Priėmimo komandos nario vaidmens informacija

Į jūsų „Dynamics 365“ priėmimo paleidimo komandą bus įtraukta daug vaidmenų, iš kurių kiekvienas apims svarbią sritį ir įsipareigojimus. Toliau esančiose lentelėse nurodomi šių komandos vaidmenų lūkesčiai:

Pasirinkite šią nuorodą, kad atsisiųstumėte „Dynamics 365“ priėmimo komandos narių vadovo PDF versiją.

Vykdomasis rėmėjas

Pagrindinė sritis Nuosavybė ir rekomendacijos
Skyrius Vykdomoji vadovybė
Suvestinė
 • Atlieka svarbų vaidmenį remiant transformaciją organizacijoje.
 • Įtakingas lyderis, kuris supranta ir aktyviai praneša apie darbo bendradarbiaujant vertę.
Kvalifikacija
 • Patikimas ir įtakingas lyderis, kuris gali sudaryti sąlygas kultūros pokyčiui.
 • Ateitį nuspėjantis naujovių šalininkas, kuris skatina naujas idėjas ir pažangiausias technologijas.
 • Bendradarbiauja nepaisydamas ribų, kad užmegztų strateginius ryšius.
 • Technologijas / socialinius tinklus išmanantis „Dynamics 365“ patarėjas.
Įsipareigojimai
 • Pateikti vertės pasiūlymą vykdomojoje komandoje.
 • Būti sektinas pavyzdys bendruomenėje.
 • Užtikrinti tinkamą finansavimą ir aprūpinimą personalu, kad būtų sėkmingai įvykdyti ne tik bendradarbiavimu grindžiamų programų pakeitimai.
Kiti veiksmai naudojant „Dynamics 365“
 • Pristatyti transformacijos pastangų įvadą kaip programos pradžios dalį.
 • Naudoti „Dynamics 365“ galimybes būsimiems įmonės skelbimams ir naujinimams, pvz., QBR ir pajamų suvestinėms, išduoti.
 • Naudoti šiuolaikinius darbuotojų įtraukimo būdus – kurti turinį, įtraukti į diskusiją, naudoti vaizdo įrašus.

Sėkmės savininkas

Pagrindinė sritis Nuosavybė ir rekomendacijos
Skyrius Paprastai pagrindiniame verslo struktūros vienete
Suvestinė
 • Atlieka esminį vaidmenį remdamas bendradarbiavimo paslaugų strategiją ir „Dynamics 365“ visoje organizacijoje.
 • Įtakingas lyderis, kuris supranta ir aktyviai praneša apie darbo bendradarbiaujant vertę.
Kvalifikacija
 • Atitinkami verslo ir kultūrinės nuovokos lygiai.
 • Patikimas organizacijos patarėjas.
 • Ateitį nuspėjantis naujovių šalininkas, kuris skatina naujas idėjas.
 • Bendradarbiauja nepaisydamas ribų, kad užmegztų strateginius ryšius.
 • Technologijas / socialinius tinklus išmanantis „Dynamics 365“ patarėjas.
Įsipareigojimai
 • Pateikti vertės pasiūlymą suinteresuotosioms verslo šalims ir vartotojų bendruomenėms.
 • Būti sektinas pavyzdys bendruomenėje.
 • Dalyvauti tinklo įsitraukimo renginyje, siekiant padėti imtis veiksmų.
 • Skatinti naudoti „Dynamics 365“ ir pabrėžti, kad jis palaikomas organizacijoje.
 • Užtikrinti tinkamą finansavimą ir aprūpinimą personalu, kad būtų sėkmingai vykdomos programos.
Kiti veiksmai naudojant „Dynamics 365“
 • Pristatyti transformacijos pastangų įvadą kaip programos pradžios dalį.
 • Naudoti „Dynamics 365“ galimybes būsimiems įmonės skelbimams ir naujinimams, pvz., QBR ir pajamų suvestinėms, išduoti.
 • Naudotis „Yammer“ informacijos santrauka ir stebėti, kad vyksta organizacijoje.
 • Periodiškai spausti „Patinka“ ant patrauklių pranešimų, siekiant skatinti nuolatinį malonų bendravimą / bendradarbiavimą tinkle.

Ekspertai

Pagrindinė sritis Informuotumas ir įsitraukimas
Skyrius Personalo asmenys bet kokiame verslo struktūros vienete arba skyriuje
Suvestinė
 • Didina „Dynamics 365“ informuotumą, supratimą ir įsitraukimą organizacijoje.
 • Yra entuziastingi, gerai išmano „Dynamics 365“ ir nori padidinti dalyvavimą.
Įsipareigojimas skirti laiko
 • Prieš paleidimą: 2 valandos per savaitę.
 • Po paleidimo: 3 valandos per savaitę.
Kvalifikacija
 • Išmanantys technologijas / socialinius tinklus. Entuziastingi ir pažangiai mąstantys.
 • Iškilūs lyderiai, kurie nori dalyvauti užtikrinant „Dynamics 365“ sprendimo sėkmę.
Įsipareigojimai
 • Skelbti apie „Dynamics 365“ sprendimą ir vertę verslui visose komandose.
 • Didinti informuotumą naudojant neformalius ryšių kanalus.
 • Palaikyti projekto vadybininką paleidžiant veiklas, informuotumo kampanijas ir įsitraukimo renginius.
 • Padeda pasveikinti naujus vartotojus, teikti rekomendaciją ir geriausią praktiką.

Programos vadovas

Pagrindinė sritis „Dynamics 365“ sprendimo diegimo planavimas ir vykdymas
Skyrius IT
Suvestinė
 • Prižiūri visą diegimo procesą – nuo išankstinio projekto planavimo ir užduočių priskyrimo iki vykdymo ir sėkmės vertinimo.
 • Turi patirties sėkmingai valdant įmonės lygmens iniciatyvą arba programą.
 • Turi turėti techninę ir verslo nuovoką.
Kvalifikacija
 • Stiprūs bendravimo, vadovavimo įgūdžiai ir motyvacija.
 • Į rezultatus orientuotas problemų sprendėjas.
 • Atkreipiantis dėmesį į detales, puikiai valdantis laiką.
 • Išmanantis socialinius tinklus, įmonės socialinių tinklų patarėjas.
Įsipareigojimai
 • Apibrėžti projekto aprėptį, tikslus, terminą bei gaires ir peržiūrėti tai su kitomis suinteresuotomis šalimis.
 • Nustatyti diegimo komandos įsipareigojimus ir aiškiai informuoti apie lūkesčius.
 • Užtikrinti paleidimo, ryšių, mokymo ir galutinio vartotojo įsitraukimo veiklų koordinavimą.
 • Mokyti, kuruoti, motyvuoti ir prižiūrėti projekto komandos narius ir spręsti diegimo problemas / konfliktus.
Kiti veiksmai Kurti „SharePoint“ komandos svetainę su įdėtąja ryšių grupe, pavyzdžiui, „Yammer“, ir stebėti diegimo projekto planą bei terminus, bendrinti būsenos naujinimus ir pavesti vykdyti įsipareigojimus.

Mokymo vadovas

Pagrindinė sritis Mokymas
Skyrius Mokymasis ir tobulinimasis, personalas
Suvestinė
 • Galutiniams vartotojams nustato išsamias žinias apie „Dynamics 365“ sprendimą ir jo paskirtį.
 • Kuria / tinkina mokymo turinį ir valdo jo kūrimo / tinkinimo procesą.
Įsipareigojimas skirti laiko
 • Prieš paleidimą: 4 valandos per savaitę.
 • Po paleidimo: 2 valandos per savaitę.
Kvalifikacija
 • Turi kelių kanalų mokymo kūrimo ir teikimo patirties.
 • Geba planuoti ir koordinuoti veiksmus su skirtingomis žmonių grupėmis.
 • Gebantis gerai planuoti savo veiklą, atkreipiantis dėmesį į detales, turintis puikius kalbėjimo ir bendravimo įgūdžius.
 • Išmanantys technologijas / socialinius tinklus.
Įsipareigojimai
 • Peržiūrėti „Microsoft Dynamics 365“ svetainėje esančius išteklius ir tinkinti juos, kad atitiktų vidinius standartus.
 • Koordinuoti visų mokymo veiklų logistiką, reguliariai vykdyti ir prižiūrėti „Dynamics 365“ sprendimo mokymo seansus.
 • Integruoti „Dynamics 365“ mokymus į naujų pasamdytų darbuotojų supažindinimo procesą.

Skyrių vadovai

Pagrindinė sritis Įtraukimas ir priėmimas verslo struktūros vienete
Skyrius Visi skyriai / verslo struktūros padaliniai, valdymo lygis
Suvestinė
 • Nustato, kaip konkretūs skyriai ir komandos naudos „Dynamics 365“ sprendimą.
 • Skelbia apie „Dynamics 365“ sprendimą visose komandose ir skatina aktyviai dalyvauti ir įsitraukti.
Įsipareigojimas skirti laiko
 • Prieš paleidimą: 3 valandos per savaitę.
 • Po paleidimo: 1 valanda per savaitę.
Kvalifikacija
 • Ištobulinti tarpasmeniniai įgūdžiai; turintis įtakingų pažįstamų, įtakingas ir gerbiamas kolegų.
 • Išmanantis skyrių operacijas, informacijos aplinką, organizaciją ir kultūrą ir gebantis tai valdyti.
 • Stiprūs klausymo ir kuravimo įgūdžiai.
 • Valdymo palaikymas ir pralaidumas, siekiant aktyviai dalyvauti ir vykdyti vadovo įsipareigojimus.
Įsipareigojimai
 • Būti tarpininku ryšiams tarp galutinio vartotojo bendruomenės ir diegimo komandos palaikyti.
 • Pateikti „Dynamics 365“ sprendimo pranašumus ir vertę visose verslo struktūros vienetuose.
 • Pristatyti konkrečiam skyriui skirtus pranešimus ir rekomendacijas dėl sprendimų naudojimo.
 • Nustatyti galimybes supaprastinti verslo procesus naudojant „Dynamics 365“ sprendimą.

IT specialistai

Pagrindinė sritis Techninis nustatymas ir palaikymas
Skyrius IT
Suvestinė
 • Prižiūri visus „Dynamics 365“ sprendimo integravimo su esamomis verslo programomis techninius aspektus.
 • Turi teisę priimti aukšto lygio IT sprendimus.
Kvalifikacija
 • Gilios žinios apie vidinę techninę struktūrą ir integravimo galimybes.
 • IT palaikymo komandos valdymo patirtis ir gebėjimas priimti IT sprendimus, turinčius poveikį dideliam žmonių skaičiui.
 • „Dynamics 365“ sprendimo patarėjas.
Įsipareigojimai
 • Dirbti su „FastTrack“ ir techniškai supažindinti organizaciją su „Dynamics 365“.
 • Nustatyti ir įtraukti visus reikalingus IT darbuotojus.
 • Dirbti su projekto vadovu prie integravimo laiko planavimo / logistikos.
 • Pranešti apie visas technines problemas arba užklausas.

Ryšių vadovas

Pagrindinė sritis Informuotumas ir supratimas
Skyrius Įmonės ryšiai
Suvestinė
 • Prižiūri įmonės ryšių, susijusių su „Dynamics 365“ sprendimo diegimu, kūrimą, patvirtinimą ir pristatymą.
 • Tvirtos darbo žinios apie geriausią vidaus ryšių praktiką.
Įsipareigojimas skirti laiko
 • Prieš paleidimą: 5 valandos per savaitę.
 • Po paleidimo: 2 valandos per savaitę.
Kvalifikacija
 • Įrodyta sėkmė kuriant ir palaikant įmonės ryšius su įvairia auditorija.
 • Patirtis naudojant socialinių tinklų priemones ir metodus kaip ryšių strategijos dalį.
 • Nepriekaištingi rašymo ir redagavimo įgūdžiai ir puikūs bendravimo žodžiu įgūdžiai.
 • Gebėjimas patvirtinti ir palaikyti įmonės ryšius, tvirtos darbo žinios apie geriausią ryšių praktiką.
Įsipareigojimai
 • Glaudžiai bendradarbiauti su kitais valdymo komiteto nariais diegimo ryšių strategijos klausimais.
 • Tinkinti ryšių medžiagą, kad ji atitiktų vidaus rekomendacijas.
 • Užtikrinti išankstinių ir paleidimo pranešimų pristatymą.

Taip pat žr.