DataTypeReference.Name DataTypeReference.Name DataTypeReference.Name Property

정의

사용자 정의 데이터 형식인 CRL 또는 UDT를 가져오거나 설정합니다. Gets or sets the user defined data type, CLR or UDT.

public:
 property Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::SchemaObjectName ^ Name { Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::SchemaObjectName ^ get(); void set(Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::SchemaObjectName ^ value); };
public Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.SchemaObjectName Name { get; set; }
Public Property Name As SchemaObjectName
속성 값

사용자 정의 데이터 형식입니다. The user defined data type.

적용 대상