ағымдағы бетте балалар болмаса, ағымдағы бет баламалары көрсетіледі.
{% assign depth_offset = depth_offset | default: 0 %}
{% assign current_page = current_page | default: page %}
{% assign current_depth = 0 %}

{% if current_page.children.size > 0 %}
 {% assign leaf_page = false %}
{% else %}
 {% assign leaf_page = true %}
{% endif %}

{% capture page_item %}
 <li class="active">
  <a href="{{ current_page.url | h }}" title="{{ current_page.title | h }}">
   {% if leaf_page %}
    <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
   {% else %}
    <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
   {% endif %}
   {{ current_page.title | h }}
  </a>
  {% unless leaf_page %}
   <ul>
    {% for child in current_page.children %}
     <li>
      <a href="{{ child.url | h }}" title="{{ child.title | h }}">
       {% if child.children.size > 0 %}
        <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
       {% else %}
        <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
       {% endif %}
       {{ child.title | h }}
       {% if child.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
        &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
       {% elsif child.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
        &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
       {% endif %}
      </a>
     </li>
    {% endfor %}
   </ul>
  {% endunless %}
 </li>
{% endcapture %}

<ul class="side-nav" role="navigation">
 {% assign crumb_count = 0 %}
 {% assign leaf_mode = false %}

 {% for crumb in current_page.breadcrumbs %}
  {% unless current_depth < depth_offset %}
   {% if forloop.last and leaf_page %}
    {% assign leaf_mode = true %}
   {% else %}
    <li>
     <a href="{{ crumb.url | h }}" title="{{ crumb.title | h }}">
      <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
      {{ crumb.title | h }}
     </a>
    </li>
   {% endif %}
   {% assign crumb_count = crumb_count | plus: 1 %}
  {% endunless %}
  {% assign current_depth = current_depth | plus: 1 %}
 {% endfor %}

 {% if crumb_count < 1 %}
  {{ page_item }}
 {% elsif crumb_count < 2 and leaf_mode %}
  {% for parent_sibling in current_page.parent.parent.children %}
   {% if parent_sibling.url == current_page.parent.url %}
    <li>
     <a href="{{ current_page.parent.url | h }}" title="{{ current_page.parent.title | h }}">
      <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
      {{ current_page.parent.title | h }}
     </a>
     <ul>
      {% for sibling in current_page.parent.children %}
       <li {% if sibling.url == current_page.url %}class="active"{% endif %}>
        <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
         {% if sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ sibling.title | h }}
         {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endfor %}
     </ul>
    </li>
   {% else %}
    <li>
     <a href="{{ parent_sibling.url | h }}" title="{{ parent_sibling.title | h }}">
      {% if parent_sibling.children.size > 0 %}
       <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
      {% else %}
       <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
      {% endif %}
      {{ parent_sibling.title | h }}
      {% if parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
       &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
      {% elsif parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
       &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
      {% endif %}
     </a>
    </li>
   {% endif %}
  {% endfor %}
 {% else %}
  <li>
   <ul>
    {% if leaf_mode %}
     {% for parent_sibling in current_page.parent.parent.children %}
      {% if parent_sibling.url == current_page.parent.url %}
       <li>
        <a href="{{ current_page.parent.url | h }}" title="{{ current_page.parent.title | h }}">
         <span class="fa fa-fw fa-caret-down" aria-hidden="true"></span>
         {{ current_page.parent.title | h }}
        </a>
        <ul>
         {% for sibling in current_page.parent.children %}
          <li {% if sibling.url == current_page.url %}class="active"{% endif %}>
           <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
            {% if sibling.children.size > 0 %}
             <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
            {% else %}
             <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
            {% endif %}
            {{ sibling.title | h }}
            {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
             &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
            {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
             &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
            {% endif %}
           </a>
          </li>
         {% endfor %}
        </ul>
       </li>
      {% else %}
       <li>
        <a href="{{ parent_sibling.url | h }}" title="{{ parent_sibling.title | h }}">
         {% if parent_sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ parent_sibling.title | h }}
         {% if parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif parent_sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endif %}
     {% endfor %}
    {% else %}
     {% for sibling in current_page.parent.children %}
      {% if sibling.url == current_page.url %}
       {{ page_item }}
      {% else %}
       <li>
        <a href="{{ sibling.url | h }}" title="{{ sibling.title | h }}">
         {% if sibling.children.size > 0 %}
          <span class="fa fa-fw fa-caret-right" aria-hidden="true"></span>
         {% else %}
          <span class="fa fa-fw" aria-hidden="true"></span>
         {% endif %}
         {{ sibling.title | h }}
         {% if sibling.entity.logical_name == 'adx_shortcut' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-external-link" aria-hidden="true"></span>
         {% elsif sibling.entity.logical_name == 'adx_webfile' %}
          &nbsp;<span class="fa fa-fw fa-file-o" aria-hidden="true"><span class="sr-only">(File)</span></span>
         {% endif %}
        </a>
       </li>
      {% endif %}
     {% endfor %}
    {% endif %}
   </ul>
  </li>
 {% endif %}
</ul>

<style type="text/css">
 .side-nav {
  border-right: solid 1px #eee;
 }

 .side-nav,
 .side-nav ul {
  list-style: none;
  margin: 0;
  padding: 0;
 }

 .side-nav ul {
  margin-left: 20px;
 }

 .side-nav a {
  display: block;
  line-height: 30px;
  overflow: hidden;
  text-decoration: none;
  white-space: nowrap;
 }

 .side-nav li > a:hover {
  border-right: solid 1px #23527c;
 }

 .side-nav li.active > a,
 .side-nav li.active > a:hover {
  border-right: solid 1px #333;
  color: #333;
  font-weight: bold;
 }
</style>

Сонымен қатар, келесіні қараңыз

Порталдар үшін кеңейтілген үлгілер жасау
Liquid арқылы теңшелетін бет үлгісін және веб-бет үлгісін жасау
RSS веб-арнасын көрсету үшін теңшелетін бет үлгісін жасау
Ағымдағы бетпен байланысты нысандар тізімін көрсету
Веб-сайт тақырыбын және негізгі навигация тақтасын көрсету