CubeDimensionPermission 생성자 (String)

Initializes a new instance of CubeDimensionPermission using a CubeDimensionID.

네임스페이스:  Microsoft.AnalysisServices
어셈블리:  Microsoft.AnalysisServices(Microsoft.AnalysisServices.dll)

구문

‘선언
Public Sub New ( _
  cubeDimensionId As String _
)
‘사용 방법
Dim cubeDimensionId As String 

Dim instance As New CubeDimensionPermission(cubeDimensionId)
public CubeDimensionPermission(
  string cubeDimensionId
)
public:
CubeDimensionPermission(
  String^ cubeDimensionId
)
new : 
    cubeDimensionId:string -> CubeDimensionPermission
public function CubeDimensionPermission(
  cubeDimensionId : String
)

매개 변수

 • cubeDimensionId
  유형: System.String
  The cube-specific dimension identifier.

참고 항목

참조

CubeDimensionPermission 클래스

CubeDimensionPermission 오버로드

Microsoft.AnalysisServices 네임스페이스