Деректер синхрондалуын басқару үшін бақылау өзгерісін қосу

Сыртқы деректер көздерімен деректерді синхрондайтын үлкен ұйымдар енді нысандарды өзгерісті бақылау үшін қосады. Деректердің таңдалған жиынын экспорттауға немесе шығаруға болады, содан кейін сыртқы деректер қоймасын синхрондауға болады.

Белгілі бір нысандар үшін бақылауды таңдау не таңдамау, өзгерту арқылы сервер ресурстарындағы жүктемені азайтып, деректерін шығару және оны сыртқы қоймаға синхрондау кезінде өңдеу уақытын үнемдеуге болады. Жүйе мен реттелетін нысандар бақылауға өзгертуге болады.

  1. Реттеулер > Жүйені реттеу бөліміне өтіңіз.

  2. Нысанды таңдап, Деректер қызметтері астында Бақылауды өзгерту құсбелгісін таңдаңыз.

    Нысан үшін өзгеріс бақылауын таңдау