Microsoft Dataverse орталарын басқару

[Бұл бөлім – шығарылым алдындағы құжаттама және ол өзгеруі мүмкін.]