Тәрбиелеу құрамдастарының 1.23 шығарылған нұсқасы

Кіріспе

ОТО іске қосу жинағының тәрбиелеу құрамдастарының 1.23 нұсқасы енді қолжетімді. Бұл мақалада жаңартулар, соның ішінде осы шығарылымға енгізілген жаңа мүмкіндіктер мен қолданыстағы функцияларды түзетулер сипатталған. Бұл нұсқа алдын ала қарау режимінде алғаш рет 2020 жылдың 16 қазанында қолжетімді болды.

Қателерді түзету

Тәуелділік мәселесі соңғы шығарылыммен енгізілді және онымен шешілді.