Тұтынушы пікірі шешімін орнату

Бұл бөлім 9.0 нұсқасынан және соңғы нұсқадан бұрынғы Dynamics 365 Тұтынушы пікірі шешімдерін орнату қадамдарын қамтамасыз етеді.

9.0 нұсқасынан бұрынғы Тұтынушы пікірі шешімін орнату

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі — Office 365 ішінен орнатылатын таңдаулы шешім. Қалаулы шешімдерді орнату туралы ақпарат үшін TechNet: Қалаулы шешімді орнату бөлімін қараңыз.

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі таңдаулы шешімін орнатқаннан кейін, Dynamics 365 ішінде теңшеу үшін шарттар мен талаптарды қабылдау керек.

 1. Параметрлер > Теңшеулер тармағына өтіңіз.

 2. Шешімдер түймесін басыңыз.

 3. Қолжетімді шешімдер тізімінде Dynamics 365 Тұтынушы пікірі таңдаңыз.

 4. Dynamics 365 Тұтынушы пікірі Конфигурация экранында Мен шарттар мен талаптармен келісемін параметрін таңдаңыз және Dynamics 365 Тұтынушы пікірі қосу пәрменін таңдаңыз.

Конфигурациялау аяқталған кезде Dynamics 365 Тұтынушы пікірі шешімін пайдалануды бастауға болады.

Тұтынушы пікірі шешімінің 9.0 және одан кейінгі нұсқасын орнату

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі шешімінің жаңа нұсқасын Dynamics 365 басқару орталығынан орнатуға болады. Ол Dynamics 365 жүйесінің 8.2 нұсқасымен және кейінгі нұсқаларымен үйлесімді.

Ескерім

Шешімді орнату үшін сіз қатысушы әкімші болуыңыз керек.

 1. Dynamics 365 басқару орталығына өтіп, Бағдарламалар қойыншасын басыңыз.
 2. Тұтынушы пікірі деп аталатын бағдарлама жолын таңдап, Басқару пәрменін басыңыз. «Орнату» беті көрсетіледі.
 3. Dynamics 365 даналары ашылмалы тізімінде шешімді орнатқыңыз келетін дананы таңдаңыз.

  Ескерім

  Dynamics 365 даналары ашылмалы тізімі тек 8.2 және одан жоғары нұсқа бар ұйымдарды көрсетеді.

 4. Лицензиялық шарттарды қабылдаңыз.

 5. Орнату түймешігін басыңыз.

Орнату күйін Dynamics 365 басқару орталығының шешімдер бетінде бақылауға болады.

 1. Dynamics 365 басқару орталығына өтіп, Даналар қойыншасын басыңыз.
 2. Дана атауын таңдап, Шешімдер тармағын басыңыз.
 3. Күй Күй бағанында көрсетіледі.

Тұтынушы пікірі шешімінің шектеулері

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі өнімділікті оңтайландыруға арналған мына шектеулерді қамтиды:

 • Ең көп жариялауға болатын сауалдар саны: 200
 • Сауалдағы ең көп сұрақтар саны: 250. Егер зерттеу үшін кері байланыс қосылса, максимум 40 сұрақ қосуға болады.
 • Әр сауалдағы ең көп беттер саны: 25
 • Тұтынушы пікірі сақтайтын сауалнама жауаптарының ең көп саны: 1 000 000
 • Сауалдардың бұрынғы пішіндерде қолдау көрсетілмейтінін ескеріңіз.

Мына шектеулер әрі 9.0.781.3 нұсқасынан ертерек нұсқасын пайдаланған кезде қолданылады. Егер қай нұсқасының пайдаланылғанын білмесеңіз, әкімшімен сөйлесіңіз. Егер сіз әкімші болсаңыз, нұсқасын Параметрлер>Шешімдер тармағына өтіп табуға болады.

 • 24 сағаттық кезеңде жіберілген деректерді қамтитын жіберуге болатын электрондық пошта шақыруларының ең көп саны: 10 000. Осы шамадан асқан электрондық пошта хабарлары күту режимінде қалады және уақыт шегінен өткен кезде автоматты түрде жіберіле бастайды.
 • Күніне шығарып алуға болатын сауалнама жауаптарының ең көп саны: 2400.

Маңызды

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі таңдаулы шешімі толық Dynamics 365 сәйкестік шегінде болмайтын сыртқы қызметке қосылады.

Құпиялылық ескертпесі

Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі мүмкіндігін қосу арқылы Dynamics 365 зерттеуін жариялау кезінде зерттеу анықтамасы Azure қызметіне жіберіліп, Azure сақтау орнында сақталады. Жауап беруші зерттеуді (электрондық пошта арқылы оның жіберілген зерттеуге шақыру сілтемесін ашумен) жіберген кезде зерттеу жауаптары Azure қызмет көрсету шинасында уақытша сақталып, одан кейін Dynamics 365 ішінде сақталады. Жауаптар Dynamics 365 жүйесінде сақталғаннан кейін Azure жүйесінен жойылады.
Қатысушы үшін сауалды көрсету кезінде тұтынушы аты, өнім аты, іс нөмірі және сауалдағы тағы басқа сияқты Dynamics 365 деректерін (сұрақтар және жауаптар сияқты сауал элементтерінде) қосуға болатынын ескеріңіз. Зерттеуге шақыру сілтемесі құрылған кезде осы Dynamics 365 деректері Dynamics 365 жүйесінен жіберіледі және зерттеуге шақыру сілтемесінде пайдаланылатын идентификаторды ауыстыруда Azure SQL дерекқорында сақталады. Зерттеуге шақыру сілтемесімен зерттеуді ашқаннан кейін бұл идентификатор зерттеудегі Dynamics 365 деректерін көрсетуге пайдаланылады. Жауап берушілерге электрондық поштамен жіберілген зерттеу сілтемесіндегі идентификаторлар жауап берушінің электрондық пошта жүйесінде сақталады.
Әкімші Dynamics 365 ұйымындағы шешім ретінде орнату арқылы Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі мүмкіндігін қосуға мүмкіндік береді. Оған қоса, әкімші Dynamics 365 ұйымының осы шешімін жоюмен мүмкіндікті жүйелі түрде өшіреді.
Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі функциясымен қатысты Azure құрамдастары және қызметтері келесі бөлімдерде сипатталады.
Ескертпе: Қосымша Azure қызмет ұсыныстары туралы ақпарат алу үшін, Microsoft Azure сенім орталығын көріңіз (https://azure.microsoft.com/support/trust-center/).
Бұлт қызметтері (https://azure.microsoft.com/services/cloud-services/)
Құрастырушы қызметі (веб-рөл)
Бұл Dynamics 365 ұйымы және бірнеше жалға алынған Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі Azure компоненттері арасындағы байланысқа бірнеше веб-қызмет береді. Мысалы, сауалнамалар Azure Blob сақтау орнына жарияланып сақталады. Сауалнама Azure қызметтік шинасы кезек тізімінен алынып, Dynamics 365 ұйымында сақталып қайтарылады. Барлық сұраулар Azure Active Directory бойынша түпнұсқалығы расталады.
Сауалнаманы жүргізу уақыты (веб-рөл)
Бұл — осы сауалнамаларды жауап берушілерге беретін веб бағдарлама. Жіберілген сауалнама жауаптары Dynamics 365 синхрондалмаған қызметімен алынбай тұрып Azure қызметтік шинасы кезек тізімінде уақытша сақталады.
Жауап процессоры (жұмысшы рөлі)
Бұл жұмысшы рөлі Dynamics 365 жүйесінде жасауға болатын жарамды сауалнама жауаптарына өңделмеген аяқталған сауалнамаларды өңдеуге жауапты.
Жылжыту процессоры (жұмысшы рөлі)
Бұл жұмысшы рөлі жарамды сауалнама жауаптарын өңдеуге және оларды Dynamics 365 нысан жазбалары ретінде жаңартуға жауапты. Azure Key Vault (https://azure.microsoft.com/services/key-vault/)
Барлық бұлт қызметтері конфигурация деректерін Azure кілттер қоймасында сақтайды. Ұйым, қатысушы деректері SQL Azure жүйесінде сақталады.
Azure SQL дерекқоры (https://azure.microsoft.com/services/sql-database/)
Dynamics 365 жүйесіне арналған "Тұтынушы пікірі" бағдарламасы сақтау үшін SQL Azure қызметін пайдаланады:
- Берілген деректер
- Сауалнама метадеректері
- Ұйым (қатысушы) деректері
Azure Blob сақтау орны (https://azure.microsoft.com/services/storage/)
Сауалнама анықтамалары және жартылай аяқталған (сақталған) жауаптар Azure Blob сақтау орнына сақталады.
Azure мазмұнды жеткізу желісі (CDN) (https://azure.microsoft.com/services/cdn/)
Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі шешімінде кескіндер (тұтынушы логотиптері сияқты жүктеп салынған кескіндермен қоса), JavaScript және CSS сияқты сауалнама орындау уақытына статикалық мазмұн ретінде қызмет атқаратын Azure мазмұнды жеткізу желісі пайдаланылады.
Azure Active Directory (https://azure.microsoft.com/services/active-directory/)
Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі шешімінде веб-қызметтер түпнұсқалығын растауға Azure Active Directory қызметі пайдаланылады.
Azure қызмет көрсету шинасы (https://azure.microsoft.com/services/service-bus/)
Azure жұмысшы рөлі сауалнама жауаптарын ұйымның Dynamics 365 данасына қарай жылжытып, оларды Dynamics 365 нысан жазбалары ретінде сақтамайынша, сауалнама көрсетілген/жіберілген кезде жасалған хабарлар ұйымның (қатысушының) Azure қызмет көрсету шинасының кезек тізіміне уақытша сақталады.