Порталдар таңбашаларын пайдалана отырып еншілес түйіндерді орналастыру

Таңбашаларды порталдың сайт картасында сайт картасында бар басқа түйіндерге немесе порталдан тыс URL мекенжайларына бағыттайтын еншілес түйіндерді орналастыру үшін пайдаланыңыз. Басқаша айтқанда, веб-беттерді, веб-файлдарды, оқиғаларды және форумдарды порталдың сайт картасының «заттық» түйіндері ретінде қарастыруға болады: олар сайт картасына қосылады және оларға өткенде сіз сол түйіндердің іс жүзіндегі мазмұнын тікелей көресіз. Ал таңбашаларды «заттық емес» түйіндер ретінде қарастыруға болады: олар да сайт картасына қосылады (ал веб-сілтемелер қосылмайды), бірақ оларға өткенде сіз таңбаша нұсқайтын мақсатты «заттық» түйіннің мазмұнын көресіз және бұл мазмұнды сол түйіннің бет үлгісі бейнелейді.

Dynamics 365 жүйесіндегі таңбашаларды басқару

Dynamics 365 ішінде орындалған таңбашалар жасау, өңдеу және өшіру.

  1. Dynamics 365 жүйесіне кіріңіз.
  2. Порталдар > Таңбашалар тармағына өтіңіз.
  3. Таңбаша жасау үшін Жаңа пәрменін таңдаңыз.
  4. Бар таңбашаны өңдеу үшін: торда көрсетілген бар таңбашаны таңдау үшін екі рет басыңыз.
  5. Берілген өрістерде мәндерді енгізіңіз.
  6. Сақтау және жабу пәрменін таңдаңыз

Төлсипаттар және қатынастар

Атау Сипаттама
Атауы Таңбашаның сипаттамалық аты. Тек ішкі пайдалануға арналған.
Веб-сайт Таңбаша тиесілі веб-сайт.
Негізгі бет Сайт картасындағы таңбаша нысанының негізгі веб-беті. Таңбаша торап картасына осы беттің еншілесі ретінде қосылады.
Сыртқы URL мекенжайы Ұйымнан тыс ресурстың URL мекенжайының таңбашасының нысанасы.
Веб-бет Ішкі веб-бет таңбашасының нысанасы.
Веб-файл Веб-файл таңбашасының нысанасы.
Оқиға Оқиға таңбашасының нысанасы.
Форум Форум таңбашасының нысанасы.
Лауазым Таңбаша атауы. Бұл — торап картасында және еншілес навигация көрінісі аймақтарында пайда болатын ат. Егер бос қалса, мақсатты нысан атауы (немесе аты) оның орнына көрсетіледі.
Сипаттама Еншілес навигация көріністерінде пайда болатын сипаттама. Міндетті емес.
Көрсету реті Торап картасындағы басқа түйіндермен салыстырғанда таңбашасы торап картасы мен еншілес навигация көріністерінде пайда болатын алдыңғы жақтан өңделетін рет.
Таңбашаның мақсатты тексеруін өшіру Егер таңдау алынса, таңбаша қауіпсіздігі нысанаға негізделеді. Болмаса, ол негізгіге негізделеді. Қосымша мәліметтер үшін төмендегі "Қауіпсіздік" бөлімін көріңіз.

Ескерім

Таңбашада мән тағайындалған тек бір "Мақсатты" өріс болуы керек (сыртқы URL, веб-бет, сауалнама, веб-файл, оқиға, форум) және таңбашада тек бір нысана болады. Мысалы, таңбаша веб-бетке және сауалнамаға немесе сыртқы URL мен веб-файлға қатысты болмайды. Егер таңбаша үшін бірнеше мақсатты төлсипат болса, барлық басқаларын елемей төлсипат тек бірінші болады. Мақсатты элемент таңдалатын басымдық реті негізгі Dynamics 365 таңбаша пішінінде көрсетіледі. Сондықтан, алдымен, таңбашаның сыртқы URL бар болса, онда таңбашаның мақсатты элементі сыртқы URL болады және барлық басқа мақсатты төлсипаттар еленбейді. Егер сыртқы URL болмаса, онда таңбаша веб-бетті, сауалнаманы, веб-файлды, оқиғаны және ақырында форумды тексереді.

Қауіпсіз таңбашалар

Таңбашалар қауіпсіздігі таңбашаның негізгі бетіне немесе таңбаша мақсатына негізделуі мүмкін. Бұл сайт картасында таңбашаның көрінетін-көрінбейтінін анықтайды. Егер қауіпсіздік негізгісіне байланысты болмаса, таңбаша нысанасының жазу қатынасы таңбаша нысанасына өту үшін осы таңбаша пайдаланылғаннан кейін алдыңғы жақтан өңдеу жұмыс істейтін-істемейтінін әлі де анықтайды. Сол себепті, таңбаша қауіпсіздігі тек навигацияға және таңбашаларды алдыңғы жақтан өңдеу құқықтарына әсер етеді. Пайдаланылған қауіпсіздік әдісі таңбашаға ғана қатысты. Таңбашаның нысанасын тексеруді ажырату логикалық мәнін таңдамай қалдырсаңыз, таңбашаның қауіпсіздігі нысанаға негізделеді; олай болмаса, ол тектік элементке негізделеді.

Жасалғаннан кейін таңбаша нысаны веб-сайтта көрсетіледі. Жоғарғы мысалда негізгі торапта екі қосымша бет бар, Бірінші бет және Екінші бет. Екінші бет — басты бет еншілесі болатын бірінші беттің еншілесі. Оған қоса, екінші бетке қаратылған басты бет еншілесі болатын таңбаша бар.

Сонымен қатар, қараңыз

Dynamics 365 порталын конфигурациялау
Порталдар үшін сайт параметрлерін конфигурациялау
Dynamics 365 порталы түпнұсқалық растамасын конфигурациялау
Dynamics 365 порталындағы нысан пішіндерін және реттелетін логиканы анықтау
Dynamics 365 жүйесіндегі немесе порталдардағы веб-сілтемелерді басқару