Ортаның ұйым идентификаторы мен атауын анықтау

Ұйымның идентификаторы мен атауын табудың екі жолы бар.

Кеңейтілген параметрлерді пайдалану

  1. Параметрлер (Параметрлер) > Кеңейтілген параметрлер тармағына өтіңіз.

    Кеңейтілген параметрлерді таңдау

  2. Параметрлер > Реттеулер > Әзірлеуші ресурстары тармағына өтіңіз.

  3. Дананың анықтамалық ақпараты бөлімінде идентификатор мен бірегей атауы өрісін жазып алыңыз. Бірегей атауы ұйымның атауы болып табылады.

Веб-бағдарламаны пайдалану

  1. Веб бағдарламасында Параметрлер > Реттеулер > Әзірлеуші ресурстары тармағына өтіңіз.
  2. Дананың анықтамалық ақпараты бөлімінде идентификатор мен бірегей атауы өрісін жазып алыңыз. Бірегей атауы ұйымның атауы болып табылады.

Ұйымның идентификаторы және бір мәнді атауы

Ұйым идентификаторы мен атауын анықтау