Портал мазмұнын басқару

Ақпаратты ұсыну және сіз ұсынған өнімдер мен қызметтерді көркемдеу үшін портал мазмұнын жасаңыз, өңдеңіз және таңдаңыз. Портал мазмұнын басқару арқылы бірлесіп талқылау, мәселелерді шешу және үйрену үшін пайдалы ортаны жасауға болады.

Сонымен қатар, қараңыз

Қауымдастық порталын пайдалану арқылы қауымдастықтармен өзара әрекеттесу
Портал үшін тақырып жасау
Dynamics 365 порталын конфигурациялау