Kurkite ekspertų programą

Ekspertams ne tik patinka atlikti savo darbą, jie taip pat džiaugiasi galėdami skelbti apie veiksmingesnius sprendimus ir padėti savo kolegoms jų išmokti. Ekspertai padės sumažinti pagrindinės projekto komandos ištekliams tenkančią naštą ir padidinti įsitraukimą visoje bendruomenėje. Būtent jie:

 • Sukelia entuziazmo bangą, kuri skatina priimti našesnius darbo būdus.
 • Sukurs poveikio sritį savo komandose.
 • Įgyvendins naujus darbo būdus savo komandose.
 • Nustatys verslo iššūkius ir galimus sprendimus.
 • Pateiks atsiliepimus projekto komandai ir rėmėjams.

Pasirinkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte „Dynamics 365“ ekspertų vadovo PDF versiją.

Kodėl ekspertai yra svarbūs?

Mokymasis iš bendradarbių yra vienas iš veiksmingiausių ir dažniausiai naudojamų metodų.

Mokymosi metodai ir jų efektyvumas

Ekspertai skelbs apie naujus darbo būdus ir padės mokyti apie juos savo komandas. Jie didina informuotumą, supratimą ir įsitraukimą visoje bendruomenėje. Pasitelkite ekspertų pagalbą:

 • Skelbdami apie „Dynamics 365“ ir jo vertę visose komandose.
 • Padedami žmonėms savo komandoje suprasti, kokia jiems iš to nauda.
 • Didindami „Dynamics 365“ informuotumą per neformalius ryšių kanalus.

Vaizdo įrašas: „Ekspertų tinklo svarba“

Ekspertų motyvavimas

Ką sako ekspertai

 • „Esu patyręs vartotojas. Stengiuosi, kad darbas vyktų toliau ir kiti taip pat galėtų dirbti. Svarbiausia – dalytis idėjomis.“

 • „Svarbu rasti motyvuotų žmonių. Galvoju apie tai, kaip apie galimybę. Mano užduoties dalis yra skatinti bendruomenę ir dalijimąsi žiniomis.

Tvarios ekspertų bendruomenės kūrimas

Ekspertai padeda kurti, plėsti ir išlaikyti „Dynamics 365“ diegimą skelbdami apie naujus sprendimus ir padedami savo kolegoms jų išmokti. Šie ekspertai:

 • Turėtų būti baigę formalųjį mokymą ir pagilinę savo žinias.
 • Turėtų būti skatinami ir įgalioti vadovauti kolegoms, juos mokyti ir ruošti.
 • Reikia, kad nuosekliai būtų daromas teigiamas poveikis, kas patvirtintų jų pastangų poveikį.
 • Reikalingas aiškus planas, kurį būtų galima vykdyti.

5 veiksmai kuriant ekspertų bendruomenę

 1. Nustatykite kontekstą.
 2. Sukurkite ir suderinkite ekspertų bendruomenę su organizacijos „Dynamics 365“ sprendimo tikslais ir vizija.
 3. Nustatykite ekspertus ir gaukite pritarimą.
 4. Kurkite planą kartu su ekspertais.
 5. Vykdykite ir kartokite.

Koks vaidmuo tenka ekspertams bendrai planuojant paleidimą

Ekspertų pagalbos pasitelkimo gairės planuojant paleidimą

Pateikiami rekomenduojami būdai, kaip organizuoti ir kurti ekspertų bendruomenę:

 • Nustatykite bendruomenės kontekstą ir aprėptį: kas, kodėl ir kaip.
 • Sukurkite ekspertų strategiją ir suderinkite ją su organizacijos tikslais ir „Dynamics 365“ sprendimo vizija, taip pat įsitikinkite, kad ji apima bendruomenę, skirtą ekspertams įtraukti ir palaikyti.
 • Gaukite paramą iš pagrindinių suinteresuotųjų šalių ir vadovų.
 • Sukurkite bendrą padengimo planą; pavyzdžiui, ekspertų skaičių biure, skyriuje, komandoje arba aukšte.
 • Sukurkite ekspertų įsipareigojimo vadovą.

Ekspertų bendruomenės organizavimo ir kūrimo etapas

Susipažinkite su suinteresuotomis šalimis ir ekspertais

Praneškite apie ekspertų bendruomenės kaip paleidimo visoje organizacijoje dalį paskirtį ir strategiją. Paskelbkite, kur juos galima pasiekti ir kaip darbuotojai gali mokytis iš ekspertų pasitelkdami internetu ir ne internetu pateikiamus pranešimus apie „Dynamics 365“ paleidimą.

Pateikite ekspertams informacijos suvestinę, kad jie galėtų ją pateikti savo vadovams ir gauti pritarimą. Nepamirškite atsidėkoti – pripažinkite jų atliekamą darbą teikdami viešą pripažinimą ir apdovanojimus.

Suinteresuotųjų šalių informavimo etapas

Ekspertų identifikavimas

Supraskite, kas yra jūsų suinteresuotosios šalys: ekspertai, organizacijos nuomonės formuotojai, komandų vadovai, vykdomieji rėmėjai, personalas (L&D arba mokymo komandos). Pateikite ekspertų bendruomenės vertę organizacijai, kad būtų užtikrintas palaikymas iš pagrindinių suinteresuotųjų šalių. Brandesnės bendruomenės gali apimti ekspertų pareigas kaip personalo įsipareigojimų dalį, siekiant pripažinti jų atliekamą darbą.

Dirbkite kartu su šiomis suinteresuotomis šalimis, kad kurtumėte ir patvirtintumėte galutinį bendruomenės projektą. Informuokite ekspertus apie jų įsitraukimą ir apie tai, kiek laiko reikia skirti įsipareigojimams įvykdyti.

Ekspertų identifikavimo etapas

Ekspertų bendruomenės plano vykdymas

Diskutuokite su skyrių ir skirtingų verslo krypčių vadovais, kad galėtumėte lengviau rasti iškilių lyderių, technologijų aistruolių ir kitus.

Naudokite „Dynamics 365“ palaikymo ar pagalbos grupę arba, jei turite, „Yammer“ tinklą, kad nustatytumėte, kas jau padeda naujiems „Dynamics 365“ vartotojams ir gali augti kaip ekspertas.

Ekspertų bendruomenės vykdymo etapas

Ekspertų įtraukimas į „Dynamics 365“ paleidimą

Atlikę planavimo veiksmus, šiame etape galėsite faktiškai vykdyti savo planą!

Nuolatos susitikite su ekspertais, kad sužinotume, kaip jiems sekasi, ir surinktumėte atsiliepimus apie tai, ką jų komandos mano apie naujus darbo būdus. Per paleidimą visoje organizacijoje, skatinkite suinteresuotus darbuotojus sužinoti daugiau apie ekspertų bendruomenę ir teikite jiems patarimus, kaip įsitraukti į veiklą.

Paleidimo visoje organizacijoje etapas

Sėkmės akcentavimas ir dalijimasis ja

Didinkite ekspertų informuotumą apie tai, kad „Dynamics 365“ sprendimo sėkmės akcentavimas ir dalijimasis ja yra jų vaidmens dalis. Užtikrinkite, kad jie supranta, kaip dalijimasis sėkme padės jiems diskutuoti su naujais vartotojais, įtraukiant ją į bet kurį ekspertų mokymą.

Ekspertai turi turėti atvirą erdvę, pvz., „Yammer“ grupę arba „Teams“, kad galėtų bendrauti tarpusavyje, akcentuoti bendrintas istorijas ir diskutuoti apie atsiliepimus.

Sėkmės akcentavimo ir dalijimosi ja etapas

Vaizdo įrašas: „Ekspertų tinklo kūrimo esminiai akcentai“

Ekspertų programos kontrolinis sąrašas

⬜ Rasti entuziastingų ekspertų, kurie gali skirti laiko ir dėti pastangas.

⬜ Sukurti ekspertų pokalbių grupę, pvz. „Yammer“ arba „Teams“, kad būtų galima bendrinti naujinimus ir sėkmingus atvejus.

⬜ Pateikti medžiagas, paruoštas jų darbui grupėje su komandomis ir asmenimis palaikyti (pvz., neformalių susirinkimų seansus).

⬜ Užtikrinti, kad diskusijos su ekspertais apie tai, kokios priemonės pasiteisina, o kokios – ne, vyktų reguliariai.

⬜ Pranešti asmenims apie ekspertų vaidmenį ir apie tai, kur juos galima rasti. Nepamirškite, kad jie neatlieka IT palaikymo funkcijos, o yra verslo atstovai.

⬜ Įtraukti „Dynamics 365“ mokymo išteklius į savo vidinę mokymo svetainę.

⬜ Surengti skyrių darbuotojams skirtą konkursą (pvz., lobių ieškojimo varžybas arba dovanų įteikimą), kad paskatintų žmones naudotis „Dynamics 365“ sprendimu.

Taip pat žr.