IMutableDatabaseDdlTrigger.DatabaseDdlEvents IMutableDatabaseDdlTrigger.DatabaseDdlEvents IMutableDatabaseDdlTrigger.DatabaseDdlEvents Property

정의

데이터베이스 DDL 이벤트 유형 집합을 가져옵니다. Gets a set of database DDL event types.

public:
 property Microsoft::SqlServer::Management::SqlParser::Metadata::IMutableTriggerEventTypeSet ^ DatabaseDdlEvents { Microsoft::SqlServer::Management::SqlParser::Metadata::IMutableTriggerEventTypeSet ^ get(); };
public Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata.IMutableTriggerEventTypeSet DatabaseDdlEvents { get; }
Public ReadOnly Property DatabaseDdlEvents As IMutableTriggerEventTypeSet
속성 값

데이터베이스 DDL 이벤트 유형을 포함하는 Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata.IMutableTriggerEventSet`1Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata.DatabaseDdlTriggerEventType입니다. The Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata.IMutableTriggerEventSet`1 of Microsoft.SqlServer.Management.SqlParser.Metadata.DatabaseDdlTriggerEventType that contains the database DDL event types.

적용 대상