Field Service біріктіру

Енді Dynamics 365 жүйесіне арналған серіктестің Field Service шешімін серіктес порталында орнатуға болады (алдымен CRM үшін Field Service және Серіктес порталы шешімдерін орнату керек). Бұл шешім орнатылған болса, тұтынушылар мен серіктестер серіктес порталында Dynamics 365 жүйесінің Field Service бөлімінің әртүрлі бөліктерін көре алады. Көруге болатын қолжетімді нысандардың кейбіреулері: активтер, жұмысқа тапсырыстар және есеп-шоттар.

Келісімдерді серіктес порталында көру

Дұрыс веб-рөлі болса және келісім тиісті түрде жасалған болса, тұтынушылар серіктес порталындағы тіркелгісіне қосылған порталда белсенді және мерзімі біткен келісімдерді көре алады. Тұтынушыға FS бекітуші тұтынушы немесе FS сараптаушы тұтынушы веб-рөлін тағайындау арқылы олар серіктес порталында келісімдерді көре алады. Келісімді жасау/порталда көрінетін ету үшін өңдеу үшін,

 1. Dynamics 365 жүйесінде Field Service > Қызметті жеткізу > Келісімдер тармағына өтіңіз.
 2. Келісімді таңдаңыз немесе беттің жоғарғы жағындағы + Жаңа түймешігі арқылы жаңасын жасаңыз.
 3. Қызмет тіркелгісі өрісінде тұтынушы қосылған тіркелгіні толтырыңыз
 4. Тұтынушыға көрсету құсбелгісін қойыңыз (екеуі де Жалпы қойыншасының астында).

Енді тұтынушы порталға кіріп, Field Service > Келісімдер тармағына өтіп, тіркеушіні Барлық келісімдер параметріне өзгерте алады. Енді тұтынушы Dynamics 365 жүйесінде жасалған келісімдерді көре алады. Бет негізгі мәліметтерді көрсетеді және белгілі бір келісім мәліметтерін көру үшін келісімді таңдай алады.

Серіктес порталында келісімдерді көру

Активтерді серіктес порталында көру

Дұрыс веб-рөлі болса және актив тиісті түрде жасалған болса, тұтынушылар серіктес порталындағы тіркелгісіне қосылған порталда бар активтерді көре алады. Тұтынушыға FS бекітуші тұтынушы немесе FS сараптаушы тұтынушы веб-рөлін тағайындау арқылы олар серіктес порталында активтерді көре алады.

Активті жасау/порталда көрінетін ету үшін өңдеу үшін,

 1. Dynamics 365 жүйесінде Field Service > Қызметті жеткізу > Тұтынушы активтері тармағына өтіңіз.
 2. Активті таңдаңыз немесе жоғарғы жақтағы + Жаңа түймешігі арқылы жаңасын жасаңыз.
 3. Тіркелгі параметрін тұтынушы қосылған тіркелгіге орнатыңыз және Тұтынушыға көрсету құсбелгісін қойыңыз.

Содан кейін тұтынушы Dynamics 365 жүйесінде жасалған активтерді көру үшін порталға кіріп, Field Service > Активтер тармағына өте алады. Тұтынушы тіркелгісіне қосылған әрбір активті әрі сол актив қосылған тектік және/немесе негізгі активтерді көре алады.

Серіктес порталында активтерді көру

Серіктес порталындағы Field Service үшін жұмысқа тапсырыстарды көру

Дұрыс веб-рөлі болса және жұмысқа тапсырыс тиісті түрде жасалған болса, тұтынушылар серіктес порталындағы тіркелгісіне қосылған порталда белсенді және белсенді емес жұмысқа тапсырыстарды көре алады. Тұтынушыға FS бекітуші тұтынушы немесе FS сараптаушы тұтынушы веб-рөлін тағайындалса, оларда серіктес порталында жұмысқа тапсырыстарды көру үшін дұрыс веб-рөл болады.

Ескерім

Порталда көру үшін жұмысқа тапсырыс Dynamics 365 жүйесінде көрінетін ретінде анықталуы керек.

Жұмысқа тапсырысты порталда көрінетін ету үшін,

 1. Dynamics 365 жүйесінде Field Service > Жұмысқа тапсырыс және кесте > Жұмысқа тапсырыстар тармағына өтіңіз.
 2. Өңдеу керек жұмысқа тапсырысты таңдаңыз немесе жаңа өріс жасау үшін +Жаңа пәрменін таңдаңыз.
 3. Қызмет тіркелгісі өрісінде тұтынушы қосылған тіркелгіні толтырыңыз және тұтынушыға оны порталда көруге мүмкіндік беру үшін Тұтынушыға көрсету құсбелгісін қойыңыз.

Порталға кіргеннен кейін тұтынушы Field Service > Жұмысқа тапсырыстар тармағына өте және тіркелгісіне қосылған жұмысқа тапсырыстарды көре алады.

Серіктес порталында жұмысқа тапсырыстарды көру

Серіктес порталындағы Field Service үшін есеп-шоттарды көру

Дұрыс веб-рөлі болса және жұмысқа тапсырыс тиісті түрде жасалған болса, тұтынушылар серіктес порталындағы тіркелгісіне қосылған порталда белсенді және белсенді емес есеп-шоттарды көре алады. Тұтынушыға FS бекітуші тұтынушы немесе FS сараптаушы тұтынушы веб-рөлін тағайындалса, оларда серіктес порталында есеп-шоттарды көру үшін дұрыс веб-рөл болады.

Ескерім

Порталда көру үшін есеп-шот Dynamics 365 жүйесінде көрінетін ретінде анықталуы керек.

Есеп-шотты порталда көрінетін ету үшін

 1. Dynamics 365 жүйесінде Field Service > Қызметті жеткізу > Есеп-шоттар тармағына өтіңіз.
 2. Өңдеу үшін есеп-шотты таңдаңыз немесе жаңасын жасау үшін + Жаңа түймешігін таңдаңыз. Есеп-шот беттің жоғарғы сол жағындағы ашылмалы мәзірдің Есеп-шот бөлімінде екеніне көз жеткізіңіз.
 3. Есеп-шот үшін қажетті мәліметтерді толтырыңыз және Тұтынушыға көрсету құсбелгісі қойылғанына көз жеткізіңіз.

Порталға кіргеннен кейін тұтынушы есеп-шотты Field Service > Есеп-шоттар тармағында көре алады.

Серіктес порталында Field Service есеп-шоттарын көру

Мүмкіндіктерді қажетті серіктестерге автоматты түрде тарату

Жұмыстың үздік серіктесін анықтайтын шарттар жиыны негізінде серіктестерге мүмкіндіктерді автоматты түрде таратуға болады. Мүмкіндік тағайындауының кірістірілген метрикасы осы мүмкіндікті алуға қолжетімді серіктестерді анықтайды. Бұл кесте серіктестің қолжетімділігін шешуге пайдаланылатын факторларды көрсетеді.

Қатынау мүмкіндігі Серіктес мүмкіндігі — серіктес бір уақытта орындай алатын мүмкіндіктердің максималды саны. Бұл мәнді әрбір серіктестің тіркелгі мәліметтері бетінен реттеуге болады. Мүмкіндікке орындалудағы мүмкіндіктер және серіктеспен әлі қабылданбағандар кіреді. Серіктеспен жасалған ішкі мүмкіндіктер кірмейді.
Жоспарланған табыс Әрбір серіктестің тіркелгі мәліметтерінде болжалды табыстың минималды және максималды ауқымын орнатуға болады. Егер мүмкіндіктің болжалды табысы осы ауқымға түссе, серіктеске тағайындау қолжетімді болады.
Аумақ Территориялар — серіктес тіркелгісіне тағайындалатын географиялық аудандар. Егер мүмкіндікпен байланысты тұтынушы мекенжайы серіктеспен қамтылған территорияда болса, серіктеске тағайындау қолжетімді болады.
Ықтимал тұтынушы түрі Мүмкіндіктерді санаттауға ықтимал тұтынушы түрі нысанын пайдалануға болады. Әрбір серіктес жұмыс істей алатын ықтимал тұтынушы түрлерін тағайындай аласыз.
Байланыстырылған өнімдер Егер мүмкіндікпен байланысты өнімдер серіктеспен қамтылса, олар тағайындауға қолжетімді болады. Егер өнімдердің бірі серіктеспен қамтылмаса, оларға тағайындау қолжетімсіз болады.

Серіктесті бағалау метрикасы

Қолжетімді серіктестер анықталғаннан кейін мүмкіндік бағалау жүйесі негізінде серіктеске таралады. Жүйеде келесі факторлар есепке алынады.

Қашықтық Серіктес мекенжайы мен мүмкіндікпен байланысты тұтынушы тіркелгісінің мекенжайы арасындағы қашықтық.
Ұтыс бағасы Серіктеспен тарихи түрде алынған таралған мүмкіндіктердің пайызы.
Қайтару бағасы Серіктеспен тарихи түрде жоғалған (қайтарылған) таралған мүмкіндіктердің пайызы.
Кері байланыс бағасы Тұтынушылардан кері байланыс алған, жеткізілген мүмкіндіктер пайызы.
Бағаны тоқтату Серіктеспен қабылданған, бірақ іскери ереже кезеңдерімен орындалмаған, таратылған мүмкіндіктер пайызы.
Түрту бағасы Қабылданған немесе қабылданбаған және жеткізілімнен кейін мерзімі аяқталмайтын, таратылған мүмкіндіктер пайызы.
Орташа жабу уақыты Серіктестің мүмкіндіктерді жабуға кететін күндердегі орташа уақыт аралығы.

Серіктес бағалауы салмағы

Серіктестерді мүмкіндік тарату бойынша бағалау метрикасы серіктес бағалауы әсерін анықтауға беріледі. Осы салмақтарды торап параметрлерімен реттеуге болады және серіктестерді бағалауға қолданысын білуге болады. Нөлдік (0) параметр серіктестерді мүмкіндік тарату бойынша бағалау кезінде метриканың еленбеуіне себеп болады.

Ескерім

Оң салмақ осы метриканың жоғарырақ саны қажеттілеу екендігін білдіреді, ал теріс салмақ кішірек мән қажеттілеу екендігін білдіреді.

Әрбір метрика торабы параметрінің қабылданған мәндер ауқымы келесідей.

Сипаттама Параметрі аты Мәндер ауқымы
Қашықтық тарату/салмағы/қашықтық Теріс, 0 және -0,01
Ұтыс бағасы тарату/салмағы/ұтыс бағасы Оң, 0-5
Қайтару бағасы тарату/салмағы/қайтару бағасы Теріс, 0 және -5
Кері байланыс бағасы тарату/салмағы/кері байланыс бағасы Оң, 0-5
Бағаны тоқтату тарату/салмағы/бағаны тоқтату Теріс, 0 және -5
Түрту бағасы тарату/салмағы/түрту бағасы Оң, 0-5
Орташа жабу уақыты тарату/салмағы/avgtimetoclose Теріс, 0 және -0.5

Сонымен қатар, қараңыз

PRM порталында серіктес тіркелгісін жасау