Тұтынушы пікірі шешімін орнату

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі — Microsoft Office 365 ішінен орнатылатын таңдаулы шешім. Қалаулы шешімдерді орнату туралы ақпарат үшін TechNet: Қалаулы шешімді орнату бөлімін қараңыз.

Маңызды

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі таңдаулы шешімі толық Dynamics 365 сәйкестік шегінде болмайтын сыртқы қызметке қосылады.

Ескерім

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі өнімділікті оңтайландыруға арналған мына шектеулерді қамтиды:

 • Ең көп жариялауға болатын сауалдар саны: 200
 • Сауалдағы ең көп сұрақтар саны: 250. Егер зерттеу үшін кері байланыс қосылса, максимум 40 сұрақ қосуға болады.
 • Әр сауалдағы ең көп беттер саны: 25
 • 24 сағаттық кезеңде жіберуге болатын құрамында арна деректері бар ең көп электрондық шақырулар саны: 10000. Осы шамадан асқан электрондық пошта хабарлары күту режимінде қалады және уақыт шегінен өткен кезде автоматты түрде жіберіле бастайды.
 • Күніне Тұтынушы пікірі шығарып алатын сауалнама жауаптарының ең көп саны: 2400
 • Тұтынушы пікірі сақтайтын сауалнама жауаптарының ең көп саны: 1 000 000
 • Сауалдардың бұрынғы пішіндерде қолдау көрсетілмейтінін ескеріңіз.

Мына шектеулер әрі 9.0.781.3 нұсқасынан ертерек нұсқасын пайдаланған кезде қолданылады. Егер қай нұсқасының пайдаланылғанын білмесеңіз, әкімшімен сөйлесіңіз. Егер сіз әкімші болсаңыз, нұсқасын Параметрлер>Шешімдер тармағына өтіп табуға болады.

 • 24 сағаттық кезеңде жіберілген деректерді қамтитын жіберуге болатын электрондық пошта шақыруларының ең көп саны: 10 000. Осы шамадан асқан электрондық пошта хабарлары күту режимінде қалады және уақыт шегінен өткен кезде автоматты түрде жіберіле бастайды.
 • Күніне шығарып алуға болатын сауалнама жауаптарының ең көп саны: 2400.

Dynamics 365 Тұтынушы пікірі таңдаулы шешімін орнатқаннан кейін, Dynamics 365 ішінде теңшеу үшін шарттар мен талаптарды қабылдау керек.

Ескерім

Бұл процедура 9.0.781.3 нұсқасынан ертерек Тұтынушы пікірі нұсқасы пайдаланылған кезде ғана қолданылады. Егер қай нұсқасының пайдаланылғанын білмесеңіз, әкімшімен сөйлесіңіз. Егер сіз әкімші болсаңыз, нұсқасын Параметрлер>Шешімдер тармағына өтіп табуға болады.

 1. Параметрлер > Теңшеулер тармағына өтіңіз.

 2. Шешімдер түймесін басыңыз.

 3. Қолжетімді шешімдер тізімінде Dynamics 365 Тұтынушы пікірі таңдаңыз.

 4. Dynamics 365 Тұтынушы пікірі Конфигурация экранында Мен шарттар мен талаптармен келісемін параметрін таңдаңыз және Dynamics 365 Тұтынушы пікірі қосу пәрменін таңдаңыз.

  Конфигурациялау аяқталған кезде Dynamics 365 Тұтынушы пікірі сауалнамаларын пайдалануды бастауға болады.

Құпиялылық ескертпесі

Microsoft Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі мүмкіндігін қосу арқылы Microsoft Dynamics 365 зерттеуін жариялау кезінде зерттеу анықтамасы Azure қызметіне жіберіліп, Azure сақтау орнында сақталады. Жауап беруші зерттеуді (электрондық пошта арқылы оның жіберілген зерттеуге шақыру сілтемесін ашумен) жіберген кезде зерттеу жауаптары Azure қызмет көрсету шинасында уақытша сақталып, одан кейін Microsoft Dynamics 365 ішінде сақталады. Жауаптар Microsoft Dynamics 365 жүйесінде сақталғаннан кейін Azure жүйесінен жойылады.
Қатысушы үшін сауалды көрсету кезінде тұтынушы аты, өнім аты, іс нөмірі және сауалдағы тағы басқа сияқты Dynamics 365 деректерін (сұрақтар және жауаптар сияқты сауал элементтерінде) қосуға болатынын ескеріңіз. Зерттеуге шақыру сілтемесі құрылған кезде осы Dynamics 365 деректері Dynamics 365 жүйесінен жіберіледі және зерттеуге шақыру сілтемесінде пайдаланылатын идентификаторды ауыстыруда Azure SQL дерекқорында сақталады. Зерттеуге шақыру сілтемесімен зерттеуді ашқаннан кейін бұл идентификатор зерттеудегі Dynamics 365 деректерін көрсетуге пайдаланылады. Жауап берушілерге электрондық поштамен жіберілген зерттеу сілтемесіндегі идентификаторлар жауап берушінің электрондық пошта жүйесінде сақталады.
Әкімші Microsoft Dynamics 365 ұйымындағы шешім ретінде орнату арқылы Microsoft Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі мүмкіндігін қосуға мүмкіндік береді. Оған қоса, әкімші Microsoft Dynamics 365 ұйымының осы шешімін жоюмен мүмкіндікті жүйелі түрде өшіреді.
Microsoft Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі функциясымен қатысты Azure құрамдастары және қызметтері келесі бөлімдерде сипатталады.
Ескертпе: қосымша Azure қызмет ұсыныстары туралы қосымша ақпартты Microsoft Azure сенім орталығынан (https://azure.microsoft.com/en-us/support/trust-center/) қараңыз.
Бұлттық қызметтер (https://azure.microsoft.com/en-us/services/cloud-services/)
Құрастырушы қызметі (веб-рөл)
Бұл Dynamics 365 ұйымы және бірнеше жалға алынған Microsoft Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі Azure компоненттері арасындағы байланысқа бірнеше веб-қызмет береді. Мысалы, сауалнамалар Azure Blob сақтау орнына жарияланып сақталады. Сауалнама Azure қызметтік шинасы кезек тізімінен алынып, Dynamics 365 ұйымында сақталып қайтарылады. Барлық сұраулар Azure Active Directory бойынша түпнұсқалығы расталады.
Сауалнаманы жүргізу уақыты (веб-рөл)
Бұл — осы сауалнамаларды жауап берушілерге беретін веб бағдарлама. Жіберілген сауалнама жауаптары Dynamics 365 синхрондалмаған қызметімен алынбай тұрып Azure қызметтік шинасы кезек тізімінде уақытша сақталады.
Жауап процессоры (жұмысшы рөлі)
Бұл жұмысшы рөлі Dynamics 365 жүйесінде жасауға болатын жарамды сауалнама жауаптарына өңделмеген аяқталған сауалнамаларды өңдеуге жауапты.
Жылжыту процессоры (жұмысшы рөлі)
Бұл жұмысшы рөлі жарамды сауалнама жауаптарын өңдеуге және оларды Dynamics 365 нысан жазбалары ретінде жаңартуға жауапты. Azure кілттер қоймасы (https://azure.microsoft.com/en-us/services/key-vault/)
Барлық бұлт қызметтері конфигурация деректерін Azure кілттер қоймасында сақтайды. Ұйым, қатысушы деректері SQL Azure жүйесінде сақталады.
Azure SQL дерекқоры (https://azure.microsoft.com/en-us/services/sql-database/)
Microsoft Dynamics 365 жүйесіне арналған "Тұтынушы пікірі" бағдарламасы сақтау үшін SQL Azure қызметін пайдаланады:
- Берілген деректер
- Сауалнама метадеректері
- Ұйым (қатысушы) деректері
Azure Blob сақтау орны (https://azure.microsoft.com/en-us/services/storage/)
Сауалнама анықтамалары және жартылай аяқталған (сақталған) жауаптар Azure Blob сақтау орнына сақталады.
Azure мазмұнды жеткізу желісі (CDN) (https://azure.microsoft.com/en-us/services/cdn/)
Microsoft Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі шешімінде кескіндер (тұтынушы логотиптері сияқты жүктеп салынған кескіндермен қоса), JavaScript және CSS сияқты сауалнама орындау уақытына статикалық мазмұн ретінде қызмет атқаратын Azure мазмұнды жеткізу желісі пайдаланылады.
Azure Active Directory (https://azure.microsoft.com/en-us/services/active-directory/)
Microsoft Dynamics 365 үшін тұтынушы пікірі шешімінде веб-қызметтер түпнұсқалығын растауға Azure Active Directory қызметі пайдаланылады.
Azure қызмет көрсету шинасы (https://azure.microsoft.com/en-us/services/service-bus/)
Azure жұмысшы рөлі сауалнама жауаптарын ұйымның Dynamics 365 данасына қарай жылжытып, оларды Dynamics 365 нысан жазбалары ретінде сақтамайынша, сауалнама көрсетілген/жіберілген кезде жасалған хабарлар ұйымның (қатысушының) Azure қызмет көрсету шинасының кезек тізіміне уақытша сақталады.