IServerPerformanceFacet.BlockedProcessThreshold IServerPerformanceFacet.BlockedProcessThreshold IServerPerformanceFacet.BlockedProcessThreshold Property

정의

SQL Server 인스턴스의 BlockedProcessThreshold 속성을 가져오거나 설정 합니다. Gets or sets the BlockedProcessThreshold property for an instance of SQL Server.

public:
 property int BlockedProcessThreshold { int get(); void set(int value); };
[Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.DisplayDescriptionKey("ServerPerformanceDesc")]
[Microsoft.SqlServer.Management.Sdk.Sfc.DisplayNameKey("BlockedProcessThresholdName")]
public int BlockedProcessThreshold { get; set; }
Public Property BlockedProcessThreshold As Integer
속성 값

SQL Server 인스턴스의 BlockedProcessThreshold 속성입니다. The BlockedProcessThreshold property for an instance of SQL Server.

적용 대상