IServerConfigurationFacet.InDoubtTransactionResolution IServerConfigurationFacet.InDoubtTransactionResolution IServerConfigurationFacet.InDoubtTransactionResolution Property

정의

InDoubtTransactionResolutionType 속성 값을 가져오거나 설정합니다. Gets or sets the InDoubtTransactionResolutionType property value.

public:
 property Microsoft::SqlServer::Management::Smo::InDoubtTransactionResolutionType InDoubtTransactionResolution { Microsoft::SqlServer::Management::Smo::InDoubtTransactionResolutionType get(); void set(Microsoft::SqlServer::Management::Smo::InDoubtTransactionResolutionType value); };
public Microsoft.SqlServer.Management.Smo.InDoubtTransactionResolutionType InDoubtTransactionResolution { get; set; }
Public Property InDoubtTransactionResolution As InDoubtTransactionResolutionType
속성 값

InDoubtTransactionResolutionType 속성 값입니다. The InDoubtTransactionResolutionType property value.

적용 대상