Darbuotojų kompetencijų ir tobulinimo „Power BI“ turinys

Šioje temoje aprašytas „Finance and Operations“ darbuotojų kompetencijų ir tobulinimo „Power BI“ turinys.

Į turinio paketą įtrauktos ataskaitos

Prijungus turinio paketą prie „Finance and Operations“ duomenų, ataskaitose rodomi jūsų organizacijos duomenys. Jei niekada nenaudojote „Microsoft Power BI“, daugiau apie tai galite sužinoti temoje „Power BI“ mokymosi vedlio puslapis. Į turinio paketą įtrauktose ataskaitose yra diagramos ir lentelės, kuriose pateikiama papildoma informacija. Tolesnėje lentelėje aprašomos ataskaitos.

Ataskaita Turinys
Kompetencijų ir tobulėjimo analizė Komandos nario įgūdžių tipai ir komandos nario įgūdžiai pagal tipą
Įgūdžių šablonas Pasirinkto darbuotojo įgūdžių šablonas
Įgūdžių analizė Įgūdžiai pagal tipą ir įvertinimą

Šių ataskaitų diagramas ir plyteles galima filtruoti ir prisegti prie ataskaitų srities. Daugiau informacijos apie tai, kaip „Power BI“ filtruoti ir prisegti, žr. Ataskaitų srities kūrimas ir konfigūravimas.

Duomenų modelio ir objektų supratimas

„Finance and Operations“ duomenys naudojami ataskaitoms darbuotojo kompetencijų ir tobulėjimo turinio pakete užpildyti. Toliau pateiktoje lentelėje nurodomi objektai, kuriais turinio paketas pagrįstas.

Objektas Turinys Ryšiai su kitais objektais
Workforce_CalendarOffset Kalendoriaus poslinkiai ataskaitoms skaidyti
Workforce_Company Įmonės, pagal kurias filtruojamos ataskaitos
Workforce_Compensation Užmokesčio tarifas ir dažnis per tam tikrą laikotarpį
Workforce_CurrentCompensation Užmokesčio tarifas ir dažnis dabartinę dieną Workforce_Company, Workforce_CurrentCompensation, Workforce_Demographics, Workforce_Job, Workforce_Position
Workforce_CurrentPosition Pareigos dabartinę datą, viso etato ekvivalentas (FTE), laisvos darbo vietos ir laisvos / užimtos darbo vietos Workforce_Job Workforce_Position
Workforce_CurrentWorker Darbuotojai dabartinę dieną, amžius ir darbuotojų skaičius Workforce_Company Workforce_Compensation, Workforce_GeographicLocation, Workforce_Performance, Workforce_PersonSkill, Workforce_WorkerName, Workforce_ReportsToWorkerName, Workforce_WorkerTitle, Workforce_Demographics, Workforce_Job, Workforce_Employment, Workforce_Position
Workforce_Date Dienos, savaitės, mėnesiai ir metai
Workforce_Demographics Gimimo data, lytis etninė kilmė ir šeimyninė padėtis
Workforce_Employment Pradžios data, pabaigos data ir perėjimo data
Workforce_GeographicLocation Miestas, seniūnija, pašto kodas ir šalis arba regionas
Workforce_Job Funkcija, tipas ir pareigos
Workforce_JobPreferredSkill Svarba, įvertinimas, įgūdis ir įgūdžio lygis Workforce_Skill, Workforce_Job
Workforce_PastPositionAssignment Priskyrimo priežastis, pradžios data, pabaigos data ir užduotis Workforce_CalendarOffset, Workforce_Date, Workforce_Job, Workforce_Position
Workforce_Performance Įvertinimas, aprašas ir įvertinimo modelis
Workforce_PersonSkill Lygis, lygio data ir įgūdis Workforce_Skill
Workforce_PersonSkillAnalysis Patvirtintas, lygis, lygio data ir įgūdis Workforce_WorkerName, Workforce_Skill
Workforce_Position Padalinys, FTE, pareigos, pareigų tipas ir pareigos
Workforce_PositionTrend Pareigos per tam tikrą laikotarpį, FTE ir užduotis Workforce_CalendarOffset, Workforce_Date, Workforce_Job, Workforce_Position
Workforce_ReportsToWorkerName Vardas, pavardė ir vardas bei pavardė
Workforce_Skill Įgūdis, įgūdžio tipas ir įvertinimas
Workforce_TerminatedWorker Atleisti darbuotojai, atleidimo data, pareigos ir užduotis Workforce_Company, Workforce_Compensation, Workforce_GeographicLocation, Workforce_Performance, Workforce_WorkerName, Workforce_ReportsToWorkerName, Workforce_CalendarOffset, Workforces_Date, Workforce_WorkerTitle, Workforce_Demographics, Workforce_Employment, Workforce_Job, Workforce_Position
Workforce_WorkerName Vardas, pavardė ir vardas bei pavardė
Workforce_WorkerTitle Pareigos ir paaukštinimo data
Workorce_WorkerTrend Darbuotojai per tam tikrą laiką, darbuotojų skaičius, įmonė ir pareigos Workforce_Company, Workforce_Compensation, Workforce_GeographicLocation, Workforce_Performance, Workforce_WorkerName, Workforce_ReportsToWorkerName, Workforce_CalendarOffset, Workforces_Date, Workforce_WorkerTitle, Workforce_Demographics, Workforce_Employment, Workforce_Job