Құжаттарды басқару тапсырмалары үшін қажетті рұқсаттар

Ескерім

Қараша 2020 бастап:

  • Common Data Service жүйесінің атауы Microsoft Dataverse атауына өзгертілді. Қосымша ақпарат
  • Microsoft Dataverse жүйесіндегі кейбір терминология жаңартылды. Мысалы, нысан – қазір кесте, ал өрісбаған. Қосымша ақпарат

Бұл мақала жақында соңғы терминологияны көрсету үшін жаңартылады.

Келесі кестеде әрбір құжатты басқаруда SharePoint тапсырмасында қажет әдепкі қауіпсіздік рөлдері немесе басқа рұқсаттар көрсетілген.

Маңызды

Егер Dynamics 365 for Outlook пайдаланылса, дербес режимінде бұл әрекеттерідң ешқайсысын орындай алмайсыз.

Құжаттарды басқаруға байланысты тапсырмалар Ең аз қауіпсіздік рөлі немесе басқа қажетті рұқсат
Құжаттарды басқаруды қосу немесе өшіру Қауіпсіздік рөлдері: жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші

Артықшылықтар: Теңшеуге болатын барлық жазба түрлеріндегі Оқу, Жазу.

SharePoint торабының рұқсаттары: Жасау, оқу, жазу, үстеу, келесіге үстеу
Торап жазбаларын жасау немесе өңдеу Қауіпсіздік рөлдері: жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші

SharePoint торабының рұқсаттары: Сайтты жасау, оқу, жазу, үстеу, келесіге үстеу
Құжат орны жазбаларын жасау немесе өңдеу Қауіпсіздік рөлдері: Сатушы

SharePoint торабының рұқсаттары: Оқу, келесіге үстау

SharePoint құжат орнының рұқсаттары: Жасау, оқу, жазу, үстеу, келесіге үстеу
SharePoint бағдарламасы арқылы сервер негізінде біріктіруді қосу шеберін іске қосу Қауіпсіздік рөлдері: жүйелік әкімші

Артықшылықтар: сервер негізіндегі SharePoint біріктіру шеберін іске қосу үшін барлық басқа қауіпсіздік рөлдеріне "SharePoint біріктіру шеберін іске қосу" рұқсаты қажет.
Торапты әдепкі торап ету Қауіпсіздік рөлдері: Жүйе әкімшісі немесе жүйе реттеушісі

SharePoint торабының рұқсаттары: Оқу, Жазу
Тораптарды тексеру Қауіпсіздік рөлдері: жүйелік әкімші немесе жүйелік теңшеуші

SharePoint торабының рұқсаттары: Оқу, Жазу
Жазбадан құжат орнын қосу немесе өңдеу Қауіпсіздік рөлдері: кез келген

SharePoint торабының рұқсаттары: Оқу, келесіге үстау

SharePoint құжат орнының рұқсаттары: Жасау, оқу, жазу, үстеу, келесіге үстеу
Қате орынды түзету Қауіпсіздік рөлдері: Кез келген

SharePoint құжат орнының рұқсаттары: Оқу, Жазу
Құжаттарды басқару Қауіпсіздік рөлдері: Кез келген

SharePoint құжат орнының рұқсаттары: Оқу, Жазу

Сондай-ақ, келесіні қараңыз

Құжаттарды басқару
SharePoint сайтының URL мекенжайларын тексеру және бекіту