Басқару режимі

Ескерім

Қараша 2020 бастап:

  • Common Data Service жүйесінің атауы Microsoft Dataverse атауына өзгертілді. Қосымша ақпарат
  • Microsoft Dataverse жүйесіндегі кейбір терминология жаңартылды. Мысалы, нысан – қазір кесте, ал өрісбаған. Қосымша ақпарат

Бұл мақала жақында соңғы терминологияны көрсету үшін жаңартылады.

Ортаға тек жүйелік әкімші немесе жүйелік реттеу қауіпсіздік рөлдері бар пайдаланушылар ғана кіре алатындай етіп басқару режимінде сынақ данасын немесе өндірістік ортаны орнатуға болады. Басқару режимі операциялық өзгертулер енгізгіңіз келгенде және жұмысыңызға ықпал ететін қалыпты пайдаланушылар мен соңғы пайдаланушыларға (әкімшілер емес) ықпал ететін жұмыс болмаған сәтте тиімді.

Ескерім

  • Сынақ данасы немесе өндірістік ортаны тек басқару режимінде ғана орната аласыз.
  • Басқару режимі қосылған және фондық әрекеттер өшірілген болса, қосылатын модульдер немесе теңшелетін жұмыс ағынының жинақтары сияқты кодты пайдаланатын процестерді Microsoft Dataverse платформасы өңдей береді.

Параметрлер панелінде келесіні орната аласыз:

Параметр Сипаттама
Басқару режимі Таңдалған сынақ данасы немес өндірістік орта үшін басқару режимінде іске қосу үшін таңдаңыз. Тек жүйе әкімшілері немесе жүйе реттеуіштері ғана таңдалған сынақ данасына немесе өндірістік ортаға кіре алатын болады.
Фондық әрекеттер (қосымша) Жұмыс ағындары және Exchange қызметімен синхрондау сияқты барлық үндестірілмеген амалдарды (Үндестірілмеген қызмет бөлімін қараңыз) өшіру үшін таңдаңыз. Электрондық пошталар жіберілмейді және кездесулерге, контактілерге және тапсырмаларға арналған сервер тарапында синхрондау өшіріледі. Ескертпе: фондық әрекеттерді өшіру үшін басқару режимі қосулы болуы керек.
Реттелетін хабар (қосымша) Кіруге талпынған кезде барлық пайдаланушыларға көрінетін хабарды енгізіңіз.

Басқару режимін орнату

  1. Орта әкімшісін немесе жүйелік әкімші рөлінің тіркелгі деректерін пайдаланып, Power Platform басқару орталығына өтіп, жүйеге кіріңіз.

  2. Сол жақ мәзірден Орталар параметрін таңдаңыз, содан кейін сынақ данасын немесе өндірістік ортаны басыңыз.

  3. Мәліметтер бетінде Өңдеу параметрін таңдаңыз.

  4. Басқару режимі аймағында Өшірулі параметрін Қосулы параметріне ауыстырыңыз.

  5. Оған қоса, Фондық әрекеттер және Реттелетін хабар параметрлерін орнатуға болады, содан соң Сақтау опциясын таңдаңыз.