SignatureStatementBase.ElementKind SignatureStatementBase.ElementKind SignatureStatementBase.ElementKind Property

정의

서명 가능한 요소 종류를 가져오거나 설정합니다. Gets or sets the signable element kind.

public:
 property Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::SignableElementKind ElementKind { Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::SignableElementKind get(); void set(Microsoft::SqlServer::TransactSql::ScriptDom::SignableElementKind value); };
public Microsoft.SqlServer.TransactSql.ScriptDom.SignableElementKind ElementKind { get; set; }
Public Property ElementKind As SignableElementKind
속성 값

서명 가능한 요소 종류입니다. The signable element kind.

적용 대상